Regiono atliekų tvarkymo centras padidinti „vartų mokestį“ grasina ir Šilutei

Šilutės rajono gyventojams artimiausiu metu gali būti dar padidintas mokestis už buitinių atliekų surinkimą. Tokia naujiena paaiškėjo pirmadienį, įvykusio Klaipėdos regiono savivaldybių vadovų pasitarimo metu.

Jei bus padidintas vadinamasis „vartų mokestis“, Savivaldybė privalės skaičiuoti didesnius mokesčius ir savo gyventojams už atliekų išvežimą. Liūdna, bet nei šilutiškiai, nei traksėdiškiai vis dar nemoka kultūringai atsikratyti atliekomis, ir nesuvokia, kad jei visi tvarkingai rūšiuotų atliekas, visi už jų išvežimą ir mokėtume mažiau.

Pasitarime dalyvavo Kretingos Palangos, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Skuodo ir Šilutės savivaldybių merai (nedalyvavo tik Neringos savivaldybės meras), kurie buvo informuoti apie Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro planus. Vienas jų – didinti Savivaldybių mokamą „vartų mokestį“ už komunalinių atliekų tvarkymą. Antrasis, irgi nustebinęs savivaldybių vadovus – iniciatyva prie šio mokesčio dar indeksuoti atliekų, naudojamų UAB „Fortum Klaipėda“ kogeneracinės jėgainės veikloje, priėmimo įkainį.

Pasak Šilutės rajono savivaldybės mero Vytauto Laurinaičio, nei vienam pasiūlymui dar nepritarta, jie bus dar kartą svarstomi po mėnesio.

„Vartų mokestį“ didina 24 proc.

Šiuo metu galioja Šilutės rajono savivaldybei taikomas 2013 m. birželio 28 d. UAB KRATC valdybos sprendimu nustatytas – 35,48 Eur/t su PVM „vartų mokestis“ už atvežtų komunalinių atliekų tvarkymą.

Bendrovės valdybos 2020 m. spalio 28 d. sprendimu, nuo 2021 m. sausio 1 d. Šilutės rajono savivaldybei nustatytas 44,13 Eur/t su PVM „vartų mokestis“. „Vartų mokestis“ didėja 24,4 proc. arba 8,64 Eur/t.

Į šį padidėjimą neįskaičiuotas atliekų kogeneracinės jėgainės veikloje naudojimo įkainis. Jo indeksavimas Savivaldybei dar 1,80 Eur/t padidins „vartų mokestį“.

Šio įkainio indeksavimo galimybė numatyta 2012 m. liepos 13 d. sutartyje, kurią sudarė UAB KRATC ir UAB „Fortum Klaipėda“. Pagal sutartį, UAB „Fortum Klaipėda“ įsipareigojo pastatyti kogeneracinę jėgainę ir priimti naudoti UAB KRATC patiektas atliekas, o UAB KRATC – tiekti atliekas naudojimui kogeneracinės jėgainės veikloje ir mokėti už šią paslaugą pagal nustatytą įkainį.

Šioje sutartyje numatyta galimybė indeksuoti atliekų priėmimo naudoti kogeneracinės jėgainės veikloje ir apdorotų deginimo liekanų priėmimo ir šalinimo sąvartyne įkainius, įvertinus bendrą kainų lygio kitimą, kai vartotojų kainų indeksas (toliau – VKI) pakinta ne mažiau kaip 5 procentais.
Sutartyje nurodyta, kad perskaičiuotas atliekų priėmimo įkainis įsigalios ir juo bus pradedama atsiskaityti tik sutarties šalims pasirašius atitinkamą protokolą ir pritarus visų savivaldybių – Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro akcininkių – taryboms.

Rašte UAB KRATC informuoja, kad VKI jau 2017 m. gruodžio mėn. viršijo 5 procentus ir buvo 5,7262. Tačiau UAB „Fortum Klaipėda“ dėl įkainio perskaičiavimo kreipėsi tik 2019 m. gruodį.
2020 m. lapkričio 3 d. UAB KRATC ir UAB „Fortum Klaipėda“ pasirašė įkainio perskaičiavimo protokolą prie 2012 m. liepos 13 d. sutarties, kuriame pateikia atliekų, naudojamų kogeneracinės jėgainės veikloje, priėmimo įkainio indeksavimo skaičiavimą.

UAB KRATC 2020 m. lapkričio 11 d. rašte Šilutės savivaldybei teigia, kad dėl atliekų priėmimo įkainio indeksavimo Savivaldybei „vartų mokestis“ gali padidėti apie 1,80 Eur (tikslaus „vartų mokesčio“ skaičiavimo UAB KRATC nepateikė). Kadangi Savivaldybės komunalinės atliekos pristatomos į UAB KRATC, padidėjus „vartų mokesčiui“ Savivaldybei padidėtų su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos.

Kaip reaguoja Šilutės meras?

Klaipėdos regiono savivaldybių merų pasitarime dalyvavęs ir Šilutės savivaldybės meras V. Laurinaitis „Šilutės naujienoms“ pasakojo, kad UAB KRATC nepateikė jokių skaičiavimų ir finansinių dokumentų, įrodančių, jog būtina didinti taip vadinamą „vartų mokestį“. Nerūšiuotų atliekų tvarkymo mokestį – „vartų mokestį“ padidinus Savivaldybė privalės skaičiuoti didesnius mokesčius ir savo Savivaldybės sodybų bei butų gyventojams.

Todėl ieškant būdų, kaip mažinti ar atidėti „vartų mokesčio“ didinimą visi Klaipėdos regiono savivaldybių merai paprašė pateikti mokesčio didinimo argumentus bei metų veiklos ataskaitą.
Nesąmoningu mokesčiu V. Laurinaitis, pavadino UAB „Fortum Klaipėda“ kogeneracinės jėgainės veikloje atsirandančių atliekų – kitaip tariant, sukepintų pelenų ir nedegių atliekų išvežimo mokestį, kuris padidintų „vartų mokestį“ dar 1,80 Eur už vieną toną.

Pasak mero, įstatymais yra nustatyta, kad savivaldybės moka už savo pristatytas atliekas, kurios tinka „Fortum Klaipėda“ kurui. Dabar norima dar savivaldybes papildomai apmokestinti ir už sukepintų atliekų išvežimą.

Posėdyje, pasak mero, nustebino ir Klaipėdos miesto mero Vytauto Grubliausko pasakojimas. Anot jo, dalis Klaipėdos miesto centralizuoto šildymo vartotojų gauna šilumą iš UAB „Fortum Klaipėda“. Nors ši bendrovė ir vartoja savivaldybių apmokėtą kurą – degančias atliekas, jos šilumos kaina yra tokia pat, kaip ir kitų šilumos tiekėjų. „Fortum Klaipėda“ savininkai yra Suomijos investitoriai, taigi, šios įmonės pelnas išteka iš Lietuvos.

V. Laurinaitis sakė, kad nelabai tiki, kad savivaldybių prieštaravimas, tai pat ir Šilutės savivaldybės nesutikimas didinti „vartų mokestį“ ką nors galės pakeisti. Nes visos šios savivaldybės turi tik po simbolinę, vieną UAB KRATC akciją.

Komercijos direktorius, korespondentas