„Reitingai“ ištaršė ir pagrindines mokyklas: pasisekė katytiškiams ir usėniškiams

Katyciu pagrindine_mokyklaGegužės pradžioje žurnalas „Reitingai“ paskelbė geriausias Lietuvos mokyklas ir universitetus.

Praėjusiame „Šilutės naujienų“ numeryje apžvelgėme, kaip vertinamos mūsų rajono gimnazijos. Šiandien apžvelgsime, kokiose vietose reitingų sąraše išsidėstė Šilutės rajono pradinės ir pagrindinės mokyklos. Jos buvo išreitinguotos pagal mokinių skaičių klasėse ir matematikos bei lietuvių kalbos dešimtokų pasiekimų įvertinimus. Šilutės rajono mokyklų dešimtokų bendras lietuvių kalbos ir matematikos vidurkis svyruoja nuo 4,5 iki 6,78 balo.

„Šilutės naujienų“ kalbinti pagrindinių mokyklų vadovai šių reitingų nesureikšmina ir mano, kad jie neatspindi tikrosios padėties mokyklose.

„Jei reitingai ir prastesni, tai dar nereiškia, kad ta mokykla bloga“, – įsitikinęs Katyčių pagrindinės mokyklos direktorius Algirdas Plaipa, kurio vadovaujama mokykla parodė gerus rezultatus.

Kalti mokytojai?
„Daugybė pagrindinių mokyklų murkdosi prastų rezultatų liūne, taigi jų mažės. Lietuvos pagrindinių mokyklų mokinių pasiekimų rezultatai skiriasi net penkis kartus“, – konstatuoja „Reitingų“ redaktorius Gintaras Sarafinas.

Anot jo, pagrindinių mokyklų, kurių bendras matematikos ir lietuvių kalbos pasiekimų vidurkis yra labai žemo lygio, Lietuvoje yra išties daug ir skirtinguose regionuose. Iš viso net 60-yje Lietuvos pagrindinių mokyklų matematikos rezultatai yra apgailėtini ir bendras vidurkis nesiekia net patenkinamo lygmens, tai yra jis žemesnis nei 4 balai iš dešimties.

„Mokyklų vadovai ir mokytojai visa tai paprastai nurašo vaikams: esą jie tragiškai nemotyvuoti ir kasmet ateina vis žemesnių gebėjimų. Tačiau tai nėra tiesa, nes jeigu tų pačių mokinių lietuvių kalbos ar kitų dalykų pasiekimai yra aukšti, vadinasi, su vaikais viskas gerai, o problemų šaknys – mokytojų nekompetencija, abejingumas ar net prastas mokyklos valdymas“, – žurnale rašo redaktorius.

Kad situacija gerėtų, reikia, kad mokytojai dalintųsi efektyvaus ir sėkmingo darbo paslaptimis. O su tais mokytojais, kurie nieko neišmoko, kuriems mokinių pasiekimai apskritai „dzin“, reiktų netgi atsisveikinti. Tačiau Lietuvoje mokytojo atleidimas už labai prastus mokinių pasiekimus praktikuojamas itin retai, beveik niekada.

Anot Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos prezidentės Reginos Rudalevičienės, bet kurioje Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje bent du trečdalius klasės mokinių galima išmokyti bent jau matematikos pagrindų. Svarbiausia, kad pradinėse klasėse būtų sudėti tinkami pagrindai ir kad mokyklos administracija bei mokytojai neleistų išplisti nesimokymo kultūrai ir madai.

Teigia, kad pagrindinių mokyklų mažės

G.Sarafinas rašo, kad nagrinėjant pagrindines mokyklas, kaip mokyklų tipą, galima pastebėti, kad jos sulaukia daugiausia pastabų ir kritikos, nes savo kokybe gerokai atsilieka nuo pradinių mokyklų, progimnazijų ir ypač nuo gimnazijų. Daug priekaištų jos sulaukia dar ir todėl, kad turėdamos devintas ir dešimtas klases, tarsi konkuruoja su gimnazijomis. Bet toji konkurencija stipriai iškrypusi, nes dažna pagrindinė mokykla galvoja ne apie mokinius, ne apie jų pasiekimus, ne apie aukštą pridėtinę vertę ir ne apie aukštą mokymo kokybę, o apie savo egzistenciją, tai yra, kaip bet kokiomis priemonėmis užsitikrinti kuo daugiau mokinio krepšelių.

Todėl jau apsispręsta, kad ilgainiui pagrindinių mokyklų vis mažės, ypač netikslinga jas laikyti, kai netoli pagrindinės mokyklos yra gimnazija. Kai kuriuose didžiuosiuose miestuose jų jau nebeliko, dauguma transformuojamos į progimnazijas, tai yra jose nebelieka devintų ir dešimtų klasių, taigi ir dubliavimosi su gimnazijomis.

Visgi dalis pagrindinių mokyklų išliks.

„Iš principo pagrindinės mokyklos nėra blogos, bet joms reikia padėti, jas reikia stiprinti. Joms būtina skirti daugiau finansinių resursų (ypač iš savivaldybių), kelti vadybos lygį, ieškoti entuziastingų mokytojų, taikyti naujoviškus mokymo būdus“, – tegia Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninės politikos analizės skyriaus vedėjas Ovidijus Damskis.

Pabrėžama, kad šiuo metu ypač miesteliuose ir kaimuose pagrindinėms mokykloms labai stinga pagalbos specialistų, psichologų, socialinių pedagogų, mokytojų padėjėjų.

Pasiekimai skirtingi

Šiemet „Reitingai“ pagrindines mokyklas vertino pagal 2017 m. lietuvių kalbos ir matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatus, jų bendrą vidurkį. Taip pat išskirta, kiek devintoje mokyklos klasėje 2016 m. rugsėjį pradėjo mokytis mokinių ir kiek jų 2017 m. baigė dešimtą klasę. Mokyklos sugrupuotos pagal klasėse besimokančių mokinių skaičių: nuo 2 iki 9, nuo 10 iki 24 ir didesnį nei 25.

Tarp mokyklų, kurių klasėse mokinių skaičius yra nuo 2 iki 9, 16-oje vietoje iš 143 yra Usėnų pagrindinė mokykla. Šios mokyklos dešimtokų lietuvių kalbos pasiekimai įvertinti 6,56, matematikos 7, o bendras vidurkis – 6,78 balo. 2016 rugsėjį devintoje klasėje pradėjo mokytis 10 mokinių, 2017 m. dešimtą klasę baigė 9 mokiniai.

Mokyklų, kurių klasėse mokinių skaičius nuo 10 iki 24, yra 139. 7-oje sąrašo vietoje – Katyčių pagrindinė mokykla, kur pernai lietuvių kalbos, kaip ir matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų vidurkis buvo 6,47, taigi bendras vidurkis taipogi 6,47. 2016 rugsėjį devintoje klasėje pradėjo mokytis 23 mokiniai, 2017 m. dešimtą klasę baigė 17 mokinių.

Tos pačios kategorijos mokyklų 24-oje vietoje yra Kintų pagrindinė. Pernai šios mokyklos dešimtokų lietuvių kalbos žinios buvo įvertintos 6 balais, matematikos 5,75, bendras vidurkis – 5,875. 2016 rugsėjį devintoje klasėje pradėjo mokytis 17 mokinių, 2017 m. dešimtą klasę baigė 16.
38-oje pozicijoje – Juknaičių pagrindinė mokykla, kurios dešimtokų matematikos pasiekimų įvertinimas 4,6 balo, lietuvių, 6,2, o bendras vidurkis – 5,4. 2016 rugsėjį devintoje klasėje pradėjo mokytis 9 mokiniai, 2017 m. dešimtą klasę baigė 11 mokinių.

54-oje pozicijoje – Vilkyčių pagrindinė, kurios dešimtokų matematikos pasiekimų įvertinimas 4,6 balo, lietuvių, 6,2, o bendras vidurkis – 5,4. 2016 rugsėjį devintoje klasėje pradėjo mokytis 9 mokiniai, 2017 m. dešimtą klasę baigė 11 mokinių.

63-oje pozicijoje – Saugų J.Mikšo pagrindinė, kurios dešimtokų matematikos pasiekimų įvertinimas 5 balai, lietuvių 6,22, o bendras vidurkis – 5,61. 2016 rugsėjį devintoje klasėje pradėjo mokytis 10 mokinių, tiek pat ir baigė 2017 m.

110-oje vietoje – Pamario pagrindinė mokykla, kur dešimtokų matematikos žinios įvertintos 4,17 balo, o lietuvių kalbos – 4,83, bendras vidurkis – 4,5. 2016 rugsėjį devintoje klasėje pradėjo mokytis 23 mokiniai, o 2017 m. dešimtą klasę baigė 12.

Suskirstytos ir 22 Lietuvos mokyklos, kuriose tikrintų mokinių skaičius didesnis nei 25. 17-oji šiame sąraše yra M.Jankaus pagrindinė, kurios dešimtokų matematikos pasiekimai įvertinti 4,32 balo, o lietuvių kalbos – 5,51, bendras vidurkis – 4,915. 2016 rugsėjį devintoje klasėje pradėjo mokytis 38 mokiniai, o 2017 m. dešimtą klasę baigė 37.

Lyginant su kitomis, neblogus rezultatus parodė Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras. 27 šios mokyklos dešimtokų lietuvių kalbos žinios buvo įvertintos 5,44 balo, o matematikos – 5,65, bendras vidurkis – 5,545. Šis rezultatas šilutiškiams lėmė 3 vietą tarp 38 Lietuvos suaugusiųjų ir jaunimo mokyklų.

Reitingų nesureikšmina

Katyčių pagrindinės mokyklos direktorius A.Plaipa sakė, kad džiugu, kai kažkas paviešina mokyklos rezultatus, tačiau šių reitingų jis nesureikšmina. Anot jo, toks mokyklų reitingavimas neatspindi tikrosios realybės apie kiekvieną mokyklą, o kad reitingai prastesni, tai nereiškia, kad ta mokykla yra bloga. A.Plaipa nepritaria ir žurnale išsakytai nuomonei, kad pagrindinių mokyklų turėtų mažėti.

Visgi katytiškiai parodė neblogus pasiekimus. Direktoriaus klausėme, kas lėmė šios mokyklos sėkmę? Jo nuomone, visų pirma, Katyčių pagrindinėje mokykloje nėra didelio mokinių nutekėjimo – dažniausiai baigę 8 klases vaikai ir toliau lieka mokytis 9-10 klasėje. A.Plaipa džiaugiasi, kad vaikai ir jų tėvai pasitiki mokykla, už tai ir tie rezultatai yra aukštesni. Aišku dešimtokų pasiekimų įvertinimai priklauso ir nuo metų, ir nuo pačių mokinių, daug lemia ir mokytojų darbas.

„Jeigu vaikai mumis pasitiki ir lieka mokykloje, tai mes privalome jiems viską atiduoti šimtu procentų, kad jie tikėtų mumis“, – dėstė direktorius.
Baigę Katyčių pagrindinę mokyklą motyvuoti dešimtokai išeina į gimnazijas ir, anot direktoriaus, gerai ten jaučiasi, jais nesiskundžia ir gimnazijų vadovai.