„Reitingai“: Šilutės abiturientai prasčiausiai moka gimtąją kalbą ir matematiką

ReitingaiNetolygumai tarp savivaldybių pagal mokinių rezultatus tik didėja, rodo naujausi žurnalo „Reitingai“ duomenys, sudaryti remiantis 2019 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatais. Naujausiuose reitinguose Šilutės rajono savivaldybei teko nusileisti iš 45-os į 52-ąją vietą.

Kaip ir visoje Lietuvoje, Šilutės rajono abiturientai prasčiausiai išlaikė matematikos ir lietuvių kalbos valstybinius. 86 – 100 balų iš matematikos surinko tik 1,83 proc. mokinių, o iš lietuvių – 2,88 proc. mokinių! Daugiau kaip pusė laikiusiųjų šiuos egzaminus gavo labai prastus įvertinimus arba neišlaikė išvis.

Geriausiai mūsiškiams sekėsi laikyti anglų ir rusų kalbų bei informacinių technologijų (IT) valstybinius egzaminus. Įdomu ir tai, kad valstybinį lietuvių kalbos egzaminą pasirinko 243 Šilutės rajono abiturientai, o anglų gerokai daugiau – 280.

 

Stinga ir tėvų dėmesio

Remiantis respublikine žiniasklaida, „Reitingų“ žurnalo tyrimas atskleidė nemažai bėdų. Tarkim, mokiniai praleido 28 mln. pamokų, veši korepetitorių verslas, o į mokyklą vaikai ateina pervargę nuo papildomų kasdienių pamokų, tad jų tikslas – tik pailsėti ir net pasnausti.

Kad padėtis klampi, anot „Reitingų“ vyr. redaktoriaus Gintaro Sarafino, rodo ir naujausi PISA – penkiolikmečių tyrimo – duomenys. Nors Švietimo, mokslo ir sporto ministerija mėgino pabrėžti, kad rezultatai pagerėjo palyginti su ankstesniais metais, išties Lietuva nepasiekė tyrime dalyvavusių šalių vidurkio, o ES sąraše velkasi uodegoje.

Pasak „Reitingų“ redaktoriaus, nuo kaimynų estų atsiliekame dešimtmečiais. Jie smarkiai išsiveržę į priekį. Derėtų iš estų pasimokyti ir kaip keisti mokytojų rengimą. G. Sarafinas pabrėžė, kad PISA rezultatai rodo, jog dalis mūsų mokinių nemoka elementarių matematikos dalykų, net daugybos lentelės.

Savo liūdesį jis pagrindė ir brandos egzaminų rezultatais. Šiemet du trečdaliai šimtukų gauti iš anglų kalbos, reikšmingai šimtukų sukrauta laikant rusų kalbos egzaminą. O lietuvių kalbos, matematikos ir istorijos rezultatai glumina ir liūdina.

Dar viena bėda, anot G. Sarafino, kad daug vaikų nelanko pamokų: pusė vaikų lanko pamokas, pusė ne. Redaktorius pabrėžė, kad vaikams pristinga ir tėvų dėmesio – jie mažai drauge skaito, domisi mokslo pasiekimais. „Ir dažnai vaiką patiki auklei – išmaniajam telefonui“, – sakė vyr. redaktorius. Suirutę sukelia ir tai, kad ketvirtadalis mokyklų neturi nuolatinių vadovų, psichologų, trūksta kitų švietimo pagalbos specialistų.

Liūdina matematika ir lietuvių kalba

Žurnalo „Reitingai“ straipsnyje „2019 m. savivaldybių reitingas: netolygumai vis didėja“, G. Sarafinas akcentuoja, kad netolygumai Lietuvos švietime yra didžiausia problema. Ir jie vis auga. Šis faktas žurnalo vyr. redaktorių labai liūdina.

„Šilutės naujienos“ panagrinėjo, kurioje reitingų vietoje yra Šilutės rajono savivaldybė. O ji netoli autsaiderių – devintoje vietoje nuo galo.

Žurnalo duomenimis, mūsų savivaldybė nusileido iš 45-os (2018 m.) į 52-ąją (2019 m.) vietą, surinkusi bendrą 34,26 balo sumą. Daugiausiai balų – 62,26 surinko Kauno miesto savivaldybė, mažiausiai – 22,77 – Neringos miesto savivaldybė. Kaimyninė Pagėgių savivaldybė yra 45-oje vietoje, Tauragės – 9-oje, Šilalės – 20-oje. Klaipėdos miesto savivaldybė yra 5-oje reitingų vietoje.

Priminsime, kad savivaldybių reitingas sudarytas remiantis valstybiniais brandos egzaminų rezultatais. Kaipgi sekėsi Šilutės rajono abiturientams?

Taigi lietuvių kalbos egzaminą laikė 243 moksleiviai. Tik 2,88 proc. laikiusiųjų gavo 86 – 100 balų įvertinimus, dar 46 proc. buvo įvertinti 36 – 85 balais iš 100, o visi likę – daugiau nei 50 proc. gavo mažiau nei 35 balus iš 100 arba egzamino neišlaikė išvis.

219-ai mūsų rajono abiturientų, laikiusių matematikos egzaminą, sekėsi dar prasčiau. Tik 1,83 proc. gavo 86 – 100 balų įvertinimus, 25,57 proc. – 36 – 85 balų iš 100 įvertinimus. Likę 72,6 proc. surinko mažiau nei 35 balus iš 100 arba neišlaikė egzamino.

Geriausiai šilutiškiams sekėsi laikyti informacinių technologijų egzaminą. Iš 20 laikiusiųjų 30 proc. surinko 86 – 100 balus, 45 proc. buvo įvertinti 36 – 85 balais iš 100.

280 abiturientų pasirinko anglų kalbos valstybinį egzaminą. 18,93 proc. laikiusiųjų surinko 86 – 100 balus, 51,07 proc. gavo 36-100 balo, o surinko mažiau nei 35 balus ar neišlaikė – 30 proc.

Istorijos valstybinį brandos egzaminą laikė 164 abiturientai. Tik 1,22 proc. surinko 86 – 100 balus, 37,2 proc. gavo 36-85 balų iš 100, likę 61,58 proc. gavo prastus įvertinimus arba egzamino neišlaikė.