Rekonstruotu geležinkeliu traukiniai riedės greičiau, o gyventojai girdės mažesnį triukšmą

20130517 173005Panaudojant ES paramos lėšas, Vakarų Lietuvoje bus atnaujinta šalies ekonomikai svarbi geležinkelio linija Klaipėda – Pagėgiai. Iki 2014 m. birželio 9 d. numatyta rekonstruoti keturis šios linijos ruožus, kurių bendras ilgis – 33,5 km. Atnaujinami ir keturi istoriniai geležinkelio tiltai per Smeltalės, Šyšos, Veiviržo ir Perkaso upes.

Šilutės rajone rekonstruojami trys ruožai nuo Priekulės iki Saugų, nuo Traksėdžių iki Šilutės ir nuo Usėnų iki Stoniškių.

Įgyvendinus šį projektą, geležinkelio ruože Klaipėda – Pagėgiai padidės traukinių pralaidumas, bus užtikrintos saugesnio eismo sąlygos, sumažės triukšmas bei aplinkos tarša.

Geležinkelio linja buvo kritinės būklės

Atlikus galimybių studiją, nustatyta, kad geležinkelio linija Klaipėda – Pagėgiai yra svarbi Lietuvos ekonomikai, bet buvo kritinės būklės (traukinių greičiai siekia pusę arba kiek daugiau nei pusę nustatytos kelio kategorijos greičio), yra mažas traukinių pralaidumas, būtinas infrastruktūros modernizavimas (kelio ir kelio statinių rekonstravimas).

Rekonstrukcijos darbai pradėti 2012 metais. Projekto rangos darbus vykdo susivieniję jungtinės veiklos partneriai UAB „Šiaulių plentas“, UAB „Hidrostatyba“ ir UAB „Geležinkelio tiesimo centras“.

Bendra projekto „Jungiamosios geležinkelių linijos Klaipėda – Pagėgiai infrastruktūros modernizavimas“ vertė beveik 81,5 mln. Lt. Maždaug 69,3 mln. Lt dengia Europos regioninės plėtros fondo Ekonomikos augimo veiksmų programa iš 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų.

Rekonstrukcijos darbai vyksta keturiuose blogiausios būklės geležinkelio linijos ruožuose. Numatoma sutvarkyti geležinkelio sankasą, atnaujinti geležinkelio kelius, rekonstruoti pervažų signalizacijos įrenginius, Vilkyčių stotyje rekonstruoti keleivių peroną.

Atlikus šiuos darbus, geležinkelio linija Klaipėda – Pagėgiai bus pritaikyta intensyviam krovininių ir keleivinių traukinių eismui, padidės jos pralaidumas, traukiniai galės važiuoti greičiau.

Gyventojai pajus naudą

AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovai komentavo, kad Geležinkelio linija Klaipėda – Pagėgiai iki rekonstrukcijos buvo nepatenkinamos techninės būklės, nes geležinkelio kelias buvo paklotas ant senų medinių pabėgių, kurie vietomis buvo visiškai supuvę ir suirę. Dėl šios priežasties traukinių greitis buvo ribojamas iki 40-60 km/val., balastas užterštas iki 50 proc., o sankasa vietomis neatitiko parametrų.20130517 171627

Planuojama, kad po rekonstrukcijos krovininių traukinių greitis bus 90 km/h, keleivinių – 120 km/h. Atsižvelgiant į ekonominius klausimus ir minimalų poveikį aplinkai, projekte numatyti plano ir profilio minimalūs pakeitimai. Krovinių gabenimo intensyvumas 5,6 mln. t km bruto/km per metus.

Šilutės rajone numatyta rekonstruoti ir šiuo metu rekonstruojami geležinkelio linijos Klaipėda – Pagėgiai ruožai nuo 27+573 iki 36+000 km, nuo 41+000 iki 50+600 km, 69+000 iki 71+614 km.

Šiuo metu atliekami geležinkelio sankasos platinimo ir tvirtinimo darbai, viršutinės kelio konstrukcijos keitimo darbai, t.y. ant naujų gelžbetoninių pabėgių klojamas kelias su naujais į ilgabėgius suvirintais bėgiais, keičiamas skaldos balastas, tvarkomos pralaidos. Netrukus bus keičiami iešmai Šilutės geležinkelio stotyje ir remontuojamos pervažos.

Šilutės rajone numatyta pakeisti 11-os pervažų dangą. Kokybiška pervažų danga bei geresnis matomumas jose padidins eismo saugumo lygį.

Naudą pajus ir netoli geležinkelio įsikūrę gyventojai. Dėl stabilesnio kelio traukiniai važiuos tyliau, nes dėl atnaujinto kelio bus geresnis ratų ir kelio kontaktas. Be to, bus mažiau teršiama aplinka, nes dėl pagerintų eismo sąlygų sumažės atkarpų, kuriose staigiai keičiama lokomotyvų apkrova, kas yra susiję su didesniu išmetamų teršalų kiekiu.

Ypatingas dėmesys kreipiamas į lietaus nuotekų surinkimą, kad nuo geležinkelio nutekantis vanduo nepatektų į aplinkos vandenis.

Rekonstruojami istoriniai tiltai

Klaipėdos – Pagėgių geležinkelio linija yra 1875 m. nutiesto geležinkelio Klaipėda – Tilžė dalis. Išsaugant autentišką architektūrą, tarp Klaipėdos ir Pagėgių ES paramos lėšomis taip pat rekonstruojami keturi istoriniai geležinkelio tiltai, pastatyti 1865-1875 m.

Praėjusį rudenį atnaujinti du akmeniniai arkiniai tiltai per Smeltalės ir Šyšos upes, iki šių metų pabaigos numatoma rekonstruoti ir du metalinius istorinius tiltus per Veiviržo ir Perkaso (Piktvardės) upes. Šiuo metu baigiamas rekonstruoti geležinkelio tiltas per Veiviržo upę. Šie tiltai pripažintini nekilnojamomis kultūros vertybėmis.ES logo su trim fondais spalvotas copy

Bendra tiltų rekonstrukcijos vertė – apie 10 mln. litų, jai atlikti suteikta 7 mln. litų Europos regioninės plėtros fondo parama.