Renovacijos kokybę užtikrina kontrolės sistema ir namo gyventojų dėmesys

BUSTAS 10 KONTROLEDaugiabučių renovacija – labai svarbus ir atsakingas procesas, reikalaujantis ypač griežtos darbų kontrolės ir proceso stebėjimo.

Siekiant užtikrinti kuo geresnę darbų kokybę, kiekvienas renovuojamas namas turi turėti techninį prižiūrėtoją. Pastarojo veiklą tikrina ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) prie Aplinkos ministerijos, ir Būsto energijos taupymo agentūra (BETA).

Tačiau be šių privalomų kontrolės dalyvių, prie atliekamų darbų kokybės kontrolės nemažai prisideda ir namo gyventojai, sako Šilutės daugiabučių renovacijos administratoriaus, UAB „Šilutės šilumos tinklai“, direktoriaus pavaduotojas Vygantas Kamarauskas.

Nuolatinė atliktų darbų kontrolė

Pasak V.Kamarausko, kiekvienam atnaujinamam pastatui renovacijos darbų organizatorius (užsakovas) konkurso būdu parenka statybos techninės priežiūros vykdytoją. Valstybė 100 proc. kompensuoja tokio specialisto samdos išlaidas. Statybos rangovo ir techninės priežiūros vykdytojo darbą kontroliuoja ne tik darbų užsakovas, bet ir Valstybės institucijos: VTPSI bei BETA.

UAB „Šilutės šilumos tinklai“ užsakymu renovuojamų daugiabučių statybos techninę priežiūrą vykdo trys bendrovės, tikrinančios skirtingų atnaujinamų objektų darbų kokybę. Be to, vieną arba du kartus per mėnesį vyksta gamybiniai pasitarimai dėl kiekvieno modernizuojamo namo. Juose dalyvauja darbų užsakovas, rangovas, techninės priežiūros vykdytojas ir gyventojų atstovai. Tuomet patikrinama, ar atlikti darbai atitinka planą, išklausoma techninės priežiūros vykdytojo ataskaita apie pastebėtus pažeidimus, patikrinama, kaip jie ištaisyti.

Dirba kaip darni komanda

Vienos iš techninę priežiūrą atliekančių bendrovių atestuotas statybos techninės priežiūros vykdytojas Juozas Žiemys „Šilutės naujienoms“ pasakojo, kad jis prižiūri 5 Šilutėje modernizuojamus pastatus. Gerai sutaria su tų namų gyventojais ir nuolat atsižvelgia į jų pastabas apie rangovų darbą. Pasak J.Žiemio, gyventojų papildyta darni „priežiūros komanda“ priverčia rangovą ištaisyti klaidas ir dirbti teisingai.

Pasitaiko gyventojų skundų, dėl kurių net ir statybos techninės priežiūros vykdytojas negali padėti. J.Žiemys pasakojo apie ginčytinas situacijas, kai investiciniame renovacijos plane, o vėliau ir renovacijos techniniame projekte nėra numatyta darbų, kurių darbo eigoje užsinori gyventojai. Tuomet tenka kartu su rangovais, gyventojais bei renovacijos užsakovais ieškoti kompromisų, tikėtis rangovo geranoriškumo.

Daugiabučių namų gyventojams, kurie dar tik planuoja įsijungti į renovacijos programą, J.Žiemys pataria aktyviai dalyvauti susirinkimuose, kai aptariamas renovacijos investicijų planas, tvirtinamas techninis statybų projektas, ir klausytis specialistų patarimų: dėl rekuperacinės ventiliacijos tikslingumo, dėl įvairių energiją taupančių priemonių bei kitų pastato eksploatacinį ilgaamžiškumą užtikrinančių dalykų.

Akyli pastebi

J.Žiemys pasakoja, kad renovuojamų daugiabučių žmonės, akylai stebėdami darbus, gali iškart pamatyti, ar dirbama teisingai. Dažniausiai pasitaikantys trūkumai pastebimi net neturint statybininko darbo patirties.

Pravartu žinoti, kad namo cokolis turi būti apšiltinamas ne tik matomoje dalyje, bet ir mažiausiai 60 cm po žeme. Namo kampuose šiltinimo plokštės turi būti tvirtinamos surišant jas „mūrijimo“ principu. Palangės skardinamos su nuolydžiu, šonuose įleidžiamos į sieną. Palangė lauko pusėje turi būti išsikišusi bent per 3 cm nuo sienos. Šiltinimo medžiaga, kuri yra tvirtinama ties langų ir durų kampais, pjaunama iš vientisos plokštės. Langų ir durų angokraščių linijos negali sutapti su sienos plokščių siūlėmis.

Užsakymo nr. PR0512