Restauruojamas H.Šojaus dvaras pretenduoja tapti Mažosios Lietuvos kultūros centru

Dvaro foto 11Balandžio 1 d. minėsime iškilaus mūsų miesto mecenato, kultūros ir visuomenės veikėjo Hugo Šojaus 168-ąsias gimimo metines. Kitą savaitę turėjo būti baigtas H.Šojaus dvaro restauravimo projektas. Deja, darbų pabaiga nukeliama į spalio mėnesį, o remontui baigti trūksta beveik 2 milijono litų.

Nuo pernai pavasario Šilutės rajono savivaldybė vykdo projektą, kurio metu numatyta restauruoti dvaro rūmus, tarnų namą, arklidžių ir karvidžių pastatus, sutvarkyti dvaro aplinką. Baigus darbus ir įkūrus turizmo paslaugų kompleksą tikimasi, kad tai padės pritraukti privačias investicijas ir turistus iš Lietuvos bei užsienio.

Neatliktų darbų bagažas dar pakankamai didelis, tačiau tai, kas jau padaryta, džiugina kiekvieno šilutiškio akis. Galbūt įgyvendinus projektą, Šilutės dvaras, kaip ir prieš šimtą metų, sužibės ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.

H.Šojus privertė dvarą suklestėti

Šilokarčemos dvaras buvo įkurtas 1721 m., o 1889 m. jį nusipirko H.Šojus.

Visus 55-erius H.Šojaus valdymo metus dvaras išgyveno savo klestėjimo laikotarpį ir tapo garsus visame Klaipėdos krašte bei Rytų Prūsijoje. Pavyzdiniais buvo laikomi dvaro ūkio pastatai, aplinkos sutvarkymas bei administravimas.

1944 m. šią idilę sugriovė prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas, po kurio dvaras buvo perimtas sovietų valdžios žinion. „Tai buvo laimingas kelių šimtmečių senumo dvaro istorijos epilogas prieš prasidedant sovietiniam dvaro nugyvenimo laikmečiui“, – sako Savivaldybės Kultūros skyriaus vyr. specialistė Reda Švelniūtė.

Dvaro būkle susirūpinta nuo 1995 m.

1945-1989 m. dvarą ir parką valdė įvairios žemės ūkio paskirties mokyklos. 1988 m. buvo parengtas Šilokarčemos dvaro parko atkūrimo projektas (autoriai V.Deveikienė ir S.Deveikis), tačiau jis nebuvo įgyvendintas.

R.Švelniūtė pasakoja, kad nuo 1995 m. kiekvienais metais Šilutės rajono savivaldybė kartu su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos skirdavo lėšų dvaro komplekso restauracijai. Bet svarbiausias restauracijos etapas prasidėjo praėjusiais metais, kai pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto VP3-1.3-ŪM-02-V priemonę „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“ buvo pradėtas įgyvendinti „Šilutės H.Šojaus dvaro komplekso ir teritorijos sutvarkymas bei pritaikymas viešiems turizmo poreikiams. I etapas“ projektas.

Bendra projekto vertė – 7 613 676,6 Lt. Didžiąją sumos dalį – 6 587 352 Lt – dengia Europos regioninės plėtros fondas. Likusią dalį – 1 026 324,6 Lt skirs projekto vykdytoja Šilutės rajono savivaldybės administracija.

Tikisi pritraukti turistus

Pasak rengėjų, vykdomo projekto tikslas yra viešosios turizmo infrastruktūros Šilutės H.Šojaus dvaro sodyboje sukūrimas, skatinant smulkaus ir vidutinio verslo vystymąsi, vietinių bei užsienio turistų srautą ir privačių investicijų pritraukimą.

Restauravus dvaro komplekso pastatus, bus sukurtas turizmo kompleksas, tapsiantis Mažosios Lietuvos kultūros centru, kur bus organizuojamos įvairios konferencijos, renginiai. Dvaro foto 8

Centrinių dvaro rūmų patalpos bus pritaikytos muziejinėms ekspozicijoms, parodoms, konferencijoms. Tvartas, šilutiškiams dar žinomas kaip buvusi sporto salė, virs koncertų patalpomis ir Mažosios Lietuvos senųjų amatų centru. Rekonstravus raudonų plytų pastatą – tarnų namą, jis bus pritaikytas muziejinėms ekspozicijoms, parodoms. Taip pat bus įrengti ir sutvarkyti lauko inžineriniai tinklai ir dvaro sodybos teritorija iki buvusio rūsio.

Turistai, atvykę į šį centrą, gaus ne tik išsamią turizmo informaciją, bet ir galės įsigyti vietinių meninių dirbinių. Projekto rengėjai tikisi, kad turizmo sektoriaus vystymosi skainimas padės spręsti įvairias regiono socialines ir ekonomines problemas.

Pasak jų, dvaro kompleksą sutvarkyti aktualu dar ir todėl, kad šis objektas pakliūna į du nacionalinės reikšmės turistinius maršrutus: Nemuno, Kuršių marių, pajūrio ir Lietuvos senamiesčių. Taip pat bus įvykdytas vienas iš Lietuvos tūkstantmečio programos projektų (projektas yra 13 numeriu įtrauktas į kultūros paveldo ir architektūros projektų sąrašą).

Atgyja pastatų autentika

„Jau šiandien matyti, kaip keičiasi Šilutės dvaras: nuėmus tinką nuo arklidžių ir karvidžių pastatų, atidengti tikrieji raudonų plytų fasadai, su mažais langeliais ir įvairiais papuošimais; uždengti nauji stogai, ant arklidžių pastato stogo pastatytas čia kažkada buvęs bokštelis, jį pabaigus jame kabės varpas“, – įspūdžiais dalinosi R.Švelniūtė.

Pasak jos, puošniausias dvaro komplekso statinys – Tarnų namas – prasidėjus darbams kėlė daug klausimų projektuotojams, inžinieriams ir statybininkams. Dėl nestabilaus grunto pastato fasadas buvo pradėjęs skilti, todėl reikėjo pasinaudoti ne viena modernia priemone pastatą sutvirtinti ir užtikrinti jo stabilumą.

Restauravus vieną iš įspūdingesnių ir autentiškesnių rūmų patalpų – dvaro rūsius, matosi senosios raudonų plytų grindys, mūriniai skliautai ir mūriniai lentynų laikikliai.

„Vykstant stambiems pastatų statybos darbams labiausiai žavi atgyjantys trapūs autentiški dvaro rūmų eksterjero ir interjero elementai: medinė veranda, laiptai su puošniais turėklais, raižyti durų apvadai, dvaro rūmų fojė išlikusi grindų mozaika, o svarbiausia, rūmų fojė ir antrame aukšte išlikusi senoji sieninė tapyba“,- kalbėjo R.Švelniūtė.

Specialistė pasakojo, kad dar 1989 m. dvaro rūmų freskos buvo tyrinėtos, paruošti jų restauravimo projektai. Rūmų fojė rasta sieninė tapyba, apibūdinama kaip XX a. pradžios šio krašto dekoratyvinės dailės pavyzdys. Sienos buvo dažytos žalsvai gelsvai ir ant jų nutapyti rėmai, sukomponuoti iš gėlių žiedų, stiebų ir juostelių. Panašaus stiliaus tik lipdyto dekoro galima matyti keliuose Šilutės namų fasaduose.

Antro aukšto patalpoje, kur manoma yra buvęs rūmų valgomasis, gerai išlikusi kitokio pobūdžio dekoratyvinė sienų tapyba. Tai romantiškos peizažų kompozicijos, nutapytos žaliomis, žalsvai melsvomis, pilkšvomis, gelsvomis rusvomis spalvomis. Lubų pakraščiuose nutapytos laurų lapų juostelės, kampuose – augalinės ornamentų kompozicijos, centre – rozetė.

Darbų baigimo terminas bus pratęstas

Konkursą numatytiems darbams dvaro teritorijoje atlikti laimėjo UAB „Konsolė“ iš Klaipėdos, kuri rekonstruoja tarnų namą, tvarko aplinką bei inžinerinius tinklus. Subrangovo teisėmis dirbanti bendrovė iš Šilutės UAB „Statybų valdymo projektai“ tvarko pagrindinį dvaro pastatą ir tvartą. Freskas restauruoja Šarūno Juršėno individuali įmonė iš Vilniaus „Senoji freska“.
Oficialiai numatyta projekto pabaiga – balandžio mėnesio 3 d., tačiau, statybininkų teigimu, šiuo metu yra atlikta tik apie 40 proc. numatytų darbų.

Savivaldybės Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialistas Romualdas Ambrulaitis kalbėjo, kad darbus vėluojama atlikti dėl keleto priežasčių. Visų pirma, dėl sudėtingų viešųjų pirkimų procedūrų vėlai pradėti patys statybos darbai. Kitas aspektas – H.Šojaus dvaro kompleksas yra kultūros paveldo objektas, kurį restauruojant atsirado papildomų nenumatytų darbų.

Praėjusį penktadienį savivaldybės atstovai važiavo į Lietuvos verslo paramos agentūrą Vilniuje, kur buvo pasiektas susitarimas rangos darbų sutartį pratęsti iki spalio mėneso.
ES logo su trim fondais spalvotas copy
Projekto užbaigimui trūksta ir papildomų lėšų – daugiau kaip 1,5 mln. Lt. Savivaldybės vadovai sako, kad dėl šios sumos ne kartą kreiptasi į Ūkio ministeriją, parlamentarus. Šiandien ši problema dar lieka neišspręsta.