Rizikos šeimų socialinėms darbuotojoms – naujos rekomendacijos

socialinis modelis darbuotojosŠilutės rajono socialiniai darbuotojai ir jų vadovai yra sukūrę puikų darbo su socialinės rizikos šeimomis modelį, kuris gali būti pristatomas kaip pavyzdinis kitoms savivaldybėms. Tokį faktą konstatavo neseniai šilutiškių darbą tikrinusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje sudaryta komisija.

Komisija tikrino tik 10 šalies savivaldybių, tad šilutiškiams natūraliai kilo klausimas: kas mūsų rajone daroma ne taip, kad tikrintojai pasirinko mūsų kraštą? Paaiškėjo, jog kone viską jie daro tinkamai.

Tačiau tikrintojai nebūtų tikrintojai, jei nerastų bent kokių taisytinų mažmožių, rado ir šįkart. Aptarti tuos taisytinus dalykus bei rekomendacijas, išgirsti konkretų darbą dirbančių specialisčių nuomonę ir susidaryti tolesnio darbo bei bendradarbiavimo tarp visų institucijų planą antradienį su socialinės rizikos šeimomis dirbantys socialiniai darbuotojai, vaiko teisių apsaugos specialistai, policijos pareigūnai rinkosi į Šilutę.

Tikslas – išsiaiškinti tobulėjimo galimybes

Šilutės r. savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjas Alvidas Šimelionis susirinkusioms savo pavaldinėms iš seniūnijų priminė, kad šiemet SADM buvo sudarytas 10-ies rizikingiausių savivaldybių sąrašas, ir Šilutė į jį pateko. Kodėl? Ogi todėl, kad čia labai daug – net apie 260 socialinės rizikos šeimų, kad 18 socialinių darbuotojų čia dirba su daugiau nei tūkstančiu žmonių – vaikų ir suaugusiųjų.

Pasak A.Šimelionio, kitos savivaldybės neskuba traukti riziką keliančių šeimų į specialius sąrašus. Tuo tarpu Šilutėje nedelsiama: jei tik pastebima bet kokia grėsmė vaikų sveikatai ar gyvybei, šeima įrašoma į sąrašus.
Tad komisija, sudaryta iš Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos bei Socialinių paslaugų priežiūros departamento specialistų, neseniai aplankė Šilutę ir išnaršė visas rizikos šeimas prižiūrinčių ir reikalų su vaikų gerove turinčių mūsų specialisčių darbo puses.

socialinis modelis barauskiene„Jūs esate stiprios, kompetentingos, labai gerai išmanote savo darbą ir gerai jį pristatėte. Buvome pagirti, bet ir tobulėti dar galima“, – sakė  A.Šimelionis ir jo pavaduotoja Audra Barauskienė.

Kartu jie pabrėžė, kad į tokius tikrinimus žiūrima pirmiausiai kaip į pagalbą.

Taigi susitikimo tikslas – išgirsti šį darbą dirbančių specialisčių nuomonę, ką jų darbe dar vertėtų keisti, kaip jį gerinti ir tobulinti.

Užimtumo kambarius kurs visose seniūnijose

Vienas pagrindinių šilutiškių socialinio darbo trūkumų – Šilutėje ir seniūnijose labai trūksta dienos paslaugų centrų vaikams. Kol kas mieste turime tik vieną tokį centrą, o kai kuriose kitose savivaldybėse veikia ir 5-6 centrai, kur vaikai užimami po pamokų.

Šilutės savivaldybė agituoja verslininkus ir nevyriausybines organizacijas steigti tokius centrus, ir tiems, kas tokio centro veiklai gautų finansavimą iš valstybės, dar tiek pat lėšų skirtų Savivaldybė.

Tikrintojams ypač patiko šiemet Vainuto seniūnijoje įkurtas vadinamasis Apskritojo stalo užimtumo kambarys. Jo iniciatorė, seniūnijos socialinė darbuotoja Lina Juzaitienė čia sukviečia jos prižiūrimas socialinės rizikos šeimas, kartu su jomis organizuoja įvairią veiklą, kuri padeda tobulinti socialinius įgūdžius. Komisijos nuomone, tokie kambariai turėtų būti visose seniūnijose.

Pasak A.Barauskienės, kuriant kiekvieną naujovę pirmiausia stengiamasi įvertinti, ar iš jos bus naudos. Įkūrus tokį kambarį Vainute pasirodė, kad jis labai reikalingas ir naudingas. Todėl jau nutarta, kad patalpų panašiems šeimų susibūrimams bus ieškoma visose seniūnijose.

Tikrintojai pastebėjo, kad Šilutėje labai trūksta psichologų ir psichiatrų pagalbos, tačiau tai, anot A.Barauskienės, yra visos Lietuvos problema, nes šių paslaugų reikia visoms rizikos grupės šeimoms.

Taip pat pasiūlyta Šilutėje pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Policijos komisariatu, kurioje būtų nurodytos pareigūnų ir socialinių darbuotojų pareigos konkrečiais atvejais, kai šeimose aptinkamos kritinės situacijos ir tenka paimti vaikus iš tėvų, jiems tenka teikti pagalbą.

A.Barauskienė pastebėjo, kad nors bendras darbas nuolat vyksta, bet svarbu, kad visų veiksmai būtų suderinti.

Jau šiemet turės ir automobilius

Komisija konstatavo, jog dvi iš 18 mūsų rajono socialinių darbuotojų darbui su rizikos šeimomis dar neturi tinkamo išsilavinimo. Tačiau abi specialistės jau baigia jį įgyti. O tam, kad visos specialistės laiku išklausytų visus privalomus kursus, bus ieškoma galimybių mokymus organizuoti ir Šilutėje.

A.Barauskienė pabrėžė, kad šilutiškiams socialiniams darbuotojams vis dar stinga žinių, kaip dirbti su elgesio ir emocijų sutrikimų turinčiais vaikais, bet ir ši problema – respublikinio lygmens.

Rimta pavadinta ir transporto problema, mat nemažai mūsų socialinių darbuotojų darbe naudoja nuosavus automobilius. Tuo tarpu kiekvienam rizikos šeimos tėvui aišku, kad kur kas geresnį Savivaldybės įvaizdį ir didesnį savo darbo prestižą sukuria darbuotojas, atvykęs Savivaldybės skiriamaisiais ženklais pažymėta mašina.
Specialistėms pažadėta, kad jau šiemet visos jos turės specialųjį darbo transportą.

Aptarti ir kiti darbiniai reikalai, sudarytas planas, kada bus įgyvendintos visos komisijos rekomendacijos.