Rugsėjis artėja: Šilutės rajone daugėja mokinių, bet trūksta pedagogų

Nors dabar atostogų metas, tačiau švietimo įstaigų gyvenimas banguoja kaip marių vanduo. Praūžusios COVID-19 pandemijos bangos vieniems pedagogams padėjo kertinius akmenis apsispręsti, ar jiems keliami valdžios reikalavimai nuo ateinančio rugsėjo dirbti hibridiniu būdu, pamokas vesti ir klasėje besimokantiems vaikams, ir savo namuose prie kompiuterių likusiems moksleiviams, yra pakeliamas iššūkis ar metas išeiti užtarnauto poilsio.

Šilutės pirmoji gimnazija nuo naujų mokslo metų neteks Kintų skyriaus klasių, tačiau šios gimnazijos pedagogų krūviai dėl to nenukentės.

O gal ieškoti išgyvenimo šaltinio kitur? Juolab, kad hibridiniam mokymui papildomų lėšų nenumatyta.

Kaip ten bebūtų, tačiau Šilutės rajone, kaip ir visoje šalyje, šiandien trūksta pedagogų.

Daugiau vyresnių pedagogų

Apie tai, kiek mūsų rajono pedagogų nusprendė atsisveikinti su mokykla ir nuotolinių pamokų stresą iškeisti į ramesnį gyvenimą bei pasinaudoti pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimo programa, daugiau žinosime rugsėjo mėnesį. Taip sako Šilutės rajono Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjos pavaduotoja Jovita Jankauskienė.

Kol kas aišku tiek, kad optimizavimo programa išskirtinai mokytojams leidžia išeiti į pensiją, gaunant iki 6 vidutinių darbo užmokesčio dydžių išeitinę išmoką, priklausomai nuo turimo darbo stažo. Deja, nors šalies spaudoje dažnai skelbiama, kad iki šiol valstybė padengdavo iki 70 proc. išeitinių išmokų, o likusią dalį – savivaldybės, jau prieita riba, kai lėšų trūksta. Vien mūsų rajone valstybės paramos tokioms išeitinėms šiemet gauta tik 30 proc.

Šiuo metu mūsų rajone veikia 27 švietimo įstaigos: 17 iš jų – bendrojo ugdymo, 7 – ikimokyklinio ugdymo ir 3 – neformaliojo ugdymo. Pedagogų amžiaus vidurkis Šilutės rajone siekia – 50 metų (Lietuvoje – 55 m.).

Mokinių daugės, o klasių mažės

Net ir vasarą vyksta aktyvios trūkstamų pedagogų paieškos, jų „migracija“ iš vienos švietimo įstaigos į kitą. Anot Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjos pavaduotojos J. Jankauskienės, ateinantys mokslo metai atneš nemažų pokyčių ir mūsų rajone. Liepos 1 d. duomenimis, mokyklose sulauksime 4382 ugdytinių, tai yra 3 daugiau nei praėjusiais mokslo metais. Beje, šį rudenį švietimo įstaigose, vykstant pertvarkoms, bus suformuota mažiau klasių.

Jau nuo ateinančio rugsėjo Šilutės pirmoji gimnazija neteks Kintų skyriaus klasių, Šilutės Pamario pagrindinė mokykla taps progimnazija, kuri taip pat neteks Rusnės skyriaus pagrindinio ugdymo klasių (Rusnėje veiks tik pradinės klasės). Taip pat nuo rugsėjo mėnesio naujai atvers duris iš salos į Traksėdžius persikrausčiusi buvusi Rusnės specialiojo ugdymo mokykla, pavadinta Šilojų mokykla, skirta vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Trūksta pedagogų ir vadovų

Kaip ir visoje šalyje, taip ir mūsų rajone, siekiant, kad ugdymas vyktų sklandžiai, neapkraunant kitų pertekliniu krūviu, trūksta pedagogų. Anot Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjos pavaduotojos, iš viso, liepos 1-osios duomenimis, yra ieškoma 23 švietimo srities darbuotojų. Trūksta 6 specialiųjų pedagogų, 5 logopedų, 5 psichologų, 2 pradinių klasių mokytojų, po 1 fizikos, geografijos, rusų kalbos mokytoją. Tiesa, ne visiems iš šių specialistų bus pasiūlytas visas etatas.

Nors pedagogų būrys rajone tikrai gausus, visgi jaučiamas ir kai kurių dalykų atstovų trūkumas.

Savivaldybės administracija jau yra paskelbusi konkursus ir į 6 švietimo įstaigų vadovų darbo vietas: Žemaičių Naumiesčio gimnazijos, Vilkyčių ir Usėnų pagrindinių mokyklų, Rusnės specialiosios (nuo rugsėjo būsiančios Traksėdžių Šilojų mokykla), Žibų pradinės mokyklos, Pamario progimnazijos vadovų darbo vietas.

J. Jankauskienė patikino, jog tai, kad paskelbtas ir įvyks konkursas, dar nereiškia, kad minėtose įstaigose tikrai pasikeis vadovai. Pastariesiems tiesiog baigėsi 5 metų vadovų kadencija. Todėl, pagal reikalavimus, lapkričio antroje pusėje įvyks skelbtuose konkursuose dalyvaujančių kandidatų atranka. Išlieka tikimybė, kad po konkursų atrankos švietimo įstaigose liks vadovauti jau buvusieji vadovai, išreiškę norą tęsti naują kadenciją.

Rems būsimus švietimo specialistus

Pasak J. Jankauskienės, šiemet Savivaldybės administracija vėl yra pasiruošusi remti jaunus būsimus specialistus. Tiek Savivaldybės administracijos tinklalapyje, tiek rajono spaudoje yra viešinami prioritetinių specialybių sąrašai.

Prioritetinių specialybių sąraše išvardintos net 8 specialybės iš švietimo įstaigų srities: matematikos mokytojas, specialusis pedagogas, logopedas, pradinių klasių mokytojas, psichologas, ikimokyklinio ugdymo mokytojas, istorijos mokytojas ir biologijos mokytojas.

Pagal Šilutės rajono savivaldybės studentų rėmimo programą, tai puikus būdas gauti finansinę paramą Šilutės rajono gyventojams, kurie nori įgyti  Lietuvos aukštosiose mokyklose pirmosios (bakalauro, profesinio bakalauro), antrosios (magistrantūros) pakopų diplomus.

Baigusiems mūsų rajono mokyklas arba deklaravusiems čia gyvenamąją vietą Savivaldybės administracija  kompensuotų 100 proc. mokslo įmokų išlaidas. Pasirašiusieji sutartis studentai įsipareigoja grįžti dirbti rajone.

Rugsėjo mėnesį komisija svarstys pirmuosius prašymus.