Rusnės specialioji mokykla laukia naujų moksleivių

 

RUSNES SPECCC_1Rusnės specialiosios mokyklos direktorius Romualdas Blechertas įsitikinęs, kad jo vadovaujamoje mokykloje vaikai gauna puikų ugdymą. Čia sudarytos visos sąlygos gauti geriausias priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba intelekto sutrikimų turintiems vaikams. Todėl rajono šeimas direktorius kviečia gerai pagalvoti, ką geriau pasirinkti savo specialiųjų poreikių turinčiam vaikui: ar ugdyti jį bendrojo lavinimo mokykloje, kur pedagogai galės jam skirti žymiai mažiau dėmesio, ar leisti vaiką į specialiąją mokyklą, kurioje būtent specialiųjų poreikių vaikams sudarytos visos sąlygos gyventi ir ugdytis.

Specialiųjų poreikių turinčių vaikų tėvus direktorius kviečia bet kada apsilankyti mokykloje, kad jie patys pamatytų, kaip pedagogai ir jų pagalbininkai dirba su fizinę negalią ir intelekto sutrikimų turinčiais vaikais, kaip vaikai čia leidžia laisvalaikį, kokius būrelius lanko ir kaip ilsisi.

Pramoksta buities darbų ir amatų

Šiuo metu Rusnės specialiojoje mokykloje ugdomi 62 vaikai ir jaunuoliai nuo 7 iki 21 metų. Visi jie čia gali gauti 10 klasių išsilavinimą. Vaikai, kurie turi nežymių intelekto sutrikimų, nuo penktos klasės mokosi ir siuvimo, įvairių buities darbų – gaminti maistą, prižiūrėti gėles, o berniukai – dar ir staliaus amato.

Rusnės specialioji mokykla turi visus reikalingus specialistus, pasirengusius dirbti su specialiųjų poreikių vaikais. Kartu su mokytojais ir auklėtojais dirba logopedas, psichologas, socialinis pedagogas, gydomosios gimnastikos specialistas. Iš 54 kolektyvo darbuotojų 27 yra pedagogai bei pagalbos mokymui specialistai.

Prieš kelis dešimtmečius Rusnės specialiojoje mokykloje mokėsi žymiai daugiau moksleivių nei dabar. Pasak R. Blecherto, dabar, kai tėvams palikta teisė patiems parinkti mokyklą intelekto sutrikimų turintiems vaikams, apsispręsti padeda bendrojo lavinimo mokyklų, kuriose visuomet trūksta vaikų, pedagogai. Todėl Rusnės specialiojoje moksleivių sumažėjo.

Direktorius neabejoja, kad anksčiau ar vėliau tėvai supras, jog specialiųjų poreikių turintiems vaikams reikia daugiau dėmesio ir pagalbos, nei jie gauna įprastose mokykloje. RUSNES SPECCC_2

Įstaiga tilpo naujame bendrabutyje

Rusnės specialioji mokykla pastaraisiais metais pertvarkė mokymo ir vaikų poilsio patalpas. Dabar visas ugdymo procesas vyksta prieš porą dešimtmečių statytame pastate, kuris kartu yra mokykla ir bendrabutis. Todėl senieji, kadaise buvę Rusnės teismo ir kalėjimo pastatai įstaigai nebereikalingi. Mokykla laukia rajono savivaldybės sprendimo juos panaudoti kitiems tikslams ar tiesiog parduoti.

Naujosios mokyklos – bendrabučio patalpos turi leidimą – higienos pasą veiklai vykdyti. Pastate yra liftas, skirtas sunkesnę judėjimo negalią turintiems vaikams, prie įėjimų įrengti pandusai.
Visiems moksleiviams ir darbuotojams yra patogu, kad mokykla turi savo virtuvę su valgykla.

Vaikai, kurie tėvų pageidavimu darbo dienomis pasilieka nakvoti bendrabutyje, 5 kartus per dieną nemokamai maitinami. Vaikų, kurie į mokyklą atvyksta kasdien ir valgo tik 3 kartus, maitinimo kaina perpus mažesnė, tačiau už maitinimą moka tėvai.
Keliolika mokinių į mokyklą atvežami ir parvežami namo įstaigos transportu nemokamai, kiti nemokamai gyvena bendrabutyje

Didžiuojasi pasiekimais

Nors, pasak R. Blecherto, šios mokyklos ugdytiniai negali girtis matematikos ar fizikos čempionatų laimėjimais, tačiau jų pasiekimų sporto, muzikos ir rankdarbių konkursuose gausu. Mokykloje veikia sporto, lėlių teatro, dailės, muzikos, rankdarbių, šokių būreliai, moksleiviai nekartą yra tapę Lietuvos, Europos ir Pasaulio krepšinio čempionais ar prizininkais, dalyvavę šalies ir rajono meno, muzikos konkursuose. Visi jų iškovoti prizai saugomi mokyklos muziejuje.

Direktorius pastebi, kad vaikai, kurie dabar mokosi Rusnės specialiojoje mokykloje, bendrojo lavinimo mokyklose nebūtų pakviesti į būrelius, jiems atitektų žiūrovų vietos. Specialiojoje mokykloje vaikams atveriamos visos užklasinės veiklos durys, kai kurie lanko po kelis būrelius.
Kadangi mokyklos grupėse vaikų nedaug, auklėtojai su jais elgiasi kaip su savo vaikais. Po pamokų visi susitvarko kambarius, kiemą, taip ugdydamiesi savarankiškumo įgūdžius.

Mokyklos ugdytiniai nemažai keliauja po Lietuvą, švenčia šventes, įgyvendina projektus. Šiuo metu mokykloje įgyvendinamas projektas „Lauko klasės ir lauko sporto aikštelės įrengimas“, kurio vertė 10 000 eurų.

Mokykla dėkinga savo ištikimiems draugams: Tarptautinei Vilniaus verslininkių asociacijai, Klaipėdos apskrities moterų LIONS klubui „Smiltė“, kurie kasmet skiria paramą moksleivių gyvenimo gerinimui.

R. Blechertas tiki, kad visi mūsų rajono specialiųjų poreikių turintys vaikai atrastų vietą Rusnės specialioje mokykloje ir gautų čia kokybišką ugdymą. Juo labiau, kad pastačius estakadą ir kapitaliai atnaujinus kelią dabar ir pasiekti Rusnę bus daug lengviau.