S.Skutulienė įrodė, kad posėdžių nelankė dėl ligos

Stase DSC 1171Savivaldybės Etikos komisija nutarė, kad rajono politikė Stasė Skutulienė nepažeidė Tarybos narės etikos, kai vasarą praleido 5 Tarybos posėdžius. Tokį pareiškimą praėjusį ketvirtadienį rajono Tarybos posėdžio metu perskaitė komisijos pirmininkas Juozas Sauspreškis.  

Prieš mėnesį socialdemokratų frakcijos politikai rajono merę Daivą Žebelienę įpareigojo išsiaiškinti, ar rajono politikė S.Skutulienė gali eiti Tarybos narės pareigas, nes ji iš eilės buvo praleidusi 5 rajono Tarybos posėdžius. Rajono merė šį klausimą perdavė svarstyti savivaldybės Etikos komisijai.

Etikos komisija, kuriai vadovauja J.Sauspreškis, S.Skutulienės elgesio svarstyti rinkosi net du kartus. Komisijai nebuvo pateikti oficialūs dokumentai apie praleidimų priežastis, tik S.Skutulienės žodinis paaiškinimas, kad sirgo.

Rajono Tarybos sekretoriatas patvirtino, kad 4 kartus prieš posėdžius S.Skutulienė sekretoriatui pranešė, jog posėdyje nedalyvaus, tačiau neminėjo priežasčių.

Etikos komisija turėjo tik S.Skutulienės viešą pareiškimą, kuriame ji „skalbė“ savo buvusius partiečius už pastangas atimti iš jos rajono politikės mandatą. S.Skutulienės pyktį tuomet sukėlė ne tik politikų pastangos ją išstumti iš rajono Tarybos, bet ir „Šilutės naujienų“  paviešintas faktas, jog nelankydama posėdžių politikė ėmė iš Savivaldybės biudžeto pinigus išlaidoms, susijusioms su Tarybos nario veikla. Iš viso pasiėmė daugiau kaip 2500 Lt.

Etikos komisija klausimo dėl S.Skutulienės paimtų lėšų nesvarstė.

Sprendimą dėl S.Skutulienės nekaltumo Etikos komisija priėmė tik pabendravusi su pačia politike uždarame posėdyje. Žiniasklaidininkai į posėdį nebuvo įleisti, kad negirdėtų konfidencialios informacijos apie S.Skutulienės sveikatą. Etikos komisijos nariai įsitikino, jog politikė nelankė posėdžių, nes sirgo.

S.Skutulienė rajono Tarybos posėdžio metu padėkojo bemaž visiems Tarybos nariams, paminėdama jų vardus ir pavardes, už palaikymą jai sunkiu laikotarpiu. Socialdemokratų pavardžių šiame padėkos sąraše nebuvo.