S. Tamašauskienė nerimsta: ir toliau siekia nubausti savo skundiką S. Šeputį

Istorija dėl polaidžio vandens apsemtų Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG‘o lagerių aukų perlaidojimo kapų, kuri rutuliojosi nuo pavasario, jau lyg ir buvo išsisėmusi. Tačiau neseniai įsiplieskė iš naujo.

S. Tamašauskienė Tarybos Etikos komisijai jau nebe pirmą kartą apskundė savo politinį konkurentą vicemerą S. Šeputį.

Mūsiškius apskundė VTEK

„Šilutės naujienos“ savo publikacijose jau ne kartą rašė, kad politikė, konservatorė Sandra Tamašauskienė, remdamasi nepatikrintais duomenimis, apkaltino mero pavaduotoją Sigitą Šeputį, kad jis netinkamai parinko vietą aukų, iškastų Armalėnų gyvenvietėje, perlaidojimui. Pasak S. Tamašauskienės, naująją kapinių vietą užlieja Šyšos potvynio vanduo.

S. Šeputis tokius kaltinimus neigė, o S. Tamašauskienės teiginius apskundė rajono Etikos komisijai, kuriai vadovauja opozicijos atstovas Algirdas Gečas. Komisija pripažino, kad S. Tamašauskienė dalinai yra pažeidusi pagarbos žmogui ir valstybei, sąžiningumo, padorumo, teisingumo bei atsakomybės principus.

Toks sprendimas S. Tamašauskienę žeidė ir ji, nesutikusi su Savivaldybės Etikos komisijos sprendimu, jį apskundė Vyriausiajai tarnybinei etikos komisijai (VTEK). Ir jos skundas buvo patenkintas: VTEK panaikino Šilutės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimą dėl S. Tamašauskienės veiklos.

Kaltina persekiojimu už kritiką

Rugsėjo 30 dieną, kai įvyko pirmasis rudens Šilutės savivaldybės tarybos posėdis, konservatorė S. Tamašaukienė perskaitė pareiškimą dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimo. Jame pirmuoju sakiniu ėjo žinia, kad VTEK panaikino Šilutės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2021 m. liepos 28 dienos sprendimą „Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos narės Sandros Tamašauskienės elgesio“ ta dalimi, kuria konstatuota, kad ji pažeidė LR valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnyje įtvirtintus pagarbos žmogui ir valstybei, sąžiningumo, padorumo, teisingumo bei atsakomybės principus.

Tokiu pareiškimu istorija galėjo ir baigtis. Tačiau S. Tamašauskienė nenurimo: ji paskelbė prašymą Šilutės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijai „Dėl galimo persekiojimo“. Komisijos ji paprašė ištirti, ar Šilutės savivaldybės mero pavaduotojas S. Šeputis nepagrįstai, kaip tai jau pripažino Etikos komisija 2021 m. birželio 8 d. sprendimu, skųsdamas savivaldybės tarybos Etikos komisijai ją, kaip pilietę, kaip Savivaldybės tarybos narę dėl kreipimosi į atsakingus Valstybės asmenis ir institucijas, nepažeidė LR Konstitucijos 33 straipsnyje įtvirtintos piliečių teisės kritikuoti valstybės įstaigų ir pareigūnų darbą bei draudimo persekioti už kritiką.

Komisija nenori viršyti kompetencijos

Etikos komisijos pirmininkas A. Gečas „Šilutės naujienoms“ sakė, kad komisija nedelsė ir svarstyti S. Tamašauskienės prašymą susirinko spalio 12 dieną. Posėdyje nedalyvavo tik vienas komisijos narys Vygantas Kamarauskas.

Po diskusijos komisija nusprendė nutraukti S. Tamašauskienės prašymo tyrimą. Komisija nutarė, kad S. Tamašauskienės prašymas tirti LR Konstitucijos straipsniuose laiduojamas piliečių teises neatitinka Tarybos Etikos komisijos kompetencijos.

Komercijos direktorius, korespondentas