Saugose diskutuota pagalbos vaikui klausimais

diskusija Saugu J.Mikso pagrindineje mokyklojeSaugų Jurgio Mikšo pagrindinėje mokykloje vyko apskritojo stalo diskusija dėl mokinių elgesio mokykloje korekcijos bei tarp-institucinio bendradarbiavimo tobulinimo. Į diskusiją socialinius partnerius pakvietė mokyklos Vaiko gerovės komisijos nariai.

Diskusijoje dalyvavo Saugų Vaikų globos namų direktorius Eugenijus Judeikis, socialinės  pedagogės Daiva Rimkienė ir Aušra Judeikienė, psichologė Lina Jakaitė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Audronė Barauskienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Kuznecova, švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė ir Šilutės rajono policijos Viešosios policijos skyriaus prevencijos poskyrio  specialistė Audronė Gagytė, Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos direktorė Kristina Degutienė, mokyklos tarybos atstovai, mokytojai.

Diskusiją moderavo mokyklos Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Jurgita Lidžiuvienė.

Mokyklos socialinė pedagogė Rasa Jakienė pristatė besikeičiančią socialinę situaciją ir atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į vis dažniau pasitaikančias globotinio socialinio elgesio problemas: pamokų praleidinėjimą, vėlavimąsi į pamokas, apžvelgė taikomas poveikio priemones netinkamam elgesiui koreguoti bei bendradarbiavimo su socialiniais partneriais gaires.

Diskusijos metu nuogąstauta, kad agresyvus, neprognozuojamas kai kurių vaikų elgesys kelia grėsmę, fizinį bei socialinį nesaugumą kitiems mokiniams, taip pat ir patiems agresyviai besielgiantiems vaikams. Pokalbio dalyviai teikė konstruktyvius pasiūlymus dėl vaikų elgesio korekcijos.

Mokyklos direktorė Kristina Degutienė atkreipė diskusijos dalyvių dėmesį į tai, kad mokykla, įgyvendindama 2011-2012 m.m. prioritetą „Saugi mokykla – saugus ir sveikas vaikas“, siekia imtis visų prevencijos priemonių užtikrinant visos bendruomenės, o ypač mokinių saugumą mokykloje.

Mokyklos pedagogai džiaugiasi turėję galimybę pasidalinti su socialiniais partneriais savo rūpesčiais ir pritarė išsakytoms nuomonėms, jog santykių su vaikais darna tiesiogiai priklauso nuo mūsų visų: tėvų, vaikų, mokytojų, specialistų bendrų pastangų. Auklėjimas turi būti grindžiamas pasitikėjimu, paprastumu, nuoširdumu ir tarpusavio supratimu. Nuo pat mažumės turime rodyti vaikams tinkamą savo pavyzdį šeimoje, mokykloje, visuomenėje, sutarti dėl taisyklių – tai ugdo atsakomybę ir pareigingumą.

„Tiesiog padėkime savo vaikams užaugti“, – kalbėjo moderatorė, baigdama apskritojo stalo diskusiją, dėkodama dalyviams už aktyvumą ir geranoriškumą bei kviesdama ir toliau bendradarbiauti ugdant jaunus žmones.