Savanorės moterys katalikės dėkoja geradariams

savanoriuyPrieš penkerius metus „Šilutės naujienose“ buvo rašoma: „Nėra metų, kad rajone nebūtų paminėta Savanorių diena…“ Deja, tradicijos keičiasi.

Tarptautinė savanorių diena, minima gruodžio 5-ąją, skirta supažindinti bendruomenę su savanoryste, skatinti jos žmones pagelbėti skurstantiems, neįgaliems ar kitaip likimo nuskriaustiems, šiemet praėjo nepastebėta.

Bet geri darbai Šilutėje pastebimi, daromi ir vertinami.

Savanoriška veikla Šilutėje užsiima ne viena nevyriausybinė organizacija. Viena jų – Šilutės katalikių moterų draugija, kurios narės jau dvidešimt metų dalį savo laiko praleidžia krautuvėje „Parama“, kurioje lankosi norintys kitiems padėti ir norintys gauti šią paramą.

Nors tik prieš porą mėnesių mero V.Laurinaičio susidomėjimo moterų katalikių veikla ir UAB „Šilutės Modemas“ vadovo J.Treigio geranoriškumo dėka krautuvė įsikūrė Verdainės laidojimo namuose – „Šilutės Modemo“ patalpose, joje paramos gauti savo šeimai ar kitiems artimiesiems jau atėjo beveik 300 žmonių. Rūbų, avalynės, indų ir kitų buities daiktų atnešė daugiau nei 140 geradarių. Robertas Mikutis, Edita Vismantienė tapo nuolatiniais rėmėjais.

Galima tik pasidžiaugti, kad šilutiškiai neabejingi kitam žmogui, kuris dėl menkesnės fizinės ar dvasinės sveikatos mūsų liberalios visuomenės sąlygomis nesugeba tenkinti savo socialinių poreikių. Pagarbos verti šilutiškiai, kurie ugdo bendruomeniškumą ir atjautą.

Šilutės katalikių moterų draugija nuoširdžiausiai dėkoja visiems šilutiškiams, padedantiems spręsti aktualiausią nūdienos socialinę problemą – skurdą. Tegul Jūs ir Jūsų šeimos nariai gyvena orų ir visavertį gyvenimą.