Savivaldybė gavo neplanuotų pajamų ir tikslina biudžeto planą

BIUDZETAS MONGIRDAITEŠilutės savivaldybės tarybos nariai, išeidami vasaros atostogų, dar kartą tikslino Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų planą. Nuo 2018 metų liepos 27 dienos jis jau sieks 42 487 897 eurus.

Šį kartą Savivaldybės biudžetas didinamas bemaž 100 tūkst. eurų. Papildomų lėšų skyrė LR Vyriausybė, be to į Savivaldybės biudžetą įplaukė lėšų už parduotą savivaldos funkcijoms nebereikalingą nekilnojamąjį turtą bei žemę.

Metų pradžioje buvo 40 024 341 euras

Savivaldybės administracija suderinusi su LR Vyriausybe 2018 metams galėjo planuoti biudžeto pajamas ir išlaidas tik už 40 024 341 eurą. Tačiau šių metų vasario mėnesį Savivaldybės politikai patikslino Savivaldybės biudžetą, nes teko pridėti 1 336 213 eurų 2017 metų Savivaldybės biudžeto lėšų likutį, 816 eurų 2017 metais nepanaudotų žemės realizavimo lėšų likutį, 34 856 eurus nepanaudotų 2017 metais Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų ir 1 233 000 eurų skolintų lėšų.

Tuomet iš karto į biudžetą įplaukusios papildomos lėšos buvo paskirstytos Savivaldybės poreikiams.

Mandagus skatinimas užleisti vietas jaunimui

Savivaldybės politikams šį sprendimo projektą pristačiusi Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja Dorita Mongirdaitė sakė, kad LR Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 15 d. įsakymu, Šilutės savivaldybei buvo skirta 62 930 eurų, kad būtų galima kompensuoti pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimą. Pagal Savivaldybės parengtą optimizavimo programą, šios lėšos skiriamos Šilutės pirmąjai gimnazijai, Kintų pagrindinei mokyklai, Martyno Jankaus pagrindinei mokyklai, Pamario pagrindinei mokyklai, Žemaičių Naumiesčio gimnazijai, Žibų pradinei mokyklai, Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centrui, Žemaičių Naumiesčio mokyklai – darželiui, Šilutės lopšeliui – darželiui „Raudonkepuraitė“ ir Šilutės lopšeliui – darželiui „Žibutė“.

Ši programa ir lėšų paskirtis, be abejonės, sudomino Savivaldybės politikus, kuriems tai buvo naujiena. Savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis aiškino, kad Švietimo ir mokslo ministerija skyrė lėšų paskatinti pensinio amžiaus pedagogus apsispręsti ir išanksto informuoti apie darbo sutarties savanorišką nutraukimą. Ministerija taip siekia mandagiai atsisveikinti su garbaus amžiaus pedagogais, ir kad jie užleistų vietą jauniems žmonėms.

Pardavė turto

Savivaldybės biudžeto pajamų planas didinamas 25 000 eurų, kadangi į Savivaldybės biudžetą gauta pajamų už parduotus pastatus ir statinius.
Kai kurie politikai Tarybos komitetų posėdžiuose stebėjosi, kad Savivaldybė dar vis randa turto, kuris nebereikalingas savivaldos funkcijoms įgyvendinti. Derėtų tik prisiminti, kad ne rečiau, kaip kas ketvirtį savivaldybės Tarybai teikiami tvirtinti nekilnojamojo turto sąrašai – pastatų, butų ir kt., kurie perduodami aukcionui.

Beja informacija apie savivaldybės parduodamą turtą nuolat skelbiama Savivaldybės svetainėje, rubrikoje „Verslininkams, aukcionai“.

Jau visai netrukus – liepos 31 dieną Savivaldybėje vyks nekilnojamo turto aukcionas. Tą dieną bus surengti aukcionai visai eilei pastatų. Tarp jų yra ir visai „riebių“ krašto verslininkus sudominti galinčių „kasnelių“. Tai Šilutės miesto senojo muziejaus pastatai su žemės sklypu – pradinė kaina tik 100 tūkst. eurų, pastatai Šilo gatvėje (buvęs sporto stadiono administracinis pastatas – 90 tūkst. eurų) ir kiti. Kas žino, gal šių metų budžeto pajamų patikslinimas dar ir nepaskutinis.

Gautos pajamos už jau parduotą savivaldybės turtą – 5 235 eurai – skiriamos Šilutės turizmo informacijos centrui, susidariusiai skolai grąžinti. 3 400 eurų skiriama Savivaldybės administracijos Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programai, renginio „Baltijos galiūnų komandinis čempionatas“ išlaidoms apmokėti, ir 16 365 eurai atiteks Investicijų pritraukimo ir verslo vystymo programai skoloms dengti.

Be to, tuo pačiu sprendimu bus pakoreguotas ir Viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ biudžetas. Įstaigos vadovo prašymu, „Dėl biudžeto asignavimų perkėlimo“ Savivaldybės administracijos Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programoje 6 000 eurų sutaupyto darbo užmokesčio lėšų būtų perkelta kitoms savarankiškų funkcijų reikmėms apmokėti.