Savivaldybė pasirengusi laikinai įdarbinti 70-80 bedarbių

DARBO BIRZA_5Šilutės r. savivaldybėje parengta Užimtumo didinimo programa, pagal kurią ketinama iki šių metų pabaigos apie 80 žmonių įtraukti į darbo rinką. Tam ketinama panaudoti 166,2 tūkst. eurų iš savivaldybės biudžeto. Pinigines subsidijas Savivaldybė sumokės įmonėms, įstaigoms, seniūnijoms, kad kompensuotų įdarbintų žmonių darbo užmokesčio ir privalomojo socialinio draudimo įmokų išlaidas.

Anksčiau užimtumo programą vykdė ir finansavo Darbo birža, o Šilutės r. savivaldybė buvo tik partneris, kuris prisidėdavo 40 proc. lėšų iš savo biudžeto. Dabar lėšų Užimtumo didinimo programai finansuoti Vyriausybė skirs tiesiogiai Savivaldybei, o Darbo birža bus tik programos partneris, kuris pateiks darbo iešančių žmonių duomenis.

Nedarbo lygiu lenkiame šalies vidurkį

Savivaldybės Tarybos komitetams Užimtumo didinimo programą pristatė Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus Turto poskyrio vedėja Zita Tautvydienė. Jos duomenimis, rajone bedarbių skaičius mažėja nežymiai, o nedarbo lygis mūsų rajone yra net 3,6 procento (šiemet gegužės 1 d. buvo 11,7 proc.) didesnis nei Lietuvos nedarbo vidurkis (gegužės 1 d. buvo 8,1 proc.).

Klaipėdos teritorinės darbo biržos Šilutės skyriuje šių metų gegužės 1 d. buvo įregistruoti 2965 bedarbiai. Didžiausias nedarbo lygis tuo metu buvo Juknaičių seniūnijoje – 12,7 proc., Rusnės seniūnijoje – 12,4 proc., Vainuto seniūnijoje – 11,6 proc., Švėkšnos ir Usėnų seniūnijose – po 11,2 proc. Mažiausias nedarbo lygis buvo Saugų seniūnijoje – 8,1 proc.    Bedarbės moterys sudarė 45,2 procento (1340) visų bedarbių, vyrai – 54,8 procento (1625). Jaunų – iki 25 m. amžiaus – bedarbių buvo registruota 235, vyresnių kaip 55 metai darbingų asmenų – 624.

Sutartis su darbdaviais sudarys savivaldybė

Z.Tarvydienė pabrėžė, kad Užimtumo didinimo programos subsidijomis galės pasinaudoti ir privačios įmonės, tačiau programos finansuotini darbai yra labiau tinkami savivaldybės, valstybės įmonių ir seniūnijų administracijų padaliniams.

Pagal šią programą laikinai įdarbinti žmonės galėtų atlikti šiuos darbus: viešųjų erdvių, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir saugomų teritorijų tvarkymas, sporto ir turizmo objektų tvarkymo pagalbiniai darbai, vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, visuomeninės bei socialinės paskirties, švietimo objektų pagalbiniai tvarkymo darbai, bešeimininkių pastatų tvarkymo darbai, neprižiūrimų teritorijų valymo darbai, šiukšlių rinkimas, šlavimas, šienavimas, sniego valymas, želdynų priežiūra, upių, ežerų ir kitų vandens telkinių pakrančių bei paplūdimių valymas ir priežiūra, istorijos ir kultūros paveldo objektų, miškų tvarkymas, socialinės globos teikimo laikini darbai (malkų ruoša neįgalumą turintiems vienišiems žmonėms).

Savaivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija atrinks darbdavius, kurie pageidaus vykdyti Savivaldybės užimtumo didinimo programoje numatytus darbus, ir sudarys su jais sutartis.

Seniūnai turės daugiau darbo rankų

Šilutės seniūnas Raimondas Steponkus „Šilutės naujienoms“ pasakojo, kad iki šiol laikinų darbininkų atiųsdavo Šilutės darbo birža. 2016 metais Šilutės seniūnijoje taip dirbo apie 40 žmonių, o šiemet kol kas – tik 10.

Pasak seniūno, tos darbo rankos Šilutės seniūnijai yra nemaža paspirtis švarinant miestą. Tačiau vis dažniau tenka dirbti su žmonėmis, kurių darbo įgūdžiai  prasti, tokius darbininkus tenka daugiau prižiūrėti.

Katyčių seniūnas Jonas Lukošaitis pasakojo, kad be tų darbuotojų, kurie ir dirba pagal Užimtumo didinimo programą, seniūnija būtų kaip be rankų. Seniūnija turi tvarkyti 26 kapinaites, pjauti žolę viešosiose vietose, nuolat šalinti nereikalingus želdinius Šyšos pakrantėse, grioviuose. Tai pagrindiniai darbai, kuriems trūksta darbo rankų. Seniūnas džiaugiasi, kad tuos darbus atlikti padeda po du mėnesius įdarbinti apie 13 žmonių.

Pasak seniūno, pagal šią programą dirbantiems bedarbiams, norintiems išmokti naujų įgūdžių, kartais pavyksta gauti labai vertingos patirties. Pavyzdžiui, statant miestelio ženklą, keli bedarbiai talkino patyrusiam akmenskaldžiui. Tai buvo puiki gerai apmokamo amato mokykla. Bedarbiai išmoko skaldyti akmenis, juos sumūryti.

J.Lukošaitis tikisi, kad dabar, kai Užimtumo didinimo programą įgyvendins Savivaldybės administracija, galbūt pavyks bedarbius įdarbinti ilgesniam laikui. Du mėnesiai yra per trumpas laikas, kad žmogus įgautų įgūdžių ir motyvacijos ieškoti nuolatinio darbo.

Savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis „Šilutės naujienoms“ sakė, kad Vyriausybės sprendimas perleisti savivaldybėms organizuoti Užimtumo didinimo programą yra sveikintinas. Tik liūdina faktas, jog šiemet lėšų paskirta bemaž tris kartus mažiau. Meras mano, kad jeigu bus poreikis ir savivaldybė turės pinigų (pavyzdžiui, bus sutaupyta ar gauta neplanuotų pajamų), bus galima skirti daugiau lėšų Užimtumo didinimo programai. Savivaldybės vadovai gerai žino, kad kaimiškosioms seniūnijoms ši programa yra ypač svarbi.