Savivaldybė prisidės prie Katyčių, Gardamo ir Pempiškių bendruomenių projektų

savivaldybeKatyčių bendruomenė norėtų savo reikmėms naudoti visą miestelyje esančių dirbtuvių pastatą. Nuo 2002 metų rugsėjo bendruomenei buvo perduota dalis Sirenos g. esančių dirbtuvių patalpų – tik 50,34 kv. m ploto.

Dabar katytiškiai prašo Savivaldybės perrašyti panaudos sutartį ir bendruomenei skirti visą pastatą (106,82 kv. m) bei kiemą.
Bendruomenė yra pateikusi asociacijai „Lamatos žemė“ projekto „Sveikas žmogus Katyčių bendruomenėje“ paraišką, kad gautų lėšų rekonstruoti buvusias dirbtuves ir jose įrengti sveikatingumo salę, poilsio kambarį, stalo teniso ir bilijardo stalus.

Numatoma projekto vertė iš viso – 125 000 Lt, prašoma paramos suma iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai – 100 000 Lt, Savivaldybės indėlis natūra (patalpų suteikimas) įvertintas 25 000 Lt.

Naujuoju bendruomenės centru galės naudotis visi seniūnijos gyventojai.

Savivaldybės administracija pritaria tokiems planams ir prašo politikų artimiausiame rajono Tarybos posėdyje balsuoti už tai, kad dirbtuvių pastatas Katyčių bendruomenei būtų perduotas pagal panaudos sutartį penkeriems metams.

Taip pat Savivaldybė prisidės prie Gardamo kaimo bendruomenės „Tenenys“ planuojamo projekto „Poilsio parkas Gardamo bendruomenei“. Numatoma projekto vertė – 125 000 Lt, prašoma paramos suma iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai – 100 000 Lt, Savivaldybės įnašas natūra – 5 600 Lt vertės, o piniginis įnašas – 10 000 Lt, Gardamo kaimo bendruomenės įnašas savanorišku darbu įvertintas 9 400 Lt.

Gardamo seniūnijos Pempiškių kaimo bendruomenė „Želvesys“ ketina įgyvendinti projektą „Miško gėrybės – bendruomenės gerovė“ ir prašo Savivaldybės būti partneriu šiame projekte. Numatoma projekto vertė – 40 000 Lt, prašoma paramos suma iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai – 32 000 Lt, Savivaldybės lėšos (įnašas natūra) – 8 000 Lt.

Pempiškių gyventojai numatė įrengti patalpas miško gėrybių ruošimui, džiovinimui. Į projekto įgyvendinimą bus įtraukti bendruomenės nariai.