Savivaldybė rems tik tas bendruomenes, kurias… jau parėmė

bendruomeniu patalpos stubriaiŠilutės savivaldybės tarybos opozicijos nuomone, skambaus pavadinimo savivaldybės Tarybos sprendimas „Dėl Šilutės rajono bendruomenių rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo“ sukels bendruomeninių organizacijų tarpusavio priešpriešą. Tai todėl, kad parama numatyta išskirtinėms bendruomenėms – tik toms, kurios yra gavusios Savivaldybės pastatus ar patalpas.

Visos kitos bendruomenės liks nieko nepešusios.

Patalpas gavusios bendruomenės kasmet įsiskolina 7700 eurų

Savivaldybės Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Bičkauskienė, kuri parengė minėtą sprendimo projektą, savivaldybės politikams sakė, kad bendruomenės aktyviai įgyvendino 2007-2013 metais Europos Sąjungos lėšomis finansuotus projektus, suremontavo, įsirengė bendruomenių namus. Tačiau išlaikyti šias patalpas, kuriose vyksta bendruomenių narių veikla, bendruomenės pinigų neturi – nesurenka tiek nario mokesčio, negauna kitų pajamų.

Remiantis bendruomenių pateiktais duomenimis, bendruomenių patalpų šildymo, vandens ir elektros energijos kaštai per metus siekia apie 7700 eurų (šildymui – 5350 eurų, vandeniui – 700 eurų, elektros energijai – 1650 eurų).

Savivaldybės Bendruomenių rėmimo programa, pasak R.Bičkauskienės, palengvintų bendruomenėms finansinę naštą, padėtų tinkamai eksploatuoti patalpas, užtikrintų kaimo bendruomenių veiklos tęstinumą.

Kompensuos tik komunalines išlaidas

Bendruomenių rėmimo programoje numatyta, kad bendruomenės galės prašyti kompensuoti iki 80 proc. šildymo išlaidų, kai šiluma tiekiama centralizuotai ir kai nėra galimybės reguliuoti jos tiekimo. Be to, yra sąlyga, kad  1 kv. m šildymo išlaidos neturi viršyti UAB „Šilutės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos 1 kv. m kainos kiekvieną mėnesį.

Jeigu bendruomenė patalpoms šildyti naudos kietąjį kurą, galės prašyti kompensuoti iki 80 proc. kuro pirkimo išlaidų. Jeigu kuro pirkimo kaina viršys Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos kiekvieną mėnesį skelbiamą vidutinę šalies kuro kainą, kompensacija bus skaičiuojama nuo skelbiamos vidutinės šalies kuro kainos. Kuro kiekis reikalingas patalpoms šildyti bus apskaičiuojamas atsižvelgiant į kuro kaloringumą, katilo galingumą bei efektyvumą ir lauko temperatūrą.

Bendruomenės galės prašyti kompensuoti bendruomenių patalpose sunaudoto vandens ir nuotekų valymo išlaidas. Numatyta per mėnesį kompensuoti tik 1 kub. m vandens ir jo nuotekų valymo išlaidas (jei nėra galimybės įrengti vandens apskaitos prietaisų).

Kodėl rems tik kai kurias bendruomenes?

Savivaldybės Tarybos opozicijos lyderis Algirdas Gečas valdančiajai koalicijai priekaištavo, kad bendruomenių rėmimas turi tik skambų pavadinimą, o realiai paramą gaus tik kai kurių kaimų bendruomenės, turinčios Savivaldybės paskirtus pastatus.

Politiko nuomone, tokia parama sukiršins kaimų bendruomenes, sukels priešpriešą tarp miesto ir kaimo bendruomenių.

Liberalas Raimundas Ambrozaitis mano, kad jeigu Savivaldybė negali skirti paramos visoms aktyviai veikiančioms bendruomeninėms organizacijoms, tai gal tos išskirtinės bendruomenės, jau gavusios iš Savivaldybės dovanų patalpas, galėtų ieškoti rėmėjų paramos. Jo nuomone, rėmėjai, skirdami gyventojų pajamų mokesčio dalelę, galėtų suteikti paramą aktyvioms bendruomenėms.

Meras V.Laurinaitis papriekaištavo R.Ambrozaičiui. Jis teigė, kad bendruomeninės organizacijos daug ieško ir randa rėmėjų organizuodamos šventes, todėl užkrauti joms visą patalpų išlaikymą būtų pernelyg didelė našta.

Pasak rajono vadovo, Savivaldybė skatino ir rėmė bendruomenių projektus, kuriais renovuotos Savivaldybei priklausančios patalpos. Kas iš jų liktų, jeigu jos vėl būtų nešildomos dėl bendruomenių lėšų stygiaus?..

ES parama – ne meškerė…

Liberalas Jonas Jatautas prisiminė SEB banko prezidento patarėjo Gitano Nausėdos pastabas, išsakytas, kai Šilutėje vyko Lietuvos mokslų akademijos dienos.

Tuomet G.Nausėda sakė, kad Šilutėje, kaip ir daug kur kitur Lietuvoje, Europos Sąjungos lėšomis pristatyta, renovuota daug viešosios paskirties pastatų ir patalpų. Džiaugtasi, kad tos renovacijos padeda vietos statybų verslui, užtikrina statybininkų atlyginimus, skatina ekonomiką. Bet dabar renovuotos patalpos gula ant valstybės ir savivaldybių pečių – reikia mokėti už šilumą, vandenį, elektrą.

J.Jatautas ragino Savivaldybės valdančiąją koaliciją nebebristi gilyn ta linkme ir ieškoti būdų ES paramą išnaudoti taip, kad bendruomenės gautų ne išmaldą (kompensacijas), o kurtų verslą, gautų pajamų. „Žmonėms reikia duoti meškeres, o ne žuvį“, – sakė J.Jatautas.

Politikas stebėjosi, kad prie mero institucijos nėra verslininkų kolegijos, kuri patartų merui, kaip skatinti žmonių verslumą, gerinti verslo sąlygas.

Numatė veiklos prioritetus, bet mokės tik už šilumą, vandenį ir nuotekas

Vis dėlto savivaldybės Taryba balsų dauguma patvirtino bendruomenių rėmimo tvarką. Bendruomenių rėmimo programos tvarkos apraše numatyta, kad kasmet rudenį (iki lapkričio 1 dienos) Savivaldybės paskelbs bendruomenių paraiškų priėmimą.

Surašyta, kad paraiškos bus vertinamos pagal šiuos prioritetus: bendruomeniškumo skatinimas; bendruomenės iniciatyvumo puoselėjimas; jaunimo įtraukimas į bendruomenių veiklą; savanoriškos veiklos propagavimas; bendruomenės narių ir dalyvių skaičius.

Tačiau kad ir kokia veikla bus nurodyta paraiškoje, Savivaldybė pinigus skirs tik šildymo, vandens ir nuotekų valymo išlaidas iš dalies padengti…

Taigi tos bendruomenės, kurios neturi namų, negaus ir paramos…