Savivaldybė sumažino skolą už atliekų tvarkymą

ATLIEKOS LOSIUSSavivaldybės tarybos Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto nariai paprašė Ūkio skyriaus vyriausiąjį specialistą Artūrą Losių pateikti informaciją apie vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo administravimą.

Bene pirmą kartą politikai išgirdo gerą naujieną: pirmąjį šių metų ketvirtį surinkus padidintus mokesčius už atliekų tvarkymą, buvo gauta tokia suma, kad pavyko ne tik atsiskaityti su šios paslaugos teikėjais, bet ir dar apie 250 tūkst. litų sumažinti skolą jiems.

Puspenkto milijono litų – šiukšlių tvarkymui

Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto nariams A.Losius pasakojo, kad šiemet bene pirmą kartą per visą laikotarpį, kai atliekos vežamos į Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro Dumpių savartyną, pagaliau pavyko suvaldyti už šią paslaugą surenkamos rinkliavos pajamų ir išlaidų balansą taip, kad paslauga tapo nebenuostolinga Savivaldybei.

Pasak A.Losiaus, komunalinių atliekų turėtojams metų pradžioje buvo išsiųsti 17 022 vietinės rinkliavos mokėjimų pranešimai, kuriuose nurodyta už atliekų tvarkymą sumokėti 4 mln. 344,755 tūkst. litų. 16 546 mokėjimo pranešimai buvo išsiųsti fiziniams asmenims, 476 pranešimai – juridiniams asmenims.

284 juridiniai asmenys deklaravo faktinį komunalinių atliekų kiekį, pateikdami deklaracijas. Pagal jas buvo suformuoti mokėjimo pranešimai. Fizinių asmenų, pareiškusių norą deklaruoti ir rūšiuoti atliekas, rajone yra tik 12.

Per 4 šių metų mėnesius į rajono biudžetą įplaukė 1 mln. 452,798 tūkst. litų šios rinkliavos. Tos sumos pakako ne tik atsiskaityti su paslaugos teikėjais, bet ir sumažinti ankstesnį įsiskolinimą atliekų tvarkytojams nuo 2 mln. 560,674 tūkst. litų iki 2 mln. 214,528 tūkst. litų.

Iki šių metų gegužės 1 d. Šilutės rajone surinkta ir išvežta beveik 3800 tonų atliekų.

A.Losius priminė, kad Savivaldybės tarybos sprendimais pagyvenusiems vienišiems asmenims ir neįgaliems žmonėms yra suteiktos rinkliavos lengvatos. Seniūnijose sudaryti sąrašai rodo, kad lengvatos priklauso 2 692 rinkliavos mokėtojams. Jie 2014 metais už atliekų tvarkymą sumokės 240,469 tūkst. litų mažiau, nei derėtų pagal nustatytą rinkliavos tarifą.

Kontroliuoja ir tobulina

Politikai domėjosi, ar Savivaldybės administracija tobulina atliekų tvarkymo administravimą, ar yra galimybė anksčiau ar vėliau sumažinti atliekų tvarkymo mokestį.

A.Losius sakė, kad atliekų vežėjai nuolat kontroliuojami, ar laikosi vežimo grafiko, gyventojai tikrinami, ar visi moka už komunalinių atliekų tvarkymą, aplaidžiausiems mokėtojams siunčiami priminimai. Nuolat ieškoma atliekų turėtojų, kurie yra išvengę atliekų tvarkymo rinkliavos. Šiais metais surasti ir apmokestinti 14 individualių namų ir 2 butų savininkai, kurie lig šiol nemokėjo rinkliavos.

A.Losius pasakojo, kad gyventojai yra raginami rūšiuoti atliekas, nes už rūšiuotų atliekų (antrinių žaliavų) išvežimą nereikia mokėti nei Savivaldybei, nei tuo pačiu atliekų turėtojams.

Šilutės savivaldybė planuoja šalia daugiabučių namų įrengti uždaras, rakinamas buitinių ir antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerių aikšteles. Tokių namų gyventojai įgytų galimybę mokėti už faktinį išmestų atliekų kiekį. Dėl naujos sistemos jau buvo tariamasi su gyventojais kai kuriose namų bendrijose. Į naujos atliekų surinkimo sistemos projektą pirmajame etape ketinama įtraukti 597 butų savininkus.

Savivaldybės gamtosaugininkas Remigijus Rimkus tikisi, kad iki gegužės 30 d. Aplinkos ministerijoje bus pritarta Šilutės r. savivaldybės paraiškai rūšiavimo konteineriams pirkti iš Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų.

2013 m. duomenimis, Šilutės rajone yra 6390 individualių namų valdų, planuojama rūšiavimo konteineriais aprūpinti 6000 valdų. Gavus minėtos programos lėšų, viešojo pirkimo būdu būtų nupirkta 6000 žalios spalvos konteinerių, skirtų stiklo taros atliekų surinkimui (120 l talpos), ir 6000 mėlynos spalvos konteinerių, skirtų visų kitų pakuočių surinkimui (240 l talpos). Vienai namų valdai bus duota po vieną 120 litrų talpos konteinerį stiklinių pakuočių ir po vieną 240 litrų talpos konteinerį kitokių pakuočių atliekoms bei antrinėms žaliavoms surinkti.

Abiejų specialistų nuomone, įgyvendinus minėtas priemones bus sumažintas nerūšiuotų atliekų, vežamų į sąvartyną, kiekis. Tik taip galima pasiekti, kad atsirastų galimybė mažinti komunalinių atliekų tvarkymo rinkliavos dydį mūsų savivaldybės žmonėms.