Savivaldybė už taiką sumokės 200 tūkstančių litų

RUSNES NAMAS 1Savivaldybės tarybos komitetuose jau pritarta taikos sutarties tarp Savivaldybės administracijos ir UAB „Energetikos objektų statyba„ pasirašymui. Pagal šį susitarimą, kitais metais iš naujojo rajono biudžeto lėšų Savivaldybė minėtai bendrovei turės sumokėti 200 tūkst. litų už žalą, padarytą Savivaldybės užsakytų statybų metu.
Taikos sutartis nutrauks ginčą, kilusį Rusnėje, kai Savivaldybės užsakymu rekonstruojant senuosius Rusnės kultūros namus, įtrūko šalia stovinčio UAB „Energetikos objektų statyba“ priklausančio pastato siena. Rekonstrukcijos darbus atliko UAB „Žibai“.

 

Taikos sutartis leis tęsti statybas

Nuo avarijos, įvykusios 2013 m. spalio 24 dieną, praėjo jau 11 mėnesių. Visą tą laiką kultūros namų rekonstrukcijos darbai yra sustabdyti ir aiškinamasi, kas kaltas dėl sienos įtrūkimo, koks žalos dydis ir kas turi kompensuoti patirtą žalą.

Apie šią istoriją „Šilutės naujienos“ rašė š.m. kovo 25 dieną straipsnyje „Griūvanti siena paremta strypais. Kas laukia nelaimės?“.

Praėjusią savaitę Savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Šeputis iš vasaros atostogų sugrįžusiems politikams dėstė, kad taikos sutartis ir žalos atlyginimas pažeisto pastato savininkams šiuo metu yra vienintelis teisingas sprendimasm, nes jis sudarys sąlygas tęsti kultūros namų statybą.
Su šiuo teiginiu nenorėjo sutikti Ekonomikos ir finansų komiteto narys Saulius Stankevičius. Jo nuomone, Savivaldybės administracija nuolaidžiauja avarijos kaltininkams ir pati atlygina žalą iš rajono biudžeto lėšų tik todėl, kad pažeistas pastatas priklauso akcinei bendrovei, kurios pagrindinis akcininkas yra įtakingo politiko šeima, o žalą padariusiai statybų bendrovei vadovauja Savivaldybės Tarybos valdančiosios koalicijos politikas Steponas Kazlauskas.

Panašios nuomonės buvo ir kito komiteto – Teritorijų ir kaimo reikalų – narys Jonas Purlys, kuris sakė esantis įsitikinęs, jog žalą turi apmokėti ne Savivaldybė, o tikrasis avarijos kaltininkas.

S.Šeputis neneigė, jog žalą turi apmokėti avarijos kaltininkas, tačiau kol kas jis nenustatytas. Kaltininkas gali būti statybų techninio projekto autorius, projekto ekspertizės vykdytojas arba darbus atlikusi statybos įmonė. Teismo procesas, kuris nustatys avarijos kaltininką, gali užsitęsti metus ar kelerius. O Rusnės kultūros namų statyba nebegali laukti, nes į pabaigą eina projekto įgyvendintimo terminas. Laiku neįgyvendinusi projekto Savivaldybė gali patirti 2,2 mln. litų nuostolį.

Negavę žalos atlyginimo sutarties, pažeisto pastato savininkai neduoda sutikimo tęsti kultūros namų pastato rekonstrukcijos darbų. Todėl Savivaldybės administracija sutiko žalą atlyginti iš rajono biudžeto.

Tūkstančius bandys atgauti iš kaltininko

Politikams siūloma pritarti, kad būtų pasirašyta ne tik taikos sutartis, bet ir įpareigojimas Savivaldybės administracijos direktoriui vėliau siekti išieškoti patirtą žalą iš tikrųjų kaltininkų.

Savivaldybės administracija, remdamasi avarijos ekspertizės duomenimis, tikisi žalos kompensaciją prisiteisti iš kultūros namų rekonstrukcijos techninio projekto autoriaus ir iš šio projekto ekspertizę atlikusios įmonės.
S.Šepučio teigimu, kultūros namus stačiusi UAB „Žibai“ darbus atliko tiksliai pagal techninį projektą, todėl negalėtų būti atsakinga už avariją.