Savivaldybės 2021 metų biudžetas priimtas su opozicijos priekaištais

Nors Šilutės savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamos suplanuotos keliais šimtais tūkst. Eur mažesnės, nei buvo gauta 2020 metais, didelio nusivylimo dėl to Savivaldybės vadovai ir politikai nerodo. Naujasis šių metų biudžetas suplanuotas bent 2 milijonais eurų didesnis nei buvo planuotas 2020 m. pradžioje.

Liberalsąjūdientis A. Endzinas (kairėje) biudžeto projektą pavadino neužbaigtu, priekaištų negailėjo ir konservatoriai Z. Merliūnas bei Z. Jaunius.

Taigi, jau patvirtinta, kad šiemet Šilutės savivaldybei, jos įgyvendinamiems projektams, Savivaldybės įstaigoms išlaikyti bus išleista 55 566 818 eurų. Tokiai sumai patvirtintas ir biudžeto pajamų planas.

Gali būti, kad rajono tarybos opozicijos atstovai – konservatoriai ir liberalų sąjūdžio nariai, gerokai paplušėjo, nes surado priežasčių už biudžeto projektą nebalsuoti ar netgi balsuoti prieš.

Biudžeto planas apsvarstytas visapusiškai

Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas Vygantas Kamarauskas Tarybos posėdyje biudžeto projektą pristatė trumpai. Biudžeto planas jau buvo nagrinėtas visuose komitetuose ir netgi bendrame papildomame komiteto posėdyje su tais politikais, kuriems buvo kilę daugiausia klausimų.

Taigi į Savivaldybės biudžetą 2021 metais iš surinktų mokesčių ir Valstybės dotacijų planuojama gauti 49 900 792 eurus pajamų. Pažymėtina viena, kad Valstybės dotacijos suma investicijoms bus 15 procentų mažesnė, nei 2020 metais.

Šių metų biudžete bus gautas ir 4 085 139 eurų 2020 metų Savivaldybės biudžeto lėšų likutis. Be to, šių metų biudžete atsiras 84 596 eurai 2020 metais nepanaudotų žemės realizavimo lėšų bei 222 620 eurų nepanaudotų 2020 metais Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų ir 1 415 000 eurų skolintų lėšų.

Mokesčių dalyje didžiausią lyginamąjį svorį sudaro gyventojų pajamų mokestis. Šio mokesčio 2021 metais numatyta gauti 22 610 tūkst. eurų, o 2020 metais šio mokesčio buvo surinkta 21 578,5 tūkst. eurų.

2021 m. planuojama surinkti 450 tūkst. Eur žemės mokesčio, 8 tūkst. Eur paveldimo turto mokesčio, 100 tūkst. Eur žemės nuomos mokesčio pajamų, t.y. tiek pat, kaip ir 2020 m. Nekilnojamojo turto mokesčio planuojama gauti 700 tūkst. Eur, vietinės rinkliavos 900 tūkst. Eur.

2021 m. bendra asignavimų savivaldybės programoms finansuoti suma kartu su apyvartinėmis lėšomis yra 55 566,8 tūkst. Eur. Rengiant savivaldybės biudžeto išlaidų projektą, buvo atsižvelgta į tai, kad šiemet padidinta minimali mėnesinė alga, kuri nuo dabar sudaro 642 Eur (2020 m. minimali mėnesinė alga buvo 607 Eur) ir pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, kuris nuo 2021 m. sausio 1 d. yra 177 Eur, o 2020 m. buvo 176 Eur.

2021 m. biudžeto asignavimai paskirstomi 8 Savivaldybės tarybos patvirtintoms programoms vykdyti. Viena didžiausių – Ugdymo kokybės ir sporto plėtros programa, kuriai skiriama 21 384,9 tūkst. eurų, tai 38,5 proc. visoms programoms skirtų lėšų.

Antra pagal dydį – Savivaldybės socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programa, kuriai vykdyti skiriama 8 612,8 tūkst. eurų. Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti teks 28 117,2 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 13 962,3 tūkst. eurų, socialinio draudimo įmokoms – 215,2 tūkst. eurų, turtui įsigyti – 5 453,7 tūkst. eurų ir Aplinkos apsaugos specialiajai programai – 220 tūkst. eurų.

Opozicijos priekaištai

Konservatorius Zigmantas Jaunius pirmasis pateikė tokį pluoštą priekaištų, kad bene dvigubai viršijo pasisakymams skiriamą 3 minučių laiko intervalą. Z. Jaunius sakė išnagrinėjęs švietimui ir kultūrai skiriamą biudžeto dalį ir pastebėjo, kad planuojama optimizuoti rajono mokyklų tinklą ir panaikinti dar 3 mokyklas. Tačiau jam paklausus, kurios mokyklos galėtų būti naikinamos, tvyrojo tyla.

Susidarė įspūdis, kad Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Dainora Butvydienė mano, jog Tarybos nariams tai turėtų būti paslaptis. O Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja Dorita Mongirdaitė, kuri pristatė biudžeto projektą, taip ir nepasakė, kurios būtent mokyklos bus remontuojamos.
Pasak Z. Jauniaus, jam atrodo, kad Savivaldybės administracija taip ir neturi plano kaip spręsti mokyklų remonto klausimus.

Z. Jaunius taip pat sakė, kad nagrinėdamas biudžeto projektą jis pasigedo informacijos apie švietimo įstaigų tinklo energetinius sprendimus. Jam žinoma, kad buvo planuojama ant švietimo įstaigų pastatų montuoti saulės jėgaines. Tačiau nėra jokios informacijos apie tai, kiek išleidžiama lėšų elektrai ir kiek pavyktų sutaupyti sumontavus tokią įrangą.

Liberalsąjūdietis Audrius Endzinas stebėjosi, kodėl šių metų biudžeto projektas buvo pristatytas be jokių palyginimų su ankstesniais metais. Biudžeto projektą jis pavadino supaprastintu ir neužbaigtu, nes per metus jį dar teks tikslinti ir papildyti. Savivaldybės administracija neatskleidė, kokie yra parengti nauji projektai, kuriems bus gauta parama, vadinasi reikės didinti ir biudžeto pajamas.
Konservatorius Zigmantas Merliūnas paskelbė opozicijos politikų pareiškimą, kuriame be kita ko pasidžiaugė, kad opozicijos pasiūlymas suteikti lengvatas verslininkams, kurie įdarbins atostogaujančius moksleivius, buvo įgyvendintas. Daugiau pagyrimų nebuvo.

Pasak Z. Merliūno, opozicija yra pasipiktinusi, kad valdančioji dauguma skeptiškai įvertino siūlymus paremti kūdikių susilaukiančias šeimas – naujagimiams skirti kraitelį, o pedagogams dalinai kompensuoti keliones į darbą. Pasak jo, valdantieji vis neranda būdų, kaip paremti smulkiojo verslo atstovus, o vietoj tokios paramos „stumia“ dar vieną prekybos centrą.

Iš valdančiosios atstovų nė vienas nekritikavo biudžeto ir neatsakinėjo į priekaištus.
Tokiam 2021 metų biudžetui 17 politikų pritarė, 4 nebalsavo, o dar 4 balsavo prieš. Taigi, svarbiausias metų Savivaldybės tarybos sprendimas padarytas – biudžetas priimtas.

Komercijos direktorius, korespondentas