Savivaldybės administracija trims pagrindinėms mokykloms numatė mirties bausmę

PiketasSavivaldybės administracija pristatė naują rajono mokyklų pertvarkos planą, kuriame – nieko naujo: Traksėdžių, Gardamo ir Pašyšių pagrindinėms mokykloms numatyta mirties bausmė. Šias mokyklas numatyta reorganizuoti į pradines mokyklas, kurios bus prijungtos prie artimiausių kitų mokyklų, Inkaklių mokyklą – daugiafunkcį centrą numatyta reorganizuoti ir Inkaklių pradinukų skyrių perduoti Švėkšnos „Saulės” gimnazijai,  Degučių pradinių klasių skyrių, iki šiol pavaldų Žemaičių Naumiesčio gimnazijai, perduoti valdyti Žemaičių Naumiesčio mokyklai – darželiui.

Kai toks mokyklų pertvarkos planas 2016-2020 metams buvo pateiktas vasario 18 dienos savivaldybės Tarybos posėdžiui, meras Vytautas Laurinaitis paskutinę akimirką išbraukė jį iš posėdžio darbotvarkės, nes buvo pažeista daug šio plano priėmimo procedūrų.

Tų mokyklų bendruomenėms ir viso rajono visuomenei buvo pažadėta atsižvelgus į mokyklų tarybų ir bendruomenių nuomonę parengti naują pertvarkos planą, suderinti jį su Švietimo ir mokslo ministerija.

Tačiau naujasis planas liko be jokių pakeitimų, nors tą planą turėjo šlifuoti ir derinti su reorganizuojamų mokyklų bendruomenėmis mero V.Laurinaičio nurodymu sudaryta darbo grupė, vadovaujama Virgilijaus Pozingio.

Kartu su naujuoju mokyklų pertvarkos planu Švietimo ir mokslo ministerijai išsiųsti ir Traksėdžių pagrindinės mokyklos tarybos motyvuotas raštas, kad pagrindinė mokykla nesutinka būtų sunaikinta, bei Gardamo mokyklos tarybos pageidavimas išsaugoti mokyklą kaip skyrių prie artimiausios gimnazijos. Pašyšių mokyklos taryba savo pageidavimų rašto darbo grupei neatsiuntė, ir tai Savivaldybės administracija užskaitė kaip sutikimą mokyklą reorganizuoti.

Daugiau informacijos apie Savivaldybės administracijos užsispyrimą reorganizuoti minėtas mokyklas ir darbo grupės darbe dalyvavusių savivaldybės Tarybos politikų įspūdžius galėsite paskaityti laikraštyje „Šilutės naujienos” kovo 15 d., antradienį.