Savivaldybės administracijoje mažėja skyrių

SavivaldybeŠilutės savivaldybės administracijoje jau senokai vyko permainos. Tačiau dabar jau akivaizdu, kad artimiausiu metu administracijos aparatas bent trimis skyriais sumažės. Tokią pertvarką paskatino LR Viešojo administravimo įstatymas, kuris nurodo, jog savivaldybėse skyrių turi sudaryti nemažiau, kaip 4 pareigybės. Baimintis šios pertvarkos savivaldybės administracijos darbuotojai neturėtų, nes etatų skaičius liks toks pat. Pertvarkos esmė – per maži skyriai bus įkelti į panašaus profilio skyrius, o jų ankstesnį pavadinimą užbaigs poskyrio pavadinimas.

Nors savivaldybės administracijos pakeitimus, kurie įsigalios nuo kovo 1 dienos, pristatė Personalo ir teisės skyriaus specialistė Dalia Bernotienė, pertvarkų autoriumi įvardijamas Administracijos direktorius Virgilijus Pozingis.

Ne vienas politikas, kaip pavyzdžiui Audrius Endzinas, nė nebandė daug gilintis ar yra iš tokių permainų naudos ar ne. „Gal administracijos direktorius tiesiog nori permainų ir viskas“, – kalbėjo jis. O ir pertvarka tik tokia, jog darbuotojų skaičius ir jų atlyginimai nesikeičia.

Šiokia tokia nauda iš to bus gal tada, kai vienas ar kitas skyriaus darbuotojas išeis į pensiją, o vietoje jo nebus samdomi kiti darbuotojai. Tesiog kai kurios pareigybės gali būti išskaidomos ir prigretinamos likusiems darbuotojams.

Pasak D. Bernotienės, Personalo ir teisės skyriaus bei Civilinės metrikacijos skyriaus funkcijos susijusios, todėl siūloma šį skyrių prijungti prie Personalo ir teisės skyriaus ir pavadinti Civilinės metrikacijos poskyriu.

Kultūros skyrius įgyvendina Savivaldybės ir šalies kultūros politiką, sudaro sąlygas kultūros plėtrai ir sklaidai, laisvai kultūros raiškai, rūpinasi rajono kultūros paveldu, padeda visuomenei jį pažinti, prisideda prie informacinės visuomenės plėtros, aktualizuoja muziejinį, istorinį ir etninį paveldą.

Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintuose aštuonių kultūros įstaigų įstatuose patvirtintos funkcijos – rengia ir įgyvendina neformalaus vaikų ir suaugusių švietimo programas, sudaro sąlygas atviram darbui su jaunimu, vaikų ir jaunimo užimtumui, meniniam ugdymui. Švietimo skyriaus bei Kultūros skyriaus funkcijos susijusios, todėl siūloma šį skyrių prijungti prie Švietimo skyriaus ir pavadinti Kultūros poskyriu.

Kanceliarijos skyriaus prijungimo prie Komunikacijos skyriaus tikslas – pagerinti teikiamas administracines paslaugas ir vidinį komunikavimą tarp Savivaldybės struktūrinių padalinių – dokumentų valdymą (ypač elektroninį), archyvavimą, veiklos viešinimą, bendradarbiavimą su Savivaldybės partneriais, informacinių sistemų priežiūrą ir jų technologijų plėtrą (ypač e.demokratiją). Minėtos funkcijos būtų koncentruojamos viename skyriuje, tad teigiama, kad dėl to efektyviau būtų panaudojamas darbo užmokesčio fondas, racionaliau panaudojami etatai, kokybiškiau atliekamos teikiamos paslaugos, padidėtų darbuotojų ir specialistų atsakomybė priimant interesantus. Apjungtas Komunikacijos skyrius atsakytų už kokybės vadybos modelio įdiegimą ir jo valdymą Savivaldybės administracijoje.