Savivaldybės meras nenuvaldo liežuvio

JATAkivaizdu, kad šią kadenciją savivaldybės merui Vytautui Laurinaičiui, nori jis to ar nenori, teks mokytis etiško elgesio, nes praėjusią savaitę vykusiame savivaldybės Tarybos posėdyje jis prišnekėjo netiesos ir įžeidė kolegą.

Postai padalinti be mūšio

Šiame posėdyje paskelbta, kad opozicijos lyderiai šią savivaldybės Tarybos kadenciją bus net trys: liberalai Algirdas Gečas, Raimundas Ambrozaitis ir konservatorė Sandra Tamašauskienė sutarė kadencijos metu lyderiauti paeiliui – rotacijos principu. Taigi, pirmasis opozicijos lyderiu metams ir trims mėnesiams paskelbtas A.Gečas.

Posėdyje padalinti postai, kuriuos valdančioji koalicija privalo perleisti opozicijos politikams.

Sprendimo projektui dėl savivaldybės Tarybos Etikos komisijos sudarymo ir siūlymo komisijos pirmininku paskelbti liberalą Joną Jatautą valdančioji koalicija nesipriešin o – palaikė absoliučia balsų dauguma.

Savivaldybės Tarybos etikos sargu paskelbtam J.Jatautui į komisiją dar paskirti du politikai – „Tvarkos ir teisingumo“ atstovas Vaidas Bendaravičius, socialdemokratas Algis Bekeris, ir du visuomenės atstovai – Šilutės seniūnaitis Aleksas Kvederis ir Juknaičių seniūnaitis Valentinas Dylertas.

Kontrolės komiteto pirmininku paskirtas konservatorius Zigmantas Jaunius – už jį taip pat balsavo visi politikai. Jo vadovaujamame komitete dirbs jau ankstesniame Tarybos posėdyje numatyti liberalas Arvydas Jakas, socialdemokratas Algirdas Balčytis, Valstiečių ir žaliųjų sąjungos narė Genovaitė Kimbrienė ir „tvarkietis“ Ričardas Stonkus. Komiteto pirmininko pavaduotoju savivaldybės Taryba paskyrė mero pavaduotoją, socialdemokratą A.Balčytį.

Opozicijos lyderis A.Gečas dėkojo valdančiosios koalicijos lyderiui, savivaldybės merui V.Laurinaičiui, kad netrukdė opozicijos parinktiems kandidatams užimti opozicijos politikams deramus postus.

Juk visi gerai prisimena, kaip yra buvę praėjusioje Tarybos kadencijoje, kai net tris mėnesius yra tekę kovoti, kad Kontrolės komiteto pirmininku būtų paskirtas Arvydas Jakas.

Neoficialiomis žiniomis, lygiai taip pat dabartinė valdančioji koalicija buvo pasirengusi priešintis, jeigu opozicija būtų į minėtus postus siūliusi labiausiai savivaldos vingrybes išmanantį didžiausią savivaldybės mero oponentą A.Jaką. Valdančiąją koaliciją nuginklavo faktas, kad A.Jakas nepretendavo į jokį opozicijai priklausantį postą.

Meras prisišnekėjo

A.Gečas per anksti pasiskubino girti merą V.Laurinaitį už dalykišką bei konstruktyvų bendravimą su opozicija. Sprendžiant klausimus dėl savivaldybės valdomų viešųjų įstaigų ir akcinių bendrovių stebėtojų komisijų paaiškėjo, kad valdantieji visiškai ignoravo opozicijos prašymą skirti jų atstovus į stebėtojų tarybas strateginėse savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose – į VšĮ Šilutės ligoninės ir VšĮ Šilutės pirminis sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybas.

Be to, valdantieji ignoravo ir opozicijos prašymą deleguoti bent po vieną opozicijos politiką į vietos veiklos grupes asociacijose „Lamatos žemė“ ir „Žuvėjų kraštas“.

Aiškindamas priežastis, kodėl opozicijai neskirta vietų stebėtojų tarybose minėtose sveikatos priežiūros įstaigose, meras V.Laurinaitis, be kita ko, leptelėjo nepagrįstų kaltinimų anksčiau Šilutės PSPC stebėtojų taryboje buvusiems politikams.
Jis kalbėjo, kad tuometinei Šilutės PSPC stebėtojų tarybai nepritarus dėl greitosios medicinos pagalbos automobilio pirkimo, automobilis vis tiek buvo nupirktas, nes esą tam pirkimui būta kažkurio politiko interesų.

Vėliau, kai buvo svarstomas klausimas apie savivaldybės deleguojamus asmenis į asociacijos „Lamatos žemė“ valdybą, V.Laurinaitis nepagarbiai reagavo į Tarybos nario J.Jatauto paklausimą.

J.Jatautas paklausė, ar meras V.Laurinaitis nepažeidžia viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, eidamas savivaldybės vadovo pareigas ir tuo pat metu būdamas bei asociacijos „Lamatos žemė“ pirmininku. Juk šioje asociacijoje bendruomenių projektams skirstoma ES ir savivaldybės parama, o meras asociacijoje atstovauja Vainuto bendruomenei.

V.Laurinaitis susierzinęs reagavo į J.Jatauto klausimą, teigdamas, kad jau gal penktą kartą aiškinasi dėl šio klausimo, kad yra gauti ir VTEK paaiškinimai, jog niekas nepažeista.

V.Laurinaitis leido sau viešai sumenkinti ir J.Jatautą, sakydamas, kad pastarasis tokį klausimą pateikė, norėdamas būti pastebėtas spaudos, kad jis dažnai kelia klausimus, kuriems nėra atsakymų…

Opozicijos reakcija į mero pliurpalus

Posėdžio  metu opozicijos lyderis A.Gečas pareiškė pastabą merui V.Laurinaičiui dėl jo nepagarbaus komentaro politiko J.Jatauto atžvilgiu. V.Laurinaitis į tokią pastabą niekaip nesuregavo.

Po posėdžio A.Gečas „Šilutės naujienoms“ sakė, kad opozicijos politikai neketina kęsti tokių mero V.Laurinaičio komentarų, siekiant pažeminti kitus politikus. Todėl greičiausiai bus prašoma savivaldybės Etikos komisiją įpareigoti V.Laurinaitį susilaikyti nuo kitus politikus įžeidžiančių vertinimų ir kalbų.

Jau kitą dieną po Tarybos posėdžio opozicijos politikas, praėjusią Tarybos kadenciją buvęs Šilutės PSPC stebėtojų tarybos pirmininkas A.Jakas Savivaldybės sekretoriate įregistravo pareiškimą savivaldybės Tarybos Etikos komisijai ir jos pirmininkui J.Jatautui. Pareiškime teigiama, kad rajono meras V.Laurinaitis paskleidė tikrovės neatitinkančią informaciją apie Šilutės PSPC Stebėtojų tarybos sprendimą dėl greitosios medicinos pagalbos automobilio pirkimą. A.Jakas informavo, kad minėta komisija vieningai pritarė automobilio pirkimui, o mero vieši tiesos ir tikrovės neatitinkantys žodžiai diskredituoja savivaldybės Tarybos narių darbą tiek savivaldybės Taryboje, tiek ir jos įstaigų stebėtojų tarybose. Prie pareiškimo pridėtas tuometinis Šilutės PSPC stebėtojų tarybos sprendimo protokolas.

A.Jakas prašo Etikos komisijos artimiausiame posėdyje apsvarstyti šį mero poelgį ir įpareigoti jį viešai paneigti neatitinkančius tiesos ir savivaldybės Tarybos narių garbę bei orumą žeminančius savo žodžius.