Savivaldybės „superbiznis“

BUFETAVOSSavivaldybės administracijos vadovai, gaunantys tūkstantinius priedus už puikų darbą, gali pasidalinti „gerąja“ savo turto valdymo patirtimi – papasakoti, kaip sužlugdyti normaliai veikusį smulkųjį verslą ir patiems likti be paslaugų.

Taip įvyko su Savivaldybės bufetu, kuris iki praėjusios vasaros pradžios nepriekaištingai veikė kelerius metus, buvo mėgiamas Savivaldybės darbuotojų ir iš kitur atvykstančių lankytojų, duodavo šiek tiek pajamų pačiai Savivaldybei – apie 300 Lt nuompinigių kas mėnesį.

Bet kažkam prireikė sukurti neįgyvendinamas naujas nuomos sąlygas, kurių nuomininkai nepajėgė įgyvendinti. Todėl bufetas užsidarė. Po pusmečio neveikiantį bufetą Savivaldybė sugebėjo išnuomoti už 121 Lt, per du atnaujintos veiklos mėnesius uždirbo 242 Lt, o prieš savaitę vėl liko be maitinimo paslaugos – naujas nuomininkas atsisakė čia dirbti.

Dirbti neapsimoka

Savivaldybės administracijos darbuotojai ir svečiai vėl be reikalo klibina Savivaldybės pastate veikusio bufeto duris – jame vėl neliko maitintojų. Nuo praėjusių metų gruodžio čia dirbusi UAB „Šiaudenis“ „Jeronimo užeigos“ šeimininkė Vilma Guobienė per porą mėnesių apsisprendė nutraukti čia veiklą.

V.Guobienė sakė jokių pretenzijų Savivaldybės administracijai neturinti. Jai dirbti buvo sudarytos visai palankios sąlygos. Pagal sutartį už bufeto nuomą reikėjo mokėti vos apie šimtą litų ir nereikalauta jokių papildomų įsipareigojimų.

Artimiausiu metu Savivaldybės administracija netgi planavo virtuvėje įrengti ventiliacijos sistemą. Patalpos buvo jau anksčiau sutvarkytos ir apstatytos naujais baldais.

Pasak V.Guobienės, sėkmingam verslui trukdė per mažas klientų skaičius ir brangūs komunaliniai mokesčiai.

Be nuomos, nuomininkė Savivaldybės administracijai pagal pateiktas sąskaitas dar turėjo primokėti apie 700-800 litų už šilumą, elektrą ir sunaudotą vandenį.

Per dieną į bufetą užsisakyti kavos puodelio, užkandžių ar pietų užsukdavo tik apie 40 klientų. Dauguma pietaujančiųjų norėjo pavalgyti tik už 5-6 litus. Taigi gaunant tik tiek pajamų, niekaip neišėjo samdyti dvi darbuotojas ir paruošti įvairesnį valgių asortimentą.

Geri prisiminimaiI.VASILJEVIENE copy

„Šilutės naujienos“ kalbino ir Savivaldybės administracijos darbuotojus, kurie po pusmečio pertraukos (nuo vasaros pradžios iki gruodžio bufetas nedirbo) vėl pradėjo pietauti bufete. Jie sakė, kad čia pietaudami sutaupydavo pietums skirto laiko, o dabar turės keliauti į netoliese esančias „Šyšos“ ar „Šilutės baldų“ valgyklas – tai užtrunka ilgiau.

Kalbintieji nenoriai komentavo bufeto patiekalų pasiūlą – sakė, kad per trumpą laiką nespėjo įvertinti. Tačiau bemaž visi kalbėjo, kad anksčiau bufete dirbusios šeimininkės labiau sugebėjo prisitaikyti prie savo klientų poreikių.

Tai tikriausiai nenuostabu, nes iki 2011 m. birželio mėnesio Savivaldybės bufete dirbusi verslininkė Inga Lamsodienė turėjo sukaupusi didelę viešojo maitinimo patirtį.

Dabar baiminamasi, kad Savivaldybės bufetas vėl mažiausiai pusmetį bus tuščias.

Patyrusią verslininkę išgujo

„Šilutės naujienos“ praėjusių metų birželio mėnesį straipsnyje „Nutolo valdžios pietūs“ rašė, kad nutraukti veiklą Savivaldybės bufete I.Lamsodienė nusprendė, nes pasibaigus bufeto nuomos sutarčiai Savivaldybės administracija pasiūlė nerealias naujas nuomos sąlygas.

Nuo 2003 metų bufeto patalpų nuomos mokestis buvo 278 Lt per mėnesį, o naujai paskelbto nuomos konkurso sąlygose bufeto nuomos kaina buvo padidinta daugiau nei du kartus – iki 600 litų per mėnesį.

Be to, Savivaldybės administracija reikalavo, kad I.Lamsodienė, jei nori toliau dirbti Savivaldybės bufete, savo lėšomis įrengtų kelis tūkstančius litų kainuojančią virtuvės ventiliaciją.

Kodėl taip staiga pasikeitė sąlygos Savivaldybės bufete gerai dirbusiai verslininkei, dabar galima tik spėlioti.

Savivaldybės administracijai tuomet vadovavo Ida Vasiljevienė, ir, verslininkės teigimu, nekreipė dėmesio į jos argumentus, kad papildomos didžiulės išlaidos bufetą nuomojusiai įmonei yra nepakeliamos.

„Superbiznis“

Paklausta apie nuomininkams keliamus naujus reikalavimus, administracija atsišaudė biurokratiniais argumentais.

Nuolatinė materialiojo turto nuomos komisijos narė Auksė Rupainienė „Šilutės naujienoms“ tuomet sakė, kad pasibaigus bufeto patalpų nuomos sutarčiai su I.Lamsodiene, perskaičiuoti naują nuomos kainą įpareigoja LR Vyriausybės nustatyta tvarka. Paskaičiuota nuomos kaina (600 Lt su PVM) gali būti pakeista tik trečio nuomos konkurso metu – ją galima sumažinti 30 procentų. Tačiau jeigu ir tada neatsiras norinčių šeimininkauti Savivaldybės bufete, pasak A.Rupainienės, Savivaldybės administracijos vadovas jau turės teisę savo nuožiūra mažinti nuomos kainą.

Nutraukus sutartį su kokybiškai dirbusia bei 278 Lt per mėnesį nuomos mokestį mokėjusia verslininke I.Lamsodiene, Savivaldybės bufetas neveikė pusę metų – Savivaldybė negavo nei nuomos mokesčių, nei maitinimo paslaugos.

Mažiausiai dvi darbuoto-jos ne tik neteko galimybės užsidirbti algą, bet ir tapo valstybės išlaikytinėmis – bedarbėmis.

Vėliau pavyko bufetą išnuomoti už 121 Lt, beje, nebekeliant reikalavimo įrengti virtuvės ventiliaciją.

Tokiomis sąlygomis tik du mėnesius Savivaldybės bufete dirbusi „Jeronimo užeigos“ šeimininkė V.Guobienė paliko Savivaldybės darbuotojus ir svečius alkanus.

Direktorė mokosi valdyti konfliktus

Kas turėtų prisiimti atsakomybę, kad Savivaldybės turtas valdomas neracionaliai: žmonės negauna paslaugos, sunaikintos mažiausiai dvi darbo vietos, o Savivaldybės biudžetas negauna nuomos pinigų?

Į tokius klausimus Savivaldybės administracijos direktorė I.Vasiljevienė „Šilutės naujienoms“ neatsakė, nes jai nebuvo įmanoma prisiskambinti. Savivaldybės tinklalapis skelbė, kad ji dalyvavo mokymuose „Konfliktų valdymas“.

Silutes naujienu LOGO