Savivaldybės valdomų bendrovių vadovai gyvens geriau – uždirbs daugiau

img680017Šilutės savivaldybės administracija galimai sugalvojo būdą kaip suaktyvinti valdomų bendrovių veiklą – pakeitė jų vadovams mokamų atlyginimų nustatymo tvarką.

Savivaldybės tarybai buvo pasiūlyta savivaldybės valdomų bendrovių vadovams nustatyti mėnesinę algą, kurią sudarytų nuolatinė ir kintamoji dalys. Iki šiol vadovai gaudavo nustatytą nekintamą atlygį. Taigi, nuo šiol vadovai turės akstiną stengtis, kad jų vadovaujamų įmonių veikla būtų pelningesnė, o tuo pačiu ir jų atlyginimas solidesnis.

Tik pradėjus šį sprendimo projektą svarstyti Tarybos komitetuose, naujiesiems politikams kilo daug klausimų apie valdomas įstaigas, jų metines pajamas, darbuotojų skaičių ir valdomą turtą.

Nuolatinė Savivaldybės įstaigų vadovų atlyginimų dalis būtų apskaičiuojama nustatytą koeficientą dauginant iš atitinkamų metų LR Seimo nustatyto valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinio dydžio, o mėnesinės algos nuolatinės dalies koeficientą siūloma nustatyti atsižvelgus į bendrovės praėjusių metų pardavimų pajamas, vidutinį darbuotojų skaičių bei valdomą turtą.

Mėnesinės algos kintamoji dalis būtų nustatoma atsižvelgus į bendrovės finansinių metų vertinimo rodiklius (efektyvumo, pelningumo, mokumo, įstatinio kapitalo, papildomų finansavimo šaltinių pritraukimo ir kt.). Konkrečias vertinimo rodiklių vertes nustatytų bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas kiekvienais metais. Mėnesinės algos kintamoji dalis negalės viršyti 50 procentų bendrovės vadovui nustatytos mėnesinės algos nuolatinės dalies dydžio. Visa tai numatyta Savivaldybės Ūkio skyriaus parengtame aiškinamajame rašte.ATLYGINIMAI MERLIUNAS

UAB „Šilutės šilumos tinklai“ metinės pardavimų pajamos yra 3,3 mln. Eur. Šioje bendrovėje vidutinis darbuotojų skaičius yra 60 žmonių, bendrovė valdo 8,293 mln. Eur vertės turtą. Šios bendrovės vadovui pasiūlyta nustatyti algos koeficientą – 16. Taigi, preliminariai, galima paskaičiuoti, kad jo mėnesio atlyginimo nekintanti dalis bus 2 768 Eur, o atskaičius mokesčius, į rankas bus išmokėta apie 1660,8 Eur.

UAB „Šilutės vandenys“ metinės pajamos per praėjusius metus buvo 2,531 mln. Eur. Bendrovės vidutinis darbuotojų skaičius yra 105, o jos valdomas turtas yra vertas 25 294 mln. Eur. Bendrovės vadovui pasiūlytas algos koeficientas – 16. Taigi ir „Šilutės vandenų“ direktoriui mėnesio atlyginimo nekintanti dalis 2 768 Eur, o atskaičius mokesčius į rankas bus išmokama apie 1660,8 Eur.

UAB „Šilutės autobusų“ parkas metinės pajamos pernai siekė 986,8 tūkst. Eur. Bendrovės vidutinis darbuotojų skaičius – 70, o valdomas turtas vertas 1,137 mln. Eur. Šilutės autobusų parko direktoriui pasiūlytas algos koeficientas 15, jo mėnesio atlyginimo nuolatinė dalis bus 2595 Eur, o atskaičius mokesčius į rankas bus išmokėta apie 1557,0 Eur.

Prie jau paskaičiuotų mėnesio atlyginimo nuolatinės dalies mėnesinės algos kintamoji dalis būtų nustatoma atsižvelgus į bendrovės finansinių metų vertinimo rodiklius (efektyvumo, pelningumo, mokumo, įstatinio kapitalo, papildomų finansavimo šaltinių pritraukimo ir kt.). Konkrečias vertinimo rodiklių vertes nustatytų bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas kiekvienais metais.

Preliminariais skaičiavimais, geriausiu atveju Savivaldybės bendrovių vadovai galės per mėnesį gauti į rankas bemaž iki 2,5 tūkst. Eur.

Savivaldybės tarybos posėdyje už šį sprendimą balsavo bemaž visi Tarybos politikai. Konservatorių atstovas, švėkšniškis Zigmantas Merliūnas Ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje sakė, kad jam toks sprendimo projektas yra nesuprantamas, jame trūksta konkrečių duomenų apie Savivaldybės bendrovių veiklą ir finansinę situaciją.

Projekto rengėjai papildė sprendimo projektą, ir Tarybos posėdyje Z. Merliūnas jau padėkojo ir pasidžiaugė, kad sprendimo projektas buvo papildytas konkrečiais skaičiais ir duomenimis, kurie leido jam lengviau suprasti sprendimo esmę.