Seimo Audito komitetui vadovaus Z. Balčytis

Seimas nusprendė Seimo Audito komiteto pirmininku patvirtinti Mišrios Seimo narių grupės atstovą Zigmantą Balčytį. Už tai numatantį Seimo nutarimą (projektas Nr. XIVP-81) balsavo 76 Seimo nariai, prieš – 22, susilaikė 20 parlamentarų.

Pagal Seimo statutą, Audito komiteto pirmininku arba jo pavaduotoju renkamas opozicinės frakcijos arba frakcijų koalicijos, turinčios daugiau kaip 1/2 Seimo mažumai priklausančių Seimo narių, atstovas.

Iš viso Seimo Audito komitete dirba 8 Seimo nariai. Jam taip pat priklauso Seimo nariai Agnė Bilotaitė, Rasa Budbergytė, Evelina Dobrovolska, Simonas Gentvilas, Deividas Labanavičius, Kęstutis Masiulis, Laima Nagienė.

Po Z. Balčyčio paskyrimo Seimas jau yra patvirtinęs visų 15 Seimo komitetų pirmininkus.

Audito komiteto veikla

Audito komitetas pagal Seimo statute nustatytas veiklos sritis, vykdydamas parlamentinę kontrolę svarsto Valstybės kontrolės pateiktas valstybinio audito ataskaitas ir išvadas, priima sprendimus dėl reikšmingų rekomendacijų ir siūlo Vyriausybei ar atsakingoms ministerijoms imtis priemonių šioms rekomendacijos ir komiteto siūlymams įgyvendinti. Prireikus komitetas parengia Seimo nutarimo dėl valstybinio audito rekomendacijų įgyvendinimo priemonių projektą ir teikia jį Seimui. Komitetas reikalauja iš atsakingų institucijų atsiskaityti, kaip įgyvendinami komiteto sprendimai arba Seimo nutarimai. Komitetas persiunčia ataskaitas susipažinti ir svarstyti kitiems Seimo komitetams pagal jų kompetenciją. Tokiu būdu koordinuojama Seimo komitetų veikla svarstant valstybinio audito klausimus.

Komitetas vykdo nuolatinę valstybės biudžeto asignavimų naudojimo parlamentinę kontrolę – nagrinėja, ar asignavimų valdytojai racionaliai ir efektyviai naudoja asignavimus ir valstybės turtą. Vykdo biudžeto procesų priežiūrinę funkciją: svarsto valstybės biudžeto, Privalomojo sveikatos draudimo fondo ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų projektus, šių biudžetų įvykdymo ataskaitas ir Valstybės kontrolės išvadas dėl šių ataskaitų bei teikia išvadas Seimui. Taip pat svarsto Valstybės kontrolės kaip nepriklausomos fiskalinės institucijos parengtas išvadas ir ataskaitas, siekiant įvertinti ar laikomasi fiskalinės drausmės taisyklių, nustatytų Fiskalinės drausmės įgyvendinimo konstituciniame įstatyme.

Teisėkūros srityje Audito komitetas nagrinėja ir rengia išvadas dėl buhalterinės apskaitos (tad gali būti aktualios buhalterinės paslaugos), finansinės atskaitomybės, vidaus ir išorės, audito, valstybės kontrolės, viešųjų pirkimų, koncesijų, labdaros paramos klausimus, reglamentuojančių teisės aktų projektų, taip pat dėl projektų, susijusių su valstybės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo.