Seimo vicepirmininkui K.Komskiui – šūsnis prašymų

KOMSKIO 1Pirmą kartą kaip Seimo pirmininko pavaduotojas į Šilutę atvykęs Kęstas Komskis iš mūsų miesto išsivežė nemažą pluoštą skundų.

Valdžios keičiasi, tačiau žmonių problemos išlieka bemaž nepakitusios: vėjo jėgainių parkai sudarkė ramų gyvenimą, žemėtvarkininkai abejotinai tvarko žemės sklypus, Savivaldybės šilumos įmonė reketuoja žmones už nesuteiktą paslaugą.

Tuo K.Komskiui skundėsi rajono gyventojai.

Vėjo jėgainės trukdo gyventi

Ūkininkas Alfonsas Balnys iš Didšilių kaimo į susitikimą su Seimo pirmininko pavaduotoju K.Komskiu atvyko su savo šeima ir kaimynais. Parlamentarui jis įteikė raštą dėl nuoskaudos, kurią patiria nuo to laiko, kai šių metų spalio mėnesį pradėjo veikti vėjo jėgainės. Pasak A.Balnio, jau antras mėnuo jo šeima ir kaimynai negali normaliai pailsėti nei dieną, nei naktį.

Artimiausia vėjo jėgainė nuo jo namų yra vos už 600 metrų. Visi jaučia ne tik nuolatinį gausmą, bet ir vibruojančią žemę.

K.Komskiui žmonės pasakojo, kad jiems dėl vėjo jėgainių poveikio nuolat skauda galvą, ausis, padidėjo kraujospūdis. A.Balnys sakė, kad viena jo karvė atsivedė negyvą veršiuką. Šią nelaimę jis irgi sieja su vėjo jėgainių poveikiu.

Šalia Didšilių kaimo veikia tik pirmos 4 vėjo jėgainės, netrukus turėtų būti paleistos dar 5. „Kokių padarinių dar sulauksime?“ – beviltiškai klausė didšiliškiai K.Komskio.

A.Balnys Didšilių kaime ūkininkauja nuo 1992 metų, valdo per 60 ha žemės ir sakė nenorintis apleisti savo ūkio ir sodybos dėl svetimo verslo.

Kita jauna šeima iš Didšilių kaimo irgi nepatenkinta vėjo jėgainių kaimynyste. Žmonės sunerimę ne tik dėl savo gyvenimo šalia vėjo jėgainių, bet ir dėl galimos žalos Valstybei. Sutuoktiniai tvirtina žinantys, kad vėjo jėgainių statytojai nėra suderinę vėjo jėgainių parko projekto su Krašto apsaugos ministerija.

Jie žino, kad netoli Didšilių planuojami statyti pasienio apsaugos oro erdvės tyrimų radarai, kurių veikla bus netiksli dėl vėjo jėgainių skleidžiamų trukdžių.

Ši didšiliškių šeima Seimo pirmininko pavaduotojui įteikė prašymą išsiaiškinti, ar Didšilių vėjo jėgainių parkas veiks teisėtai ir ar įstatymų spragomis pasinaudoję verslininkai nepadarys žalos ir valstybei. Jie mano, kad valstybė negalės tinkamai pasinaudoti gauta milijonine parama ir apsaugoti pasienio oro erdvę.

Apiplėšinėja „Šilutės šilumos tinklai“

Rusniškis Algis Macas K.Komskiui įteikė savo ir dar 6 kaimynų pasirašytą raštą dėl savivaldybės įmonės „Šilutės šilumos tinklai“ galimai neteisėtos veiklos.

Žmonės, gyvenantys daugiabučiame name, Donelaičio g. 7, Rusnėje, nesinaudoja centralizuotai tiekiama šiluma bei karštu vandeniu. Tačiau nuo šių metų spalio mėnesio „Šilutės šilumos tinklai“ pradėjo siųsti sąskaitas už bendro naudojimo patalpų (koridorių) šildymą ir net už karšto vandens vamzdynų priežiūrą.

A.Macas sakė, kad daug metų šio namo gyventojai nesinaudoja Šilutės šilumos tiekėjų paslaugomis ir neketina apmokėti sąskaitų už paslaugas, kurių jie neprašo ir kurių bendrovė nesuteikia. Pasak A.Maco, žmonės tokią Savivaldybės įmonės veiklą vertina kaip apiplėšinėjimą.

Jis jau pateikė protesto raštą „Šilutės šilumos tinklų“ direktoriui Algiui Šauliui, skundėsi rajono merei Daivai Žebelienei ir jos pavaduotojui Algirdui Balčyčiui, tačiau sąskaitos už nesuteiktas paslaugas kaip plaukė, taip tebeplaukia.

Pažadėta išsiaiškinti ir rusniškių reketavimo problemą. K.Komskio nuomone, taisytinas centralizuotai tiekiamos šilumos įstatymas ir jo nuostatos, įpareigojančios visus namo gyventojus mokėti už bendro naudojimo patalpų šildymą bei karšto vandens vamzdynų priežiūrą.

Pasak Seimo pirmininko pavaduotojo, įstatyme nėra aplinkybės, kaip turi būti pasielgta, jeigu yra daugiabučio namo butų savininkų, kurie paslaugomis nesinaudoja, nes jos nėra teikiamos.

Pažadėjo padėti

KOMSKIO 2Keli gyventojai atsinešė pluoštus dokumentų, kuriais įrodinėjo, kad žemėtvarkininkai neteisingai atmatavo sklypus prie ūkinių pastatų. Žemė, kuria jie naudojosi nuo senų laikų, paskirta iš nežinia kur atsiradusiems žmonėms.

Vienas vyriškis guodėsi, kad baigia sveikatą prarasti, bandydamas įveikti visus biurokratinius trukdžius, kad įteisintų žemės nuosavybę, nes sklypai buvoregistruoti dabar jau mirusios žmonos vardu.

K.Komskis išklausė skundus, surinko suneštus raštus ir pažadėjo kartu su padėjėjais išsiaiškinti visas išsakytas problemas. Jo nuomone, Didšilių kaimo gyventojams bus sunku įveikti vėjo jėgainių parko valdytojus, kad jie iškeldintų savo jėgaines.

Tačiau jis mano, kad kaimo žmonės turi teisę gauti paramą, kad būtų sumažintas vėjo jėgainių veiklos poveikis: sudėti sandarūs langai, imtasi vibracijos mažinimo priemonių.

Kalbėdamas apie skundus dėl žemės sklypų projektavimo ir įteisinimo, K.Komskis sakė, kad jau praėjusią kadenciją gilinosi į Šilutės žemėtvarkininkų darbo trūkumus, todėl turi nemažai patirties šiuo klausimu.