Šeimos gydytojo kompetencijas papildė COVID-19 ligos gydymas

Siekiant stiprinti šeimos gydytojo instituciją, jo kompetencijas reglamentuojanti medicinos norma papildyta nuostatomis, kurios leidžia diagnozuoti ir gydyti COVID-19 ligą bei atlikti atitinkamus tyrimus.

Tai dar vienas žingsnis tobulinant pirminio lygmens sveikatos priežiūros paslaugas ir įgalinant šeimos gydytoją bei visą jo komandą.

Praėjus daugiau nei 2 metams po COVID-19 atsiradimo, medicinos mokslas spėjo ją pažinti, ištobulinti diagnostikos ir gydymo būdus bei priemones, kurios įtrauktos ir į medicinos studijų programas. Šeimos gydytojai šiandien jau turi pakankamai kompetencijų, kad galėtų efektyviai padėti COVID-19 liga sergantiems pacientams.

Todėl šeimos gydytojo medicinos norma papildyta nuostata, kad šeimos gydytojas gali įtarti, diagnozuoti, diferencijuoti ir gydyti koronaviruso infekciją, prireikus pasitelkdamas kitus sveikatos priežiūros specialistus. Šeimos gydytojas taip pat gali paskirti tyrimus dėl COVID-19 ligos bei vertinti jų rezultatus.

Šeimos gydytojo medicinos normą artimiausiu metu numatoma toliau tobulinti ir ją suderinti su kitų komandos narių kompetenciją reglamentuojančiomis medicinos normomis. Planuojama reglamentuoti, kurias procedūras, būtinas šeimos gydytojo kompetencijai priskiriamoms ligoms ir sveikatos sutrikimams diagnozuoti ir gydyti, gali paskirti ir atlikti šeimos gydytojas, o kurias gali nurodyti atlikti kitiems komandos nariams.

Jau ketvirtus metus šeimos gydytojai turi galimybę dirbti komandoje kartu su slaugytojais, akušeriais, kineziterapeutais, socialiniais darbuotojais ir kt. Toliau vykdant šios komandos plėtrą bus siekiama, kad iki 2030 metų visi šeimos gydytojai dirbtų su pilnos sudėties komandomis.