Senasis Šilutės muziejus – į aukcioną

muziejus privatizacija_renka_parasus_2014_mSenąjį Šilutės muziejaus pastatą rajono valdžia vėl nusprendė įtraukti į savivaldybei nereikalingo nekilnojamojo turto sąrašą. Pastatas jau birželio mėnesį tikriausiai bus parduodamas viešajame aukcione.

2200 žmonių prieštaravo, bet…

Prieš trejus metus  valdžia jau bandė Šilutės centre esantį senąjį muziejų (Lietuvininkų g. 36)privatizuoti.  Bet visuomenė tuomet pasipriešino: bemaž 2200 miestelėnų pasirašė peticiją, reikalaujančią palikti pastatą visuomeniniams poreikiams. Norėta, kad pastate galėtų savo veiklą organizuoti miestiečiai – įvairių draugijų, klubų, bendrijų nariai.MUZIEJUS PASTATAS_1

Tada valdžia atsipeikėjo. Atsižvelgusi į žmonių nuomonę, tuometinė valdžia išbraukė muziejų iš privatizuojamų objektų sąrašo.

Tačiau dabar be jokių diskusijų su visuomene, su politikais, savivaldybės administracija vėl muziejaus pastatą įtraukė į privatizuojamo turto sąrašą. Gegužės 25 dieną savivaldybės Taryba vėl spręs, ar kišti istorinį muziejaus pastatą po privatizacijos plaktuku, ar ne.

Antradienį ir trečiadienį posėdžiavę Savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komitetas bei teritorijų ir kaimo reikalų komitetas jau apsisprendė tam pritarti. Vakar pavakary šį klausimą svarstė Socialinių reikalų komitetas.

Tikisi, kad niekas nebetrukdys

Kai Ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje Savivaldybės Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė Daiva Thumat pristatė naująjį privatizuojamų objektų sąrašą, komiteto pirmininkas Steponas Kazlauskas su pašaipėle kitų politikų klausė: „Tikriausiai jau dabar niekas nebetrukdys, nebelaužys iečių dėl muziejaus pastato?“.

Verslininkas ir politikas S.Kazlauskas jau ir prieš trejus metus buvo vienas iš didžiausių entuziastų, kad muziejaus poreikiams nebereikalingas senasis pastatas būtų privatizuotas.

Antradienio posėdyje meras V.Laurinaitis ir Savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Šeputis užsiminė, kad senuoju muziejaus pastatu ir toliau domisi Šilutės r. vokiečių kilmės gyventojų bendrija „Heide“. Pasak mero, bendrija planuoja parduoti savo namą, esantį Valstiečių gatvėje, ir už gautas lėšas pirkti muziejaus pastatą.

V.Laurinaitis kalbėjo, kad Savivaldybė neprieštarautų tokiems bendrijos planams. Netgi minėjo, kad dėl bendrijos „Heide“ padarytas kompromisas: muziejaus pastatas numatytas parduoti birželio mėnesio aukcione, o ne anksčiau.

O S.Šeputis priminė, kad „Heide“ negali tikėtis būti vienintele pastato pirkėja. Dalyvauti aukcione galės bet kas – verslo įmonė, bendrija ar  privatus asmuo.

„Šilutės bendruomenės namai“ turėjo vilčių

2014 m. balandį trijų visuomeninių organizacijų atstovai Orestas Lidžius, Adolfas Nausėda ir Gerlinda Stungurienė įregistravo asociaciją „Šilutės bendruomenės namai“, kuri turėjo vilčių, kad jai bus perduota teisė naudotis senojo muziejaus pastatu. Į asociaciją įstojo daugiau visuomeninių organizacijų, kurios prieš porą metų asociacijos pirmininku išrinko A.Nausėdą, klubo „Muzikos paletė“ atstovą.

A.Nausėda „Šilutės naujienoms“ pasakojo, kodėl per tiek metų nepavyko perimti muziejaus pastato iš Savivaldybės – kelią užkerta valdžios keliami nepagrįsti reikalavimai. Rajono vadovai reikalauja, kad asociacija garantuotų, jog gaus lėšų visą senąjį muziejaus pastatą suremontuoti.

Akivaizdu, kad toks reikalavimas yra perteklinis. Kaip visuomeninės organizacijos, kad ir susibūrusios į vieną asociaciją, gali iškart rasti tokius rėmėjus, kurie suremontuotų Savivaldybei priklausantį pastatą?

MUZIEJAUS PAST_STEPONAS„Siūlėme valdžiai įvairius variantus. Galime pastatą remontuoti dalimis: pirma sutvarkyti stogą, šildymą, vandentiekį ir kanalizaciją, vėliau imtis kitų būtinų remonto darbų. Remontuojant senąjį muziejų etapais, galėtų lengviau surasti pagalbą ir rėmėjus, kurie skirtų 50-60 tūkst. Eur finansavimą. O savivaldybės vadovai sako: „Parodykit, kad gausit milijoną“.

Aišku, tikėjomės ir Savivaldybės indėlio. Juk visiems žinoma, kaip Savivaldybė pasirūpino kaimo bendruomenių buveinėmis. Savivaldybės administracija kartu su kaimo bendruomenėmis dalyvauja vietos veiklos grupės (VVG) „Lamatos žemė“ darbe, pati inicijuoja projektus, kad bendruomenės turėtų renovuotas ir gerai aprūpintas patalpas ar namus“, – sakė A.Nausėda.

Jis teigė, kad nemažai vilčių „Šilutės bendruomenės namai“ turėjo iš vokiečių kilmės žmonių bendrijos „Heide“. Tikėtasi, kad bendrijai „Heide“ finansinius rėmėjus padės surasti Vokietijos ambasada. Tačiau savivaldybės valdžia taip ir nerado laiko su „Heide“ atstovais aplankyti ambasados ir tartis dėl galimo bendradarbiavimo.

Apie būsimą muziejaus pastato privatizaciją sužinoję visuomenininkai kelia pagrįstus klausimus: kodėl valdžia demonstruoja visai kitokį požiūrį į Šilutės miesto bendruomenes – visuomenines organizacijas? Kodėl iškart kelia neįgyvendinamas sąlygas? Juk yra įkurta Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“. Juk ir jos strategijai vykdyti yra skirtas milijoninis finansavimas. Kodėl Savivaldybė nepasiūlė asociacijai „Šilutės bendruomenės namai“ nei finansinės, nei metodinės pagalbos? Vien tik reikalavimas: susiraskit milijoną (finansinius rėmėjus), kad galėtumėte suremontuoti pastatą. Tik tuomet jį perduotų asociacijai „Šilutės bendruomenės namai“.

Šilutės gražinimo draugijos nariai, jausdami atsakomybę tiems tūkstančiams šilutiškių, 2014 metais pasirašiusiems prieš muziejaus privatizavimą, šią savaitę parengė prašymą savivaldybės Tarybos politikams, kad jie nepritartų Savivaldybės valdžios parengtam naujam sprendimo projektui privatizuoti senąjį muziejų. Draugijos nariai siūlo spręsti šį klausimą viešai organizuojant susitikimus su gyventojais, visuomeninėmis organizacijomis.

Pasak A.Nausėdos, peršasi nuomonė, kad valdžia, iškėlusi maksimalius reikalavimus dėl muziejaus pastato remonto, siekia nugesinti visuomenės entuziazmą ir įvykdyti tai, ką planavo anksčiau – kažkam parduoti puikų sklypą miesto centre.

Į asociaciją „Šilutės bendruomenės namai“ susibūrusios visuomeninės organizacijos tikisi, kad ne visi rajono politikai palaikys valdžios norą parduoti senąjį muziejų. Galbūt pavyks parengti alternatyvų siūlymą, kaip išsaugoti nuo senų laikų daugelio šilutiškių lankytą objektą visuomenės poreikiams, o ne  privatiems pirkėjams.