Senoji Kintų miestelio liuteronų – evangelikų daržinė taps „Kultūros skūnia“ ir pagerins miestelio įvaizdį, bei taps bendruomenės vietokūros įprasminimo simboliu

VšĮ „Kintai Arts“ laimėjo projektą „Kultūros skūnė“, finansuojamą iš Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų ir pradeda veiklas.

Kai kurie šiuolaikinės muzikos koncertai vyko ir šioje daržinėje, kol jos būklė dar leido tai daryti.

Tai yra Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse.

Kintų miestelis, ramiai prisiglaudęs Kuršių marių pakrantėje, pastaraisiais metais tapo stipriu kultūros židiniu Pamario regione. Iš čia kilusi kintiškė Audra Kiminiūtė – Juodeškienė, įsteigusi viešąją įstaigą „Kintai Arts“ jau dešimtį metų vykdo Kintų muzikos festivalį bei veda Kintų meno rezidenciją, kuri įsikūrusi gražiai renovuotame buvusiame Kintų Rotušės (buvusios mokyklos) pastate. Šiam pastatui atnaujinti taip pat Audros Juodeškienės pastangomis buvo gautos lėšos iš tarpsieninio bendradarbiavimo projekto INTEREG su partneriais Lietuvoje bei Kaliningrado srityje.

Kintų miestelyje gyvenantys žmonės turi glaudžią sąsają su istoriškai čia nuo seno gyvenančia liuteronų – evangelikų bendruomene, naudojasi ir puoselėja istorinius pastatus: kultūros namus – daugiafunkcį centrą, bažnyčių kompleksą, seniūnijos pastatą bei daugelį kitų.

Ne paslaptis, kad metai bėga ir daro savo ardomąją veiklą: apgriuvęs buvo liuteronų – evangelikų bažnyčių kompleksą rėminantis tvartas, kuris po „Lamatos žemės“ finansuojamo projekto tapo bendruomenės – Donelaičio namais. Taip dabar sutvarkyta ir pritaikyta menams Kintų meno rezidencija – buvusi Kintų Rotušė (po karo – mokykla), taip dabar laimingai pateko į išrinktųjų tarpą ir Kintų daržinė, stovinti visai šalia istorinių bažnyčių. Šis projektas ilgai brendo bendruose pokalbiuose su bendruomenės nariais, diskutuojant tarp koncertų, į kuriuos visi garbūs atlikėjai eidavo iš senosios Kiminių sodybos pro daržinę į bažnyčią. Kai kurie šiuolaikinės muzikos koncertai vyko ir toje daržinėje, kol jos būklė dar leido tai daryti. Diskutuota su liuteronų bendruomene ir ne kartą, kaip jie mato šio pastato ateitį, apklausti miestelio gyventojai, pateiktos VDA architektūros katedros studentų, vadovaujamų prof. Mariaus Šaliamoro, vizijos – kursiniai darbai, kuriuose atvaizduotos įvairios pastato galimybės. Surinkus visas nuomones ir pasiūlymus buvo apsistota prie pačios pirminės idėjos: atgaivinti čia bendruomenės verslumo gyslelę, įprasminti čia esamus gamtos ir istorijos lobynus, neleisti pražūti kulinarinio paveldo turtams ir kviesti visus atvykstančius bei gyvenančius šiame krašte keistis šiomis patirtimis per edukacinius užsiėmimus ir menus.

Kintiškiams pavyko sukurti vertingą „Kultūros skūnės“ projektą, kuris buvo atrinktas finansuoti iš daugybės konkurentų.

Galutinai, sudėjus visą medžiagą į projektą, pagal pateiktas EEE ir Norvegų fondo gaires, pavyko sukurti tikrai vertingą „Kultūros skūnės“ projektą, kuris ir buvo atrinktas finansuoti iš daugybės konkurentų ir šių metų rugsėjo mėnesį pradėtas įgyvendinti.

Pirminis etapas yra parengti tinkamą pastato rekonstrukcijos projektą bei rasti puikius rangovus, kurie imtųsi įgyvendinti šias vizijas. Tie darbai jau pradedami vykdyti viešųjų konkursų keliu. Projektui finansuoti yra skiriama 936 099,00 eurų, pusė iš šių pinigų atiteks būtent šios daržinės infrastruktūros pagerinimui. Prisidėjimas prie šio pastato nuosavomis lėšomis iš VšĮ „Kintai Arts“ ir bendruomenių partnerių sudaro 68 540,00 eurų. Šilutės savivaldybė, kaip partneris prisideda savo lėšomis prie šio projekto ženklia dalimi – 34 430,00 eurų.

Projekte, kurį kaip lyderis veda VšĮ „Kintai Arts“, dalyvauja 7 partneriai iš Lietuvos ir vienas Norvegijos partneris – įmonė „Biotope“. Tai visų pirma Kintų evangelikų – liuteronų bendruomenė, kuri yra pastato šeimininkė; asociacija Kintų bendruomenė; Kintų mokykla; Kintų Vydūno kultūros centras; Šilutės H. Šojaus muziejus; Vilniaus dailės akademija ir Šilutės rajono savivaldybė.
Norvegijos partneris „Biotope“ bus mums pavyzdžiu ir mokytojais, kaip toli šiaurėje paukščių migracijos kelyje jie įkūrė paukščių stebėjimo regyklą ir vietovėje išsiugdė Paukščių stebėjimo festivalį, kuris tapo tarptautiniu ir pritraukia daugelį žymių menininkų, kurie ten kuria bei pristato savo meną. Manome, kad tokia patirtis yra labai naudinga ir mums, turintiems Ventės rage paukščių žiedavimo stotį ir gyvenantiems tiesiog paukščių migracijos kelyje. Projekto pasekoje bus pastatyta paukščių regykla Kintų marių pakrantėje, o atvykę menininkai galės kurti „Kultūros skūnėje“ bei ten pat eksponuoti savo meną. Skūnėje taip pat planuojama mokyti statyti istorinius laivus bei gaminti natūralaus dydžio vėtrunges ir jomis išpuošti mūsų sodybas. Įrengtos profesionalios dirbtuvės ir vedami seminarai bus prieinami visiems.

„Kultūros skūnėje“ vyks ir pardavimas: istorinio paveldo dirbinių bei kulinarinio paveldo patiekalų kaip ir profesionalaus meno darbų turgeliai vyks tiek gyvai, tiek ir virtualiai, per atnaujintą „Kintai Arts“ svetainę.

Projekto metu bus įvykdyta eilė apsikeitimų vietokūros mokymais su norvegų partneriais bei profesionaliais verslumo mokytojais, apmokant partnerių darbuotojus bei bendruomenės narius. Viso numatyta 10 sesijų „Kultūros skūnės“ verslumo programos. Viską vainikuos surengtos rezidencijos ir dirbtuvės bei parodos apie gamtos ir meno sinergiją ir finalinis festivalis.

Projekto pabaiga numatoma 2024 m balandžio mėnesį. Atstatyti objektai darys reikšmingą poveikį Kintų miestelio, o taip pat ir Šilutės rajono kultūriniam turizmui vystyti. Čia bendruomenės nariai galės pristatyti savo produkciją svečiams, vesti edukacijas pristatydami savo krašto tradicijas. Visi galės naudotis paukščių regykla, kaip vieta stebėti gamtą, atvykę menininkai susipažins su krašto išskirtinumu, kurs bei pristatys savo menus čia, Kintų „Kultūros skūnėje“.

Kviečiame aktyviai sekti mūsų naujienas www.kintaiarts.lt, sudalyvauti projekto startiniame renginyje, kuris numatomas lapkričio 19 dieną, penktadienį, 17 valandą Kintų daugiafunkcio centro salėje, Kuršių g. 23 Kintuose, bei aktyviai įsijungti į verslumo renginius bei edukacijas Kintuose, kurie prasidės lapkričio 20 dieną, 15 valandą Kintų meno rezidencijoje, Kuršių g. 30, Kintuose.

Esame dėkingi EEE Grant ir Norvegų fondui už pasitikėjimą ir galimybę įgyvendinti šios Pamario vietovės vietokūros idėją.