Sergantieji diabetu šilutiškiai minėjo savo liūdną šventę

Cukrinis diabetas yra viena iš Pasaulio sveikatos organizacijos prioritetinių sričių, visame pasaulyje juo serga daugiau nei 400 mln. žmonių, Lietuvoje – daugiau nei 115 tūkstančių.

Klubo nariai paskaitą išklausė laikydamiesi visų saugumo nurodymų.

Skaičiuojama, jog atskirose šalyse sergančiųjų skaičiai svyruoja apie 10 proc. Visi šie žmonės liūdną savo „šventę“ – Diabeto dieną mini lapkričio 14 d.

Jau 31-erius metus Šilutėje gyvuojantis klubas „Diabetas ABC“ ir šiemet dalį saviškių sukvietė paminėti šią datą.

Svarbu inovatyvių priemonių prieinamumas

„Diabeto gydymo rekomendacijose daug kalbama apie progresyvius gydymo metodus, o į rinką ateinančios naujovės iš esmės keičia pacientų kasdienį gyvenimą. Tačiau kol kas Lietuvoje dar turime kur tobulėti, ypač kalbant apie vaistų kompensavimo tvarką, ribotas gydytojų galimybes remtis tarptautinėmis gairėmis grįstu gydymu, todėl tikimės, kad ši terapinė sritis taps svarbi ir mūsų sveikatos sistemai“, – sako Agnė Gaižauskienė, Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos (IFPA) direktorė.

Saviškius į Diabeto dienos paminėjimą sukvietė klubo pirmininkė A. Vytienė.

Pasak A. Gaižauskienės, nuolat augant sergančiųjų skaičiui, didelis dėmesys turi būti sutelktas į inovatyvių gydymo priemonių prieinamumą Lietuvos pacientams. Iki 2025 m. PSO iškėlė bendrą tikslą – sustabdyti naujų pacientų skaičiaus augimą. Norint tai įgyvendinti ir mūsų šalyje, svarbu užtikrinti, kad šia liga sergantieji turėtų visas galimybes gauti efektyvų savalaikį gydymą.

Sužinojo apie „Dexcom One“ sistemą

Tokios nuostatos laikosi ir ilgametė klubo „Diabetas ABC“ vadovė Aldona Vytienė. Laikantis pandemijos ribojimų pirmininkė į šiemetinį susitikimą galėjo sukviesti tik dalį klubo narių. Savo kalboje A. Vytienė priminė, kad Šilutės rajone šiuo metu yra daugiau nei 5000 sergančiųjų diabetu. Tačiau tai – tik oficialius skaičius, realiai jis gali būti dvigubai didesnis, nes daugybė žmonių nežino jog serga.

Lietuvoje veikia 59 diabeto klubai, susivieniję į asociaciją. „Diabetas ABC“ taip pat yra LDA narys ir šiuo metu turi apie 120 narių. Dauguma jų vyresni nei 50 metų, bet yra ir trys vaikai, serga ir trys medikai.

Klubo nariai nuolat mokomi ligos savikontrolės, mitybos pagrindų, mat jiems gyvybiškai svarbu patiems valdyti savo ligą, vengti produktų, kurie gali kelti cukraus kiekį kraujyje. Kai kurių savikontrolės priemonių klubiečiai turi galimybę įsigyti pigiau. Klubas bendradarbiauja su farmacijos kompanijomis, kurios pristato diabetinius produktus, skaito paskaitas aktualiomis temomis.

Tądien klubo nariai išklausė paskaitą apie „Dexcom One“ sistemą. Tai diabeto valdymo įrankis, kuris kas 5 min. matuoja gliukozės kiekį, naudodamas ploną po oda įvestą laidelį, o rodikliai matomi išmaniojo telefono programėlėje. Pasak A. Vytienės, tai moderni diabeto kontrolė be kasdienių dūrių į pirštą, leidžianti išvengti hipoglikemijos.

A. Vytienė dėkojo savo talkininkams – tarybos nariams, renginio rėmėjai Astai Butkienei, UAB „Allium“ atstovei. Jubiliejinių gimtadienių proga pasveikinti nariai Liudvikas Zėčius, Ligita Butvydienė, Vanda Maksimavičienė, Zigmas Stonys, Genutė Klumbienė. Koncertėlį susirinkusiesiems surengė akordeonistas Donatas Butkus.