Šiandien Šilutėje baigiamas šildymo sezonas

radiatorius-kate httpwww.impactlab.netŠilutės rajono savivaldybės administracija informuoja, kad šiandien Šilutės rajone baigiamas šildymo sezonas.

Šildymo sezonas prasidėjo nuo 2016 m. spalio 10 dienos ir truko daugiau kaip 6 mėnesius.

Pernai šiluma gyventojams buvo atjungta balandžio 15 dieną.

Šilumos vartotojai turi teisę teisės aktuose nustatyta tvarka patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos, nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų higienos normų.

Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai, dėl pastatų šildymo kitu laiku negu savivaldybės institucijos nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga, priimami savininkų susirinkime arba balsuojant raštu balsų dauguma (51 proc.).

Priimtas sprendimas (susirinkimo protokolas arba balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas)  ir prašymas pateikiami šilumos tiekėjui, kuris ne vėliau kaip per 2 darbo dienas duoda leidimą pastato valdytojui ar prižiūrėtojui įjungti ar išjungti šildymą. Susirinkimą ar balsavimą raštu organizuoja daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas.