Siekiama išvalyti H. Šojaus parko tvenkinį ir įveiklinti Švėkšnos sinagogą

Vasario mėnesį vykusiame rajono tarybos posėdyje pritarta draugystės užmezgimui su Kuldygos savivaldybe (Latvija). Šie draugiški santykiai, kuriuos puoselės ir mūsų rajonui atstovaus Šilutės Hugo Šojaus muziejus ir Savivaldybės administracija, atneš ir tam tikrų abipusių gerovės rezultatų. Planuojama, kad įgyvendinant bendrus projektus, pagaliau bus atkurti Šilutės H. Šojaus parke esantys tvenkiniai ir sutvarkytas bei įveiklintas merdintis Švėkšnos sinagogos pastatas.

Sutvarkys vandens telkinius

Pagal savivaldybės tarybos narių vienbalsiai priimtą sprendimo projektą pritarta Šilutės rajono savivaldybės administracijai dalyvauti projekte, bendradarbiaujant su savivaldybe iš Latvijos. Šilutės savivaldybės administracija kartu su Kuldygos savivaldybe (Latvija) teiks paraišką, siekiant atkurti Šilutės H. Šojaus parke esančius tvenkinius bei sutvarkyti Kuldygos mieste esantį Maras tvenkinį ir teritoriją. Projekto tikslas – atkurti vandens telkinius siekiant juos išvalyti nuo ūkinės taršos.

Tiesa, šiuo metu rengiama paraiška projekto finansavimui gauti, rengiamas ir tvenkinių tvarkymo projektas. Projekto pagrindinės veiklos būtų: Šilutės H. Šojaus parko tvenkinių ir Kuldygos Maras tvenkinio sutvarkymas, tvenkinių ekosistemos atstatymas, saugomų augalų rūšių išsaugojimas, instaliacijų įrengimas tvenkiniuose, pasikeitimas patirtimi tvarkant rekreacines teritorijas.

Bendra projekto vertė – 720 000 Eur. Šilutės r. savivaldybei iš viso nuo šios sumos priklausytų 381 600 Eur (53 proc.): iš jų Europos Sąjungos lėšos – 305 280 Eur (80 proc.), savivaldybės biudžeto lėšos – 76 320 Eur (20 proc.). Kuldygos savivaldybės įstaigai „Kuldygos plėtros agentūra“ šio projekto įgyvendinimo metu priklausytų 47 proc. lėšų – 334 400 Eur.

Įveiklins merdinčius pastatus

Tame pačiame tarybos posėdyje pritarta, kad Šilutės H. Šojaus muziejus dalyvautų projekte „Kultūros paveldo objektų atkūrimas ir įveiklinimas pasitelkiant tarpsienį bendradarbiavimą“. Šilutės H. Šojaus muziejus kartu su Kuldygos savivaldybe teiks paraišką, siekiant sutvarkyti ir įveiklinti Švėkšnos sinagogą ir konservuoti Kuldygoje vienintelį išlikusį viduramžių pilies objektą – rūsį.

Projekto tikslas – atkurti ir įveiklinti kultūros paveldo objektus, skatinant tarpsienį bendradarbiavimą. Šiuo pasikeitimu patirtimi bus išsaugoti ir įveiklinti kultūros paveldo pastatai.

Pagal bendrame projekte numatytas pagrindines veiklas, planuojama atlikti Švėkšnos sinagogos pastato kapitalinį remontą, o Kuldygoje – esančio vienintelio išlikusio viduramžių pilies objekto – rūsio – konservavimą, taip pat sukurti ekspozicijas sutvarkytuose objektuose.

Bendra šio projekto vertė – 720 000 Eur. Šilutės H. Šojaus muziejaus biudžetas – 381 600 Eur (53 proc.): iš jų Europos Sąjungos lėšos – 305 280 Eur (80 proc.), savivaldybės biudžeto lėšos – 76 320 Eur (20 proc.). Kuldygos savivaldybės biudžetas – 338 400 Eur (47 proc.).