Šilokarčemos kvartalo ir istorinio parko rekonstrukcijos jau suplanuotos

Silokarcemos kvartalasŠilutės rajono savivaldybės vadovai tikisi, kad per 3 metus į Šilutės miestą bus investuota maždaug 9 milijonai eurų, kuriuos mūsų miestui skiria Vidaus reikalų ministerija.

Numatyta sutvarkyti Šilutės senamiestį (Šilokarčemos kvartalą), buvusį dvaro parką ir stadioną pritaikyti aktyviam šilutiškių poilsiui.

Pinigus tikisi įsisavinti dvigubai greičiau

Vidaus reikalų ministerijos iniciatyva Šilutės miestas yra pripažintas tiksline teritorija, kurios infrastruktūrai gerinti numatyta skirti apie 9 milijonus eurų. Šilutės rajono savivaldybės administracija ir savivaldybės Taryba per bemaž trejus metus pagaliau apsisprendė, kokius darbus vertėtų nuveikti, kad jie atitiktų minėtos ministerijos įgyvendinamos ES paramos prioritetus: „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ ir „Miestų kompleksinė plėtra“.

Šilutės mieste planuojamos trys teritorijos, į kurias bus investuojami tie 9 milijonai. Savivaldybės Tarybai praėjusią savaitę pateikti du iš planuojamų trijų projektų, kuriuos parengė Savivaldybės administracijos Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausieji specialistai Asta Jagelavičienė ir Romualdas Ambrulaitis: „Šilokarčemos kvartalo kompleksinis sutvarkymas“ ir „Šilutės miesto istorinio parko infrastruktūros (panaudojant Šilutės miesto stadiono infrastruktūrą) sutvarkymas, skatinant aktyvų gyventojų poilsį ir laisvalaikį“.

Tikslinei teritorijai skirtos lėšos turi būti įsisavintos ir numatyti darbai atlikti vėliausiai iki 2023 metų. Mūsų savivaldybės vadovai yra įsipareigoję viską atlikti iki savivaldybės Tarybos kadencijos pabaigos, t.y. iki 2019 metų pavasario.

Kurs aktyvią, smulkiam verslui patrauklią vietovę

Projektui „Šilokarčemos kvartalo kompleksinis sutvarkymas“ įgyvendinti numatyta 3 mln. 185,82 tūkst. eurų suma, iš jų 2 mln. 707,947 tūkst. eurų yra ES lėšos (85 proc.), 238,936 tūkst. eurų – valstybės biudžeto lėšos (7,5 proc.). 238,937 tūkst. eurų pridės Šilutės rajono savivaldybės administracija.

Preliminarus tvarkomos teritorijos plotas – 6 hektarai. Už gautas investicijas, pasak A.Jagelavičienės, planuojami šie darbai: suremontuoti Turgaus, Žuvų, Uosto gatves su prieigomis, Statybininkų gatvės ruožą nuo Aukštumalės gatvės iki Pievų gatvės su prieigomis, Klaipėdos gatvės ruožą nuo Lietuvininkų gatvės iki Kalinausko gatvės, Rusnės gatvės ruožą nuo geltonojo tilto iki Šilutės ligoninės tilto. Numatyta pastatyti pėsčiųjų – dviračių tiltą per Šyšos upę, kuris sutrumpins kelią pėstiesiems nuo geltonojo tilto būsimais parko takeliais link uosto.

Be to, pasak A.Jagelavičienės, senojo Šilutės turgaus aikštėje pylimas ties Šyšos kilpa bus rekonstruotas ir jo šlaite bus įrengti amfiteatriniai suoliukai.

Manoma, kad Šilokarčemos kvartalo objektų susisiekimo, viešosios infrastruktūros, statinių ir prieigų prie Šyšos upės sutvarkymas padės sukurti aktyvią H.Šojaus dvaro, Šilutės uosto, Žuvų ir Turgaus aikščių ir gretimų miesto viešųjų erdvių visumą. Tai sudarytų prielaidas darbo vietų kūrimui, kultūros, turizmo, smulkaus verslo ir paslaugų plėtojimui ir investicijų į miestą ir kvartalą pritraukimui.

Sporto, kultūros ir turizmo reikmėms

Projekte „Šilutės miesto istorinio parko infrastruktūros (panaudojant Šilutės miesto stadiono infrastruktūrą) sutvarkymas, skatinant aktyvų gyventojų poilsį ir laisvalaikį“ suplanuota darbų už 2 mln. 693,470 tūkst. eurų. Iš jų 2 mln. 289,450 tūkst. eurų – ES lėšos (85 proc.), 202,01 tūkst. eurų – valstybės biudžeto lėšos (7,5 proc.), 202,01 tūkst. eurų – Šilutės rajono savivaldybės dalis. Preliminarus tvarkomos teritorijos plotas – 6,9 hektaro.

Iš šios programos lėšų bus sutvarkytas Šilutės miesto istorinis parkas su stadionu. Projekto įgyvendinimo metu bus atliekami šie darbai: dirbtinės dangos multifunkcinės aikštės (futbolui ir kultūriniams renginiams) įrengimas, stadiono tribūnų ir daugiafunkcių (pritaikytų sveikatingumo ir sportinių varžybų poreikiams) pastatų rekonstrukcija, parko pėsčiųjų – dviračių takų rekonstrukcija, sveikatingumo trasos įrengimas, automobilių stovėjimo aikštelės ir apšvietimo sistemų sutvarkymas.

Pasak Planavimo ir plėtros skyriaus vyr. specialisto R.Ambrulaičio, sporto infrastruktūros tinklo sukūrimas ir tinkamas vystymas yra vienas iš Šilutės rajono savivaldybės prioritetinių tikslų, todėl turėtų būti kreipiamas dėmesys į kompleksinius plėtros projektus, kurie leistų sporto objektus paversti daugiafunkciais traukos centrais.

Įgyvendinus projekte numatytus uždavinius, Šilutės miesto istorinis parkas bus visiškai pritaikytas kultūros ir turizmo reikmėms, kokybiškam ir turiningam parko lankytojų laisvalaikio praleidimui, poilsiui, pramogavimui. Projekto įgyvendinimas turės teigiamą ekonominį – socialinį poveikį Šilutės rajonui.