Šilutė ruošiasi Žemaičių krikšto jubiliejui ir Tikėjimo metams

kunigai pas mereAteinančiais metais visa katalikų bendruomenė minės Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejų, be to, 2013-ieji paskelbti Tikėjimo metais. Šioms datoms bus skirta nemažai renginių, prisidėti juos organizuojant pakviestos ir rajonų savivaldybės.

Koks galėtų būti mūsų rajono savivaldybės indėlis ir kokios paramos reikėtų mūsų dvasiškiams? Pasitarti apie tai panorusi rajono merė Daiva Žebelienė penktadienį sukvietė katalikiškų parapijų klebonus.

Rinks kryždirbių kryždirbį

Į susitikimą atvyko Šilutės, Vainuto, Švėkšnos ir Gardamo klebonai Stasys Toleikis, Dainoras Židackas, Saulius Katkus ir Antanas Gylys.

Neseniai Telšių vyskupijoje surengtame pasitarime dalyvavusi Kultūros skyriaus vedėja Vilma Griškevičienė pristatė numatytus renginius. O jų Žemaičių krikšto jubiliejaus ir Tikėjimo metų proga bus nemažai.

Telšių vyskupas Jonas Boruta į pasitarimą sukviestiems savivaldybių atstovams priminė, kad žemaičių krikštas kunigaikščių Vytauto ir Jogailos buvo pradėtas 1413 metais, o baigtas 1417 metais Varniuose įsteigiant Žemaičių vyskupystę. Tai buvo didžiulis politinis religinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiekimas. Įkūrus šią vyskupiją, faktiškai buvo baigtas Žemaitijos krikštas, suteikęs politinį pagrindą sujungti Žemaitiją su Lietuvos valstybe.  
 
Telšių savivaldybės meras Vytautas Kleiva kvietė aktyviai dalyvauti visuose renginiuose, rengti minėjimus savo miestuose bei rugpjūčio 4 d. atvykti į visuotinę šventę Telšiuose. Joje tikimasi sulaukti svečių net iš Romos, jie perduos Popiežiaus sveikinimą.
Telšiai, kurie tampa Žemaičių krikšto 600-mečio sukakties centru, anot V.Griškevičienės, sugalvojo įdomią idėją – tokią, kokios Lietuvoje dar nebuvo: surengti kryždirbių mugę. Mugė turėtų įvykti rugpjūčio 3 dieną, joje bus renkamas kryždirbių kryždirbys. Kryždirbių, kurie galėtų joje atstovauti mūsų kraštui, bus ieškoma ir Šilutės rajone.

Eucharistiniai kongresai vyks ir dekanatuose, Šilutės dekanate birželio 9 d. Liepos mėnesį Telšiuose bus surengta skautų stovykla, planuojama, kad joje stovyklaus apie 2000 žmonių, bus svečių iš užsienio.

Į Romą vyks merai ir parapijiečiai

Bene įspūdingiausia žada būti mūsų krašto maldininkų kelionė į Romą, Vatikaną. Planuojama, kad Lietuvai atstovauti vyks dvi delegacijos – rajonų savivaldybių vadovų ir parapijiečių. Kelionės išlaidos vienam žmogui turėtų siekti ne mažiau 2000 litų, juos teks mokėti patiems keliauninkams. Pirmoji grupė turėtų skristi lėktuvu, mat nutarta, kad rajonų merai yra labai užimti žmonės, jie neturi galimybės kelionei skirti net 10 dienų. Paprasti parapijiečiai važiuos autobusais. Pačioje Romoje Lietuvos maldininkai viešės kovo 2-6 dienomis.

Maldininkų prašoma turėti vėliavas (Lietuvos, Žemaitijos, Šilutės) ir vienodas skareles su užrašais.
Šios kelionės koordinatoriumi paskelbtas kunigas Vilius Viktoravičius.

Šventajame mieste maldininkai turės įdomią programą. Jie dalyvaus mišiose prie popiežiaus Jono Pauliaus II kapo, mišiose Didžiojoje ir šv. Pauliaus bazilikose, aplankys katakombas ir Loterano bažnyčią, jiems bus skirta audiencija pas Popiežių.

Susitikime su mere D.Žebeliene dalyvavę dvasininkai sakė, kad artimiausiu metu apie kelionę paskelbs bažnyčiose ir lauksią žmonių reakcijos. Kiek bus norinčiųjų leistis tokion kelionėn, spėlioti nesiimama, nes kelionė ilga, nelengva ir nepigi. Parapijos klebonui apie norą vykti į Romą tikintieji turėtų pranešti iki gruodžio 23 dienos.