Šilutėje ir Nidoje orą tirs mobiliosios oro kokybės tyrimų stotys

Į Šilutę ir Nidą išvyko mobiliosios oro kokybės tyrimų stotys, tirsiančios šių miestų oro kokybę.

AAA nuotr.

Kaip informuoja Aplinkos apsaugos agentūra, mobiliosios stotys išsiųstos į šiuos miestus išsiųstos reaguojant į pasikartojančias gyventojų užklausas dėl oro kokybės Šilutėje, kur juntamas degėsių kvapas,

Skelbiama, kad bus tiriamos degimo metu išsiskiriančių teršalų (kietųjų dalelių, anglies monoksido, azoto dioksido, sieros dioksido, lakiųjų organinių junginių) koncentracijos aplinkos ore. Planuojama, kad tyrimai bus atliekami keletą dienų, iki kitos savaitės vidurio.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai įspėja, kad aplinkos ore gali būti kenksmingų sveikatai medžiagų ir pataria pasisaugoti, kol lauke juntamas degėsių kvapas, ypač jautresniems žmonėms – sergantiems lėtinėmis ligomis, vaikams, nėščiosioms ir kt.

Iki bus nustatyta, ar teršalų koncentracijos aplinkos ore neviršija didžiausių leidžiamų koncentracijų, patariama kuo daugiau laiko praleisti uždarose patalpose, stebėti savo sveikatos būklę, pasijutus prastai kreiptis į gydytoją.

ELTA inf.