Šilutėje paskubomis suburta vietos bendruomenės taryba

VBT 1Antradienį Šilutės seniūnas Raimondas Steponkus organizavo Vietos bendruomenės tarybos (VBT) rinkimus. Ši taryba Šilutės seniūnijos bendruomenės vardu turės nuspręsti, kaip panaudoti iš valstybės biudžeto skirtas lėšas – 28,814 tūkst. litų.

Tai – vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos pinigai. Iš viso rajono seniūnijoms minėta programa skyrė 94 tūkst. Lt: Žemaičių Naumiesčiui – 7618 Lt, Rusnei – 5713 Lt, Gardamui – 6142 Lt, Juknaičiams – 6966 Lt, Saugoms – 7821 Lt, Švėkšnai – 7492 Lt, Usėnams – 5400 Lt, Vainutui – 6493 Lt, Kintams – 6030 Lt, Katyčiams – 5410 Lt.

Pasigedo viešumo

Į vietos bendruomenės tarybos rinkimus Šilutės seniūnijos salėje susirinko, galima sakyti, tik kviestiniai asmenys – seniūno pakviesti Šilutės seniūnijos seniūnaičiai ir Šyšos, Traksėdžių, Grabupių, Liaučių ir Macikų bendruomenių pirmininkai ar atstovai.

Vokiečių kilmės gyventojų bendrijos „Heide“ pirmininkė Gerlinda Stungurienė papriekaištavo, kad seniūnas R.Steponkus prastai paviešino informaciją apie tarybos rinkimus, kuri yra tokia svarbi Šilutės bendruomenei. Jis sakė informaciją apie tai radusi tik viename rajono laikraštyje („Šilutės naujienos“ informaciją apie būsimus VBT rinkimus paskelbė ne seniūno prašymu, o savo iniciatyva, pasinaudojusi informacija Savivaldybės internetinėje svetainėje – aut. pastaba).

Savivaldybės Tarybos sekretorius Jonas Jaunius, susirinkime pranešęs, kad atstovauja senjorų sporto klubui „Šamai“, nusistebėjo, kad susirinkime nėra nė vieno atstovo iš religinių bendruomenių. J.Jaunius teiravosi, ar renkant Šilutės seniūnijos VBT nebus pažeistos minėtos programos įgyvendinimo rekomendacijos.

Jose nurodyta, kad seniūnas turi sukviesti visus seniūnaičius, taip pat registruotų bendruomeninių organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų atstovus, pavienius bendruomenės narius, nevyriausybinių organizacijų, valstybės ar savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovus.

Seniūnas R.Steponkus aiškino, kad informacija apie VBT rinkimus ir į posėdį kviečiamus asmenis jis publikavo Šilutės savivaldybės internetinėje svetainėje ir seniūnijos skelbimų lentoje. Į susirinkimą telefonu pakvietė visus seniūnaičius bei seniūnijoje veikiančių kaimų bendruomenių pirmininkus.

Rinkti didesnę VBT nebėra laiko

R.Steponkus informavo, kad VBT narių skaičius gali būti nuo 9 iki 21 nario. Suskaičiavęs susirinkime dalyvaujančių seniūnaičių ir bendruomeninių organizacijų atstovus ir vykdydamas būtiną sąlygą, kad nedaugiau kaip trečdalis VBT tarybos gali būti pavieniai bendruomenės nariai, valstybės ir savivaldos institucijų bei bendruomenės poreikius tenkinančių nevyriausybinių organizacijų atstovai, seniūnas pasiūlė, kad Šilutės VBT narių skaičius turėtų būti 11.

Netrukus į VBT buvo išrinkti penki seniūnaičiai (kai kurie jų yra ir kaimo bendruomenių vadovai): Vygantas Kamarauskas (Pagryniai), Romualdas Jovaiša (Macikai), Vladas Kainovaitis (Grabupiai), Aleksas Kvederis (Šilutė) ir Lijana Šerpytienė (Naujakuriai), taip pat Šyšos kaimo bendruomenės narė Aurelija Jakštaitė, Laučių kaimo bendruomenės pirmininkė Nijolė Peteraitienė ir Traksėdžių bendruomenės pirmininkė Eglė Paulauskienė. Savivaldos institucijoms minėtoje Taryboje atstovaus savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja Dainora Butvydienė, o nevyriausybinėms organizacijoms – G.Stungurienė bei J.Jaunius.

Siūlymus rinkti didesnį VBT narių skaičių, įtraukti religinių konfesijų ar jaunimo organizacijų atstovus susirinkimo pirmininkas R.Steponkus atmetė. Pasak jo, kviesti dar vieną susirinkimą ir papildyti Šilutės VBT nebėra laiko – protokolas su nurodytais Šilutės seniūnijos VBT nariais, pirmininku, pavaduotoju ir sekretoriumi turi būti pateiktas Savivaldybės administracijos direktorei I.Vasiljevienei jau penktadienį, gegužės 25 d.

VBT Valdžia

Į Šilutės seniūnijos VBT pirmininko, pavaduotojo ir sekretoriaus pareigas buvo pasiūlyta po kelis kandidatus. Tačiau J.Jauniui ir A.Kvederiu atsisakius būti pirmininku, šias pareigas eiti sutiko Pagrynių bendruomenės lyderis V.Kamarauskas. Šilutės seniūnijos VBT pirmininko pavaduotoju išrinktas V.Kainovaitis, VBT sekretoriaus pareigas eis L.Šerpytienė.

V.Kamarauskas nesutiko jau šiame posėdyje kalbėti apie veiklas, kurias būtų galima įgyvendinti panaudojant valstybės skirtas lėšas – tuos 28,814 tūkst. litų. Jis norėtų sulaukti Savivaldybės administracijos direktorės įsakymo, patvirtinančio Šilutės VBT sudėtį.

Projektus sukurs per dvi savaites

Lygiai taip pat verstis per galvą teko ir kitų seniūnijų gyventojams, rinkusiems savo VBT. Dauguma tarybų išrinktos šią savaitę ir dabar jos turi  dvi savaites nuspręsti, kokiems poreikiams išleis valstybės finansuojamos vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos pinigus. Protokolus su numatytomis įgyvendinti veiklomis ir sąmatomis administracijos direktorei privalo pateikti iki birželio 8 dienos. Lėšos turi būti panaudotos iki šių metų pabaigos.

Pagal šią programą gali būti vykdomos šios veiklos: pažeidžiamų bendruomenės narių ir grupių poreikių tenkinimas, vaikų ir jaunimo užimtumas, kultūros ir švietėjiški renginiai, viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimas, sportas ir sveikatinimas, bendruomeninės veiklos organizavimas. Lėšos negali būti naudojamos įsiskolinimams dengti.

Taigi gyventojai, kurie turi originalių idėjų, turėtų kuo skubiau jas perduoti savo seniūnijų VBT nariams.

Šilutės seniūnijos VBT rinksis gegužės 30 dieną, iki tos dienos kiekvienas VBT narys turi apgalvoti, ką už šiuos pinigus būtų galima padaryti Šilutės seniūnijoje.