Šilutėje viešinti Lenkijos delegacija pasiūlė glaudesnius ryšius

sveciai lenkaiLenkijos Generalinio garbės konsulo Klaipėdoje iniciatyva Klaipėdos krašte lankosi Varmijos ir Mazurijos vaivadijos maršalka Marekas Gustavas Brzezinis, ilgą laiką buvęs Šilutės rajono savivaldybės partneriu, Ostrudos miesto vadovu, taip pat – Pieniežno miesto burmistras, Rychliki rajono viršaitis, Kunigų verbistų seminarijos rektorius, žemės ūkio ir verslo atstovai.

Svečiai iš kaimyninės šalies praėjusį antradienį, birželio 30-ąją, svečiavosi ir Šilutėje, susitiko su rajono vadovais.

Susitikimo metu Lenkijos atstovams buvo pristatyta Šilutės rajono savivaldybė, statistiniai duomenys, šio krašto išskirtiniai bruožai. Savivaldybės vadovai pasveikino atvykusius svečius bei pasidžiaugė ilgus metus besitęsiančia draugyste. Varmijos ir Mozurijos vaivadijos maršalka padėkojo už priėmimą, prisiminė gražų Ostrudos ir Šilutės bendradarbiavimą, įgyvendintas bendras veiklas bei išreiškė viltį, kad ateinančių metų Europos Sąjungos projektų finansavimo periodu šis bendradarbiavimas tęstųsi toliau bei stiprėtų. Lenkijos Generalinis garbės konsulas, viešėdamas Šilutėje, pasisiūlė tapti tarpininku, padėsiančiu užmegzti glaudesnius ryšius tarp abiejų šalių verslo atstovų.