Šilutės architektai aršiai sukritikavo konkurentų siūlymus tvarkyti miesto erdves ir senąsias kapines

ARCHITEKTAI 1Siūlymas senosiose Šilutės miesto kapinėse Tilžės gatvėje įrengti parką su suoliukais, o ateityje – gal ir kolumbariumą; šaligatvio plytelėmis iškloti žaliąjį Šeimos skverą; įrengti laiptelius ir suoliukus prieigose prie H.Zudermano paminklo; o šalia rajono Savivaldybės pastato pakloti naują dangą su šviečiančia 3D mozaika. Šiuos ir kitus pasiūlymus lapkričio 14 d. pavakarę išgirdo visi, kas atėjo į Šilutės seniūnijos salėje vykusį miesto Lietuvininkų ir Tilžės gatvių gretutinių teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymo projekto pristatymą.

Šilutės savivaldybės administracija viešojo konkurso būdu pasamdė projektuotojus iš Vilniaus UAB „Plėtros partneriai“, kad šie suprojektuotų senųjų Šilutės gyventojų kapinių Tilžės g. teritorijos atnaujinimą, Šeimos skverelio ir H.Zudermano paminklo Lietuvininkų g. erdves bei Savivaldybės administracijos pastato prieigų sutvarkymą.

Į pristatymą be rajono žiniasklaidininkų atvyko vos keli Šilutės visuomenės atstovai ir grupė architektų, nesėkmingai dalyvavusių savivaldybės skelbtame viešųjų erdvių projektavimo konkurse. Nuoskaudą patyrę Šilutės architektai užkūrė tikrą priekaištų pirtį kiekvienam vilniečių projektui.

Pradėjo nuo kompetencijos

Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiajam specialistui Mindaugui Oželiui, vos tik prakalbus apie projektų viešojo pristatymo visuomenei tikslus, susirinkusieji Šilutės architektai pirmiausia susidomėjo projektuotojų kvalifikacija ir kiekvieno į pristatymą atvykusiųjų pasiekimais. Galimai jau iš anksto tyrinėję minėtos projektuotojų bendrovės ankstesnius darbus šilutiškiai piktinosi, kad, anot jų,  komunalinių vandentiekių trasų specialistai imasi projektuoti Šilutės miesto viešąsias erdves.ARCHITEKTAI 2

M.Oželis aiškino, kad bendrovė laimėjo konkursą pasiūliusi savivaldybei priimtiniausią darbų kainą ir apgailestavo, kad Šilutės projektuotojų pasiūlymas buvo brangesnis.

M.Oželis tikino, kad projektuotojų kvalifikacija atitinka reikalaujamus konkurso kriterijus, o atlikto darbo pristatymas yra dar negalutinis projektavimo rezultatas. Projektuotojai išklausę pastabas ir pasiūlymus tęs darbą toliau.

Beje, Šilutės seniūnijos posėdžių salės videoprojektorius tą vakarą neveikė ir projekto pristatymas vyko tikrai nesklandžiai: nedideli projektuotų erdvių brėžinių lapai buvo rodomi laikant juos rankose, smulkios brėžinių detalės sunkiai matėsi…

Susirinkusieji piktinosi, kad į viešąjį pristatymą neatvyko nė vienas Šilutės savivaldybės administracijos vadovas ar architektas.

Projektavo parką, o ne kapines

ARHITEKTAII 1Pirmasis pristatytas senųjų Šilutės miesto gyventojų kapinių Tilžės g. tvarkymo projektas visiškai įaudrino atėjusius Šilutės architektus, taip pat teikusius projektus konkursui. Projekto vadovė Mona Jančytė sakė, kad neveikiančiose kapinėse jie projektavo keletą takų su suoliukais ir apšvietimu, turėdami viziją, kad šios kapinės taps parku. Čia pat buvo paminėta, kad tokio projekto pageidavo savivaldybės administracija. Be kita ko, projektuotojai siūlo kapinaičių rytinį pakraštį apjuosti taku, kur būtų įrengta vieta ir kolumbariumui.

Daugiausia priekaištų projektuotojai sulaukė dėl to, kad oficialiai projektas pavadintas Tilžės gatvės parku, ir neminima, jog projektuojamoji vieta yra kapinės. Projekto vadovė aiškino, kad tokia buvo savivaldybės administracijos užduotis, ir kad taip projektas įvardintas turint tikslą gauti europinį finansavimą. Kitu atveju lėšų kapinių tvarkymui tektų ieškoti kitur.

Toks paaiškinimas tik įpūtė dar didesnę ugnį. Tiek savivaldybės atstovas M.Oželis, tiek projekto autoriai turėjo išklausyti laviną priekaištų, kad dėl ES pinigų yra pasirengta sunaikinti vieninteles senųjų šio krašto gyventojų kapines. Atėjusieji šilutiškiai išreiškė abejonę ar tiesiant takus nebus naikinami kapai ir t.t.

Šilutės evangelikų liuteronų kunigas Remigijus Šemeklis nuogąstavo, kad suprojektavus parką, o ne kapines, bus pasielgta kaip Klaipėdos mieste, kuriame buvusios kapinės, jo teigimu, buvo sunaikintos. R.Šemeklis yra įsitikinęs, kad įgyvendinant taip parengtą projektą niekas nevykdys jokių archeologinių tyrimų tose vietose, kur planuojama tiesti takus.

UAB „Nemuno deltos projektai“ atstovas Antanas Čepys reikalavo protokoluoti, kad viešojo pristatymo dalyviai nepritarė „Tilžės gatvės parko“ tvarkymo projektui.

Šeimos skvere bus per daug šaligatvio plytelių      
 
Projekto vadovė pristatė ir Šeimos skvero, esančio šalia senojo Šilutės muziejaus, prie kurio prijungta ir dalis Šilutės meno mokyklos teritorijos, tvarkymo projektą. Ji paminėjo, kad teks šalinti kelis medelius, bemaž trečdalį teritorijos iškloti tvirta šaligatvio plytelių danga.

Architektės Almos Čepienės teigimu, projektuotojai tokiais sprendimais Šeimos skverą pavers „šaligatvinių plytelių aikšte“ be medžių paunksmės. O aikščių, pasak šilutiškės, mūsų mieste ir taip yra daug. Šeimoms skirtame skvere, jos manymu, kaip tik turi būti daug žalumos ir želdinių.

H.Zudermano skveras – be nuovažos neįgaliesiems

Projektuotojai Hermano Zudermano skvere, esančiame šalia Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios, siūlo įrengti suolus su 100 sėdimų vietų, kurie remtųsi į karių kapines. Kadangi paminklas stovi dauboje, siūloma krašte nuo šaligatvio pusės įrengti laiptelius, o take link Kalinausko gatvės įrengti apšvietimą.

Tik Šilutės architektų pastebėjimu, projektuotojai pamiršo suprojektuoti nuolydį take neįgaliesiems, todėl projektas visiškai neatitinka ES viešųjų erdvių projektavimo reikalavimų.

R.Šemeklis mano, kad įrengiant taką gali būti pažeista drenažo sistema, kuri sausina toje aikštėje buvusią pelkę.

Jo manymu, pažeidus drenažo sistemą šalia esančių bažnyčiai priklausančių pastatų rūsiuose telkšos vanduo.

Savivaldybės prieigose – revoliuciniai sprendimai

Jeigu išsipildytų projektuotojų iš sostinės sumanymai Savivaldybės prieigose – tai prilygtų revoliucijai. Tokia nuomonė galėjo kilti ne tik Šilutės architektams, bet ir kitiems diskusijos dalyviams. Mažosios Lietuvos sukilėliams skirtas paminklas, dabar stovintis priešais centrinį Savivaldybės įėjimą, projektuotojų nuomone, turi būti perkeltas arčiau pastato.

Šilutės gražinimo draugijos nario Egidijaus Vidrinsko ir kitų draugijos narių nuomone, tai pražudytų šalia savivaldybės jau daug metų augančius kelis magnolijų medžius. Paminklas neva nuspaustų medžių šaknis ir jie nudžiūtų.

Šilutės architektams neįtiko ir sprendimas, kad neįgaliesiems skirtas takas, kuris dabar yra išilgai pastato pakraščio, būtų perkeliamas į kitą vietą – nuo Klaipėdos gatvės pusės. Sukritikuotas buvo ir pasiūlymas aikštelėje tiesiog prieš įėjimą į Savivaldybę pakloti naują dangą su 3D vaizdu ir su apšvietimo mozaika jame. Buvo manančių, kad toks aikštės grindinys bus išbandymų vieta žmonėms su silnu regėjimu.

Kalbant apie minėto paminklo perkėlimą, A.Čepio nuomone, bus pažeistos paminklo autorių M. ir M. Purvinų autorinės teisės. Ir tai, A.Čepio nuomone, gresia skandalu.

Prieš tai dviem aptartiems projektams buvo tik išreikštos pastabos: mažiau betono plytelių, daugiau žalumos erdvių, daugiau meilės ir širdies Šilutės miesto erdvėms. Savivaldybės pastato prieigų tvarkymo projektui susirinkusieji tai pat iš esmės nepritarė. Jie įrodinėjo, kad projektas neapgalvotas ir jo bus neįmanoma įgyvendinti tol, kol nebus suprojektuota ir įgyvendinta viso Šilokarčiamos kvartalo rekonstrukcija.