„Šilutės bendruomenės namai” organizuoja susitikimą

siluteGegužės 20 d. 17 val. Šilutės seniūnijos salėje organizuojamas asociacijos „Šilutės bendruomenės namai” susirinkimas.

Darbotvarkėjė:
-naujų narių priėmimas;
-kiti veiklos klausimai;

Kviečiamos dalyvauti visos Šilutėje veikiančios nevyriausybinės organizacijos.