Šilutės bibliotekininkei V.Veiverienei – Kultūros ministerijos premija

veiveriene virginijaŠiandien rajono vadovai priims ir pagerbs Šilutės F.Bajoraičio viešosios bibliotekos darbuotoją Virginiją Veiverienę, kuriai vakar LR Kultūros ministerijoje iškilmingai buvo įteikta premija už Bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą.

V.Veiverienė yra Šilutės F.Bajoraičio viešosios bibliotekos Bibliotekininkystės ir kraštotyros skyriaus vyr. bibliotekininkė, Mažosios Lietuvos knyginio ir dokumentinio paveldo puoselėtoja, knygų leidėja ir autorė, gerai žinoma paveldosauginių renginų pamario karšte ir užsienio valstybėse organizatorė ir vedėja.

Premija už Bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą – toli gražu ne pirmasis šilutiškės bibliotekininkės darbo įvertinimas. Jai jau yra suteikta nemažai svarbių apdovanojimų: geriausio 2007 metų bibliotekininko konkurso specialioji leidyklos „Alma littera“ premija; 2007 m. ji išrinkta geriausia Pamario krašto Metų bibliotekininke; 2008 m. pelnė LR kultūros ministro padėkos raštą už Mažosios Lietuvos rašytinio kultūros paveldo aktualizavimą ir sklaidą, tais pačiais metais jai skirta ir piniginė premija už kūrybišką ir nuoseklų bibliotekinį darbą.

Pasak bibliotekos direktorės Dalios Užpelkienės, V.Veiverienė yra profesionali bibliografė, leidinių sudarytoja ir bendraautorė, nuolatinė Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto profesoriaus  Domo Kauno talkininkė, bibliografinių rodyklių sudarytoja, Pamario krašto ir Mažosios Lietuvos kraštotyrininkė, savarankiškai pasiekusi aukštos kvalifikacijos autorinio darbo aukštumų.

Ji yra pirmojo Lietuvoje šilutiškių bibliotekininkų Knygos muziejaus, įsteigto F.Bajoraičio viešojoje bibliotekoje, pradininkė.

Kaupdama, tvarkydama ir aktualizuodama rankraštinius ir spausdintus senus bei retus dokumentus Knygos muziejuje, ji populiarina ir reprezentuoja Mažosios Lietuvos raštijos paveldą. Knygos muziejaus dokumentų fondą panaudoja leidybinei veiklai.

Išties ilgas yra leidinių, enciklopedijų ir žodynų, kurių bendraautorė yra V.Veiverienė sąrašas. Tai ir „Šilutės kraštas“, „Mažosios Lietuvos enciklopedija“ ir „Visuotinė lietuvių enciklopedija“, leidiniai „Po Šilutės kultūros pastoge“, „Kultūros datų kalendorius“ ir „Bibliografija“, bibliografijos rodyklė „Majoras Petras Jakštas: karininkas, tyrėjas, žurnalistas, bibliofilas“ ir daug kitų.

Šilutiškė Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Rankraščių skyriui teikia susistemintus duomenis apie lietuvių išeivių publikuotą ir rašytinį paveldą, kuris saugomas Šilutės Knygos muziejuje. Ji renka, tvarko ir aktualizuoja iš Šilutės krašto kilusių ar kitaip su juo susijusių įžymių žmonių dokumentiką, rankraštyną, kitą medžiagą, skelbia publikacijas spaudoje, ruošia renginius ir dokumentų parodas Mažosios Lietuvos rašytinio kultūros paveldo kaupimo, saugos ir aktualizavimo tematika.

V.Veiverienė – viena svetainės www.silutesknygininkai.lt kūrėjų. Ji tyrinėjo ir rinko medžiagą apie buvusio Klaipėdos krašto knygininkų veiklą bei parengė naudotų šaltinių bibliografiją. Knygos muziejaus dokumentika, pateikta elektroninėse laikmenose, sudaro palankesnes sąlygas rankraštyno fondu naudotis platesniam vartotojų ratui. Šią interneto svetainę V.Veiverienė ir administruoja.