Šilutės dekanato piligrimai į Kryžiaus kelio kalnus kils Žemdirbių dieną

Žemaičių Kalvarija. / Astos Alkaitės nuotr.Dar diena, ir per kalvotąją Žemaitiją iš visos Lietuvos į Žemaičių Kalvariją (Plungės r.) patrauks tūkstančiai maldininkų. Liepos pirmąją, sekmadienį, čia prasidės 2012-ųjų, Palaimintojo Jurgio Matulaičio metų, Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai.

Septynių kilometrų ilgio Žemaičių Kalvarijos kryžiaus kelias pasirengęs priimti net ir didžiausią atlaidų procesiją. Tiesa, šimtatūkstantinės, kokia čia buvo suplūdusi 1937-aisiais, miestelis vargu ar sulauks. Tada buvo minimas 300 metų šios šventovės jubiliejus.

Romos katalikų bažnyčios Šv. Mergelės Marijos apsilankymo atlaiduose šiemet ketinantys dalyvauti  žmonės dvylika dienų – nuo liepos 1-osios iki 12-osios – vidurdieniais galės melstis vis kito Lietuvos vyskupo vadovaujamose šv. Mišiose.

Liepos 1-ąją, sekmadienį, 16 val. pirmosios atlaidų išvakarių šv. Mišios, vadovaujamos Telšių vyskupo Jono Borutos, vyks Panų kalne. Bus meldžiamasi už katalikiškas organizacijas ir Marijos legiono narius, po to – mišparai Bazilikoje ir eucharistinė procesija aplink ją.

Vyskupijos Šeimų centrų diena ir Šilalės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė numatyta pirmadieniui, o antradienį – tikybos mokytojų, katechetų ir visų švietimo darbuotojų diena.

Trečiadienį Tauragės dekanato piligriminė kelionė ir maldos skirti už naujus pašaukimus, ketvirtadienį – Policijos ir teisėsaugos pareigūnų dieną – už policijos darbuotojus, LR teismų teisėjus.

Penktadienį – Brolių latvių diena, šeštadienį – jaunų šeimų diena. Po šv. Mišių į Kryžiaus kelio kalnus kils ir 20 jo stočių aplankys Klaipėdos dekanato piligrimai.

Sekmadienį – Didžiosios Kalvarijos, Valstybės, savivaldybių vadovų bei darbuotojų diena. Į jas rinksis Gargždų ir Mažeikių piligrimai, bus meldžiamasi už valstybės tarnautojus.

Liepos 9-ąją, Žemdirbių dieną, Dievo palaimos bus meldžiama visiems ūkininkams, tad į Žemaičių Kalvariją kelionei rengiasi Šilutės dekanato tikintieji.

Antradienį, liepos 10-ąją – Verslininkų, transporto bei kelių priežiūros darbuotojų diena, joje numatyta Telšių dekanato piligriminė kelionė, liepos 11-ąją – Caritas darbuotojų diena ir Skuodo dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

013

„Meldžiame, kad visi būtų žinios apie Žemaičių Kalvarijos šventovę skelbėjai, puoselėtojai, o šios parapijos ir kaimyninių – Barstyčių, Sedos, Platelių, Alsėdžių, Gegrėnų – žmonės šiomis dienomis svetingai priimtų maldininkus iš Lietuvos ir viso pasaulio“, – skelbia Telšių vyskupija.

Prieš 375-erius metus vyskupo Jurgio Tiškevičiaus įkurtas Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelias, kurį savo žingsniais jis pats išmatavo ir nusprendė, kur turi būti statomos 20 stočių (kad atitiktų Kristaus kančios kelią Jeruzalėje) – ketvirtą šimtmetį gyvas  žmonių tikėjimu ir viltimi gauti palaiminimą. Jį suteikia per atlaidus nešama monstrancija su šv. Kryžiaus relikvija.

Ne tik Žemaičių Kalvarijos kalnai, bažnyčia ir koplyčios atvykusius į šį miestelį gali dvasiškai praturtinti. Pakeliui aplankius tragiško likimo poeto Vytauto Mačernio (1921-1944) gyvenimo ir žūties vietas, savęs, kaip ir kūrėjas, norisi paklausti – ar nesi erdvėje pasiklydęs klajūnas paukštis?