Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras gavo europinį finansavimą

pagrindineŠvietimo mainų paramos fondas paskelbė 2015 m. programos „ERASMUS+”1 bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) konkurso rezultatus. Konkursui buvo pateiktos 36 projektų paraiškos, finansuoti 7 projektai. ES finansavimas skirtas ir Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro projektui „Užsienio kalbų mokymas/mokymasis taikant informacines komunikacines technologijas (IKT)”.

Šiuo projektu Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras siekia stiprinti europinę dimensiją (Europos šalių suartinimas) įstaigoje, tobulinti darbuotojų kompetencijas, tarp jų – užsienio kalbos bei IKT kompetencijas, gerinti ugdymo kokybę.

Mokytojai galės dalyvauti 2 savaičių trukmės kvalifikacijos kėlimo kursuose užsienyje. Tokie mobilumai Europos erdvėje mokytojams suteikia mokymosi galimybes, stiprina Centro tarptautiškumą, jo galimybes sėkmingai bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais suaugusiųjų švietimo srityje.

Projekto vadovės vyr. anglų kalbos mokytojos Ritos Bernotienės teiravomės, kas lėmė projekto sėkmę, kokie yra jo tikslai? Ji sakė, kad suaugusiam žmogui nepatinka grįžti prie mokykloje įgrisusių tradicinių mokymosi metodų. O su naujomis technologijomis susipažinę mokytojai gebės sudominti savo mokinius, galės efektyviai integruoti IKT į mokymą, geriau supras tokius „skaitmeninius” Europos piliečius.

Centre besimokantys suaugusieji nori išmokti užsienio kalbų, nes dauguma bendrauja su užsienyje gyvenančiais giminaičiais, draugais, vyksta jų aplankyti arba ir patys planuoja ten dirbti.

Projektas gavo finansavimą, nes yra aktualus, kokybiškas, numatyta tinkamai organizuoti mobilumo veiklas, parengti dalyvius, projekto komanda puikiai bendradarbiauja tarpusavyje ir su partneriais, yra numatytas rezultatų poveikis ir sklaida. Projektas padės pritraukti į Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centrą naujus mokinius.