Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras įgyvendino Erasmus+ projektą

mokymo centrasSuaugusiųjų mokymui turi būti parengti specialistai, turintys darbo su suaugusiais pagrindus, sistemingai keliantys kvalifikaciją, taikantys kitų šalių patirtį. Todėl Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras dalyvavo 2018 m. programos ERASMUS+ bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) konkurse, kurį Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šilutės JSMC projektui „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų gerinimas tobulinant darbuotojų kompetencijas”, projekto numeris 2018-1-LT01-KA104-04/6847, skirtas Europos Sąjungos finansavimas.

Projekto trukmė – 16 mėn. Projekto pradžia – 2018-09-01, projekto pabaiga – 2019-12-31.

Projekto tikslai – teikti kokybiškas formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas, suteikti mokytojams ir besimokantiesiems pasitikėjimo naudoti IKT paremtus naujus mokymo metodus praktiškai, padėti mokytojams įgyti pagrindinių įgūdžių ir kompetencijų, reikalingų asmeniniam tobulėjimui, siekiant tapti aktyviais besikeičiančios Europos piliečiais, didinti Centro tarptautiškumą bei galimybes sėkmingai bendradarbiauti su partneriais suaugusiųjų švietimo srityje, pritraukti į savo Centrą naujas suaugusiųjų grupes teikiant kokybiškas, šiuolaikiškas švietimo paslaugas.

Šilutės JSMC direktorius Marius Surplys ir anglų kalbos mokytoja Rita Bernotienė vyko į kvalifikacijos tobulinimo kursus „Bendravimas, bendradarbiavimas, kūrybiškumas ir kritinis mąstymas“, 2019 m. liepos 15 – 19 d., Malagoje (Ispanija), „Europos mokyklų plėtra ir socialinė žiniasklaida”, 2019 m. liepos 15 – 19 d., Romoje (Italija); „Dėmesingumas ir meditacija: ugdymas lauke ir atpalaiduojantis ugdymas“ 2019 m. liepos 1 – 7 d., Alikantėje (Ispanija); „Stipraus mokytojo asmeninės savybės ir mobiliųjų prietaisų panaudojimas ugdymo procese“, 2018 m. spalio 22 d. – lapkričio 2 d., Dubline (Airija).

Mokytojai, dalyvavę kvalifikacijos tobulinimo kursuose, pasidalino gerąja patirtimi ne tik savo mokyklos bendruomenėje, bet ir už jos ribų: vyko paskaitos bei praktiniai mokymai Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje, Rusnės specialiojoje mokykloje, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre, Plungės „Saulės“ gimnazijoje.

Šilutės JSMC pedagogai džiaugiasi Erasmus+ teikiamomis galimybėmis ir įgyvendinto projekto rezultatais – aukštesne pedagogų profesine kvalifikacija, pradėtais taikyti naujais, šiuolaikiškais ugdymo (-si) būdais bei metodais įvairių mokomųjų dalykų pamokose, sustiprinta europine dimensija, planuojama bendra tarptautine veikla.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, Erasmus+ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Untitled-1 copy

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.