Šilutės kredito unija įgijo 12 -ąją nutolusią kasą Kvėdarnoje

KVEDARNA PLIUSNuo rugpjūčio 1 dienos buvusi Kvėdarnos kredito unija (KU) Šilalės rajone prijungiama prie Šilutės kredito unijos ir tampa jos 12 -ąja nutolusia kasa. Nuo tos datos buvusi Kvėdarnos KU kaip įstaiga bei jos vadovai išregistruojami, o jos  turtas bei įsipareigojimai ir nariai tampa Šilutės kredito unijos įsipareigojimais ir nariais.

Toks savanoriškas vienos unijos prisijungimas prie kaimyninės KU Lietuvoje yra pirmasis. Jungimosi procesas buvo derinamas su Lietuvos centrinės kredito unijos bei Lietuvos banko institucijomis.

Tarėsi dėl bendradarbiavimo

Liepos 25 dieną Šilutės kredito unijos valdybos pirmininkė – administracijos vadovė Genovaitė Kimbrienė, vyr. buhalterė Rita Stonienė ir rizikos vertinimo specialistė Daiva Kuršelytė lankėsi Kvėdarnoje ir tarėsi dėl bendradarbiavimo su patalpų savininku UAB „Kvėdarsta“ vadovu Gintaru Navardausku bei kaimynu tame pačiame pastate, seniūnijos vadovu Aivaru Dobilu.

Šilutės nutolusioje Kvėdarnos kasoje darbuosis vyresnioji buhalterė – kasininkė Virginija Antanavičienė (anksčiau Kvėdarnos KU vyr. finansininkė) ir buhalterė – kasininkė Aldona Auksorienė (buvusi – vadybininkė). Anksčiau buvęs Kvėdarnos unijos administracijos vadovas Vidmantas Daulius ir kiti unijos narių renkami valdymo nariai išregistruoti ir kartu su Kvėdarnos unijos nariais tapo Šilutės kredito unijos nariais. Prašydami prisijungti prie Šilutės KU kvėdarniškiai nepretendavo į jos valdymo narius.

Šilutės KU perkopė 10 tūkst. narių skaičių

G.Kimbrienė „Šilutės naujienoms“ pasakojo, kad ir prieš Kvėdarnos KU prisijungimą Šilutės kredito unija buvo didžiausia unija Lietuvoje. Džiugu tai, kad po rugpjūčio 1 dienos Šilutės kredito unija, turėjusi 9 366 narius, vienu metu pasipildys dar 743 nariais ir perkops 10 000 tūkst. narių skaičių.

Be kita ko, visuomet pelningai dirbusios Kvėdarnos kredito unijos nariai į Šilutės KU valdomą turtą atsineša 1,7 mln. Eur. Šilutės KU valdomas turtas dabar sieks apie 26 mln. Eur.

G.Kimbrienė sakė, kad Kvėdarnos KU prisijungimas naudingas visiems unijos nariams, o kvėdarniškiams ypač. Jiems prasiplės paslaugų galimybės. Jeigu dėl mažos kredito unijos normatyvų kvėdarniškiai savo kredito unijoje galėjo skolintis tik apie 5 tūkst. Eur, tai dabar jiems ši galimybė padidėja 100 kartų – iki pusės milijono eurų ribos.