Šilutės kredito unija žengia į Kvėdarną – ten turės nutolusią kasą

kimbriene genovaite1Šilutės kredito unija pirmadienį gavo Lietuvos banko Priežiūros tarnybos vadovo Mindaugo Šalčiaus raštą, kad Lietuvos bankas sutinka, jog Kvėdarnos kredito unija būtų reorganizuojama, prijungiant ją prie Šilutės kredito unijos.

Kvėdarnos kredito unija, prisijungusi prie Šilutės kredito unijos, taps pastarosios 12-ąja nutolusia kasa.

Kvėdarniškiai – taupūs ūkininkai

Kvėdarnos miestelis ir jos apylinkės yra Šilalės savivaldybės seniūnija, kuri ribojasi su Šilutės savivaldybės Švėkšnos seniūnijos rytiniu pakraščiu. Nuo Kvėdarnos centro iki Švėkšnos miestelio centro yra 25 km, o iki Šilutės – 54 km.

Kvėdarnoje nėra jokios pramonės, tačiau ši seniūnija garsi tvirtais ūkininkais, kurie ūkininkauti pradėjo bene greičiausiai atsikratę buvusių tarybinių ūkių ir bendrovių. Kad kvėdarniškiai yra vieninga ir tvirta bendruomenė liudija ir faktas, kad Kvėdarnos kredito unija, įsteigta tik vienos seniūnijos teritorijoje, gyvavo nuo bemaž kredito unijų judėjimo pradžios. Jos pašonėje tiek pat laiko veikia skaitlingesnė ir aktyvais turtingesnė Šilalės kredito unija, tačiau kvėdarniškiai nepanoro prie jos prisijungti – liko ištikimi savo įkurtai unijai iki dabar.

Kvėdarnos kredito unijos branduolį sudaro ir daugiausia lėšų sukaupia taupūs ir tvirti ūkininkai. Unijojoje yra 715 narių, unijos aktyvai sudaro 1,6 mln. eurų. Unija yra išdavusi 48 paskolas. Blogų klientų, pažeidžiančių paskolų sutartis, Kvėdarnos KU neturi.

Kvėdarnos unijoje, be visuomenininkų, dirba 3 administracijos darbuotojai.

Abipusiai naudingas ekonominis sprendimas

Pageidavimą leisti prisijungti prie Šilutės Ku kvėdarniškiai pateikė prieš porą mėnesių. Šilutės KU valdyba ir administracija pasiūlymą priėmė.

Šilutės KU valdybos pirmininkė ir administracijos vadovė Genovaitė Kimbrienė „Šilutės naujienoms“ sakė, kad Kvėdarnos unijos apsisprendimas jungtis prie stipresnės unijos yra abipusiai naudingas ekonominis sprendimas. Lietuvos Seimo priimtas naujas Kredito unijų įstatymas ir Lietuvos banko reikalavimai verčia mažas kredito unijas jungtis prie didesnių ir ekonomiškai pajėgesnių kredito unijų.

Pasak G.Kimbrienės, kvėdarniškiai visuomet gaudavo šilutiškių unijos specialistų metodinę paramą, yra tos pačios Lietuvos centrinės kredito unijos bei Asociacijos Lietuvos kredito unijos nariai. Taigi visą informaciją apie Šilutės kredito unijos veiklos rezultatus žino. Todėl  ir apsisprendė jungtis prie Šilutės kredito unijos, kuri yra Lietuvoje sėkmingiausiųjų unijų penketuke.

Tikriausiai todėl kvėdarniškiai nusprendė jungtis prie Šilutės kredito unijos, nors jų kaimynystėje veikia Šilalės kredito unija.

2017 metų birželio 30 dienos duomenimis, Šilutės kredito unija turi 9059 narius, iš jų 140 – juridiniai asmenys. Šilutės kredito unijos aktyvai – 23,4 mln. Eur.

Šilutės KU visos valdymo institucijos ketverių metų kadencijai išrinktos tik šiemet, todėl Kvėdarnos kredito unijos vadovai nepretenduoja į jokias pareigas.

Jungimosi procedūros truks metus

Lietuvos bankui neprieštaraujant, jungimosi procesas bus pradėtas nedelsiant, bet, pasak Šilutės KU teisininko Ramūno Džiugo, jungimosi procedūros užtruks nemažiau kaip vienerius metus. Abiejose unijose bus atliktas auditas, sutarta dėl jungimosi sąlygų, sukviesti visuotiniai susirinkimai, atliktos registracijos procedūros.

Beje, Kvėdarnos KU reorganizacijos ir prijungimo prie Šilutės kredito unijos procedūrų išlaidas apmokės Lietuvos centrinė kredito unija iš savo biudžeto. Ši organizacija yra įsipareigojusi paremti tris pirmąsias unijas, kurios nuspręs jungtis.

Planuojama, kad nutolusioje kasoje Kvėdarnoje dirbs du žmonės: darbuotojas, kuris aptarnaus narius prie kasos, atliks visas finansines ir pinigines operacijas, bei paskolų vadybininkas, kuris priims paraiškas paskoloms gauti.