Šilutės kredito unijai reikėtų 9000 vietų salės

UNIJOS 3Šilutės kredito unijos visuotiniame narių susirinkime absoliučia balsų dauguma pritarta visoms ataskaitoms.

Vadovauti unijai ketverių metų kadencijai išrinkta Valdyba, Paskolų komitetas, Stebėtojų taryba.

Susirinkime dalyvavo bemaž trys šimtai narių, dar apie 400 unijos narių už svarbiausius unijos sprendimus balsavo raštu.   Beje, tam, kad visuotiniame narių susirinkime galėtų dalyvauti visi Šilutės kredito unijos nariai, jau reikėtų 9000 vietų salės. Planuojama, kad 2017 metų pabaigoje unijos paslaugomis naudosis 9150 narių.

Susirinkime svečiavosi Lietuvos centrinės kredito unijos l.e.p. vadovas Mindaugas Vijūnas.

Unija remia bendruomenes ir pradedančiuosius verslininkus

Šilutės unijos valdybos pirmininkė Genovaitė Kimbrienė pasveikino visus susirinkusius į unijos 21-ąjį visuotinį susirinkimą. Praėjusiais metais unija paminėjo 20 metų veiklos jubiliejų.

Pasak G.Kimbrienės, Šilutės kredito unija yra gausiausia unija Lietuvoje, o sukauptu kapitalu ir finansinės veiklos rezultais visuomet yra geriausių Lietuvos unijų penketuke.

Šilutės KU valdyba per 2016 metus svarstė 361 paraišką dėl galimo finansavimo. Valdybos sprendimu, 305 asmenims buvo išduotos 4,850 mln. Eur vertės paskolos.

Šilutės KU unija glaudžiai bendrauja su rajone veikiančiomis bedruomeninėmis organizacijomis. 16 rajono bendruomenių savo sąskaitas turi kredito unijoje. Per 2016 metus 14 bendruomeninių organizacijų savo veiklai vystyti gavo Šilutės kredito unijos 4800 Eur paramą.
UNIJOS 2
Valdybos pirmininkė G.Kimbrienė kviečia aktyviau bendradarbiauti veiklą pradedančius verslininkus. Įmonės, kurios veikia pirmus metus, kredito unijoje gali gauti lengvatinį kreditą su 3 proc. metinių palūkanų. Unija gali tarpininkauti, kad valstybės UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) 1 darbo vietai išlaikyti apmokėtų visus mokesčius.

Šilutės KU visuotinio susirinkimo nariai absoliučia balsų dauguma 4 metų kadencijai į Valdybą išrinko: pirmininkę G.Kimbrienę, narius Dalią Bernotienę, Jūratę Bandzienę, Algimantą Elijošių ir Sigitą Grinčinaitį.

Paskolų komitetui vadovauti išrinkta Birutė Gustienė, komiteto nariais dar vienai kadencijai išrinkti Adelė Dekteriovienė, Sigitas Majus, Virginija Rudienė ir Juzefa Tamavičienė.

Naujai Stebėtojų tarybai vadovaus Leonas Anskaitis. Nariais išrinkti Valentinas Dylertas, Virgilijus Pozingis, Vaclovas Algirdas Mišeikis ir Ramūnas Džiugas. Pastarasis Stebėtojų taryboje pakeitė Birutę Buinickienę, kuri pareigų atsisakė savo prašymu.

R.Džiugas yra teisininkas, dirba advokatu. Daug metų padeda LCKU ir atskiroms unijoms jų teisinėse bylose.

Dirba pelningai ir naudingai

Šilutės kredito unijos vyriausioji buhalterė Rita Stonienė pateikė 2016 metų pelno bei sukauptų finansinių aktyvų panaudojimo ataskaitas ir 2017 metų unijos finansinės veiklos planą. Jos ataskaitos lankstinukai buvo įteikti visiems susirinkime dalyvavusiems nariams.

Pasak R.Stonienės, Šilutės kredito unijos nariai savo indėlių sąskaitose yra sukaupę 21,525 mln. eurų. Iš šios sumos 14,5 mln. eurų panaudoti  suteikti paskolas unijos nariams. Kitos lėšos investuotos į Valstybės vertybinius popierius, saugomos Centrinėje kredito unijoje ir t.t.  Visas Šilutės kredito unijos turtas šiuo metu siekia 24,47 mln. eurų. Per 2016 metus unija savo nariams už jų saugomus indėlius sumokėjo apie 150 tūkst. eurų.