Šilutės kredito unijos nepaveikė dviejų unijų finansinis skandalas

GKIMBRIENEKetvirtadienį Lietuvos bankas priėmė sprendimą atšaukti dviejų iš 14 pavieniui veikiančių kredito unijų veiklos licencijas. Toks sprendimas priimtas po to, kai praėjusių metų pabaigoje šalį sukrėtė dviejų unijų finansinis skandalas.

Kokią įtaką šie įvykiai padarė Šilutės kredito unijos veiklai ir rezultatams, kaip Šilutės finansininkai užbaigė metus? To teiraujamės Šilutės kredito unijos vadovės ir valdybos pirmininkės Genovaitės KIMBRIENĖS.

Atsakymas nustebina: praėjusieji metai mūsų unijai buvo vieni iš geriausių per visą jos jau 17-tus metus skaičiuojamą veiklos laiką. Šilutės kredito unija auga, toliau didėja jos aktyvai ir narių skaičius.

– Skaitytojus domina, kiek šiuo metu narių turi Šilutės kredito unija ir kokie jos aktyvai?

– 2012-uosius metus Šilutės kredito unija baigė turėdama 7857 narius. Unijoje šiuo metu dirba 26 samdomi darbuotojai, ji turi 11 nutolusių kasų seniūnijose, kurios dirba kasdien.

Per 2012-uosius metus į Šilutės kredito uniją įstojo 675 nauji nariai: 29 iš jų – juridiniai asmenys, 631 – fizinis asmuo. Sąskaitos atidarytos ir 15 vaikų. Tiesa, 96 savo narių unija neteko: daugumos – dėl emigracijos, o 31 žmogus mirė.

Toliau auga ir aktyvai, dabar siekiantys jau 67 milijonus 415 tūkstančių litų. 7,7 milijonai iš jų padėti eurais, apie 50 proc. pinigų yra išduotos paskolos.

– Ar tokius skaičius ir buvote suplanavę praėjusių metų pabaigoje?

– Net mane ir mūsų unijos finansininkus nustebino pernykštis pelnas: planavome jo turėti apie 200 tūkstančių litų, bet gavome daugiau nei dvigubai didesnį – 449 740 litų. Didelė pelno dalis gauta dėl paskolų portfelio pokyčių.

Galime pasidžiaugti, kad pernai įvykdėme ir viršijome visus savo įsipareigojimus ir planus, o taip pat, kad sėkmingai vykdėme visus Lietuvos banko normatyvus.  Šilutės kredito unijai per 17 veiklos metų nė karto nebuvo pritaikyta jokia Lietuvos banko poveikio priemonė dėl kokių nors rodiklių nevykdymo. Tai irgi džiuginantis ir, manau, mūsų kolektyvo narių profesionalumą įrodantis faktas.

– Kokią konkrečią Šilutės kredito unijos paramą pajuto mūsų rajono verslininkai?

– Manau, svarbus pasiekimas, kad, sėkmingai įsisiūbavo ir, kaip aš mėgstu sakyti, į plačius vandenis jau išplaukė „Verslumo skatinimo“ projektas. Paskolos iš šio fondo išduodamos investicijoms ar apyvartinėms lėšoms papildyti bei naujam verslui pradėti. Ne ilgiau kaip metus veikiančios įmonės gali gauti paskolą veiklai plėtoti, didinti jos konkurencingumą ir veiklos efektyvumą.

Pernai išdavėme 10 verslumo skatinimo paskolų, kurių bendra suma – 569 tūkstančiai litų. Šiomis paskolomis labiau domisi jaunesnio amžiaus pradedantieji verslininkai. Didžioji dalis jų išduota uždarosioms akcinėms bendrovėms ir individualioms įmonėms.

Šios paskolos yra lengvatinės, net 95 procentus jų palūkanų sumoka UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA).
Tikimės, kad ir šiemet šilutiškiai, ir viso rajono gyventojai naujų verslų imsis ar pradėtus plėtos ne mažiau aktyviai negu pernai.
Verslumo skatinimo paskolos dar bus teikiamos iki 2014 metų birželio 30 dienos.

– Kokios naujovės skinasi kelią Jūsų bankelyje?

– Vis labiau intensyvėja naudojimasis kredito unijos internetine bankininkyste. Pernai ypač daugėjo klientų, kurie naudojosi centrinėje Šilutės kredito unijos buveinėje jau prieš metus įrengta kompiuterio prieiga. Čia visi, kurie kompiuterio neturi namuose, gali savarankiškai padaryti pavedimus, aptarnauti savo sąskaitas.

Kadangi daug šilutiškių važinėja po užsienį, vis daugiau klientų pageidauja turėti „Master Card“ kreditines korteles, kurios paprastai aptarnaujamos ir naudojamos visame pasaulyje. Suteikiame jiems ir šią galimybes.

Per praėjusius metus Šilutės kredito unijoje surengtos penkios akcijos, kurių metu nauji nariai priimti be stojamojo mokesčio. Dar dvi akcijos – lengvatinėms trumpalaikėms paskoloms gauti.

– Tai negi keliose kitose Lietuvos kredito unijose vykę įvykiai neturėjo jokios įtakos jūsų darbui?

– Vieninga Lietuvos kredito unijų sistema jungia 63 kredito unijas, tarp kurių esame ir mes. Dar 14 unijų nepriklauso tai vieningai LCKU sistemai. Todėl keliose kitose unijose vykstantys įvykiai neturi ir negali turėti įtakos mūsų veiklai.

Visus sprendimus dėl mūsų įstaigos veiklos priimame čia, Šilutėje. Kasmet atnaujiname mūsų bankelio strateginius tikslus, o tai užtikrina gerą veiklos plėtrą, stabilumą, konkurencingumą ir saugumą.

– Ką galėtumėt pasakyti tiems, kurie vis dėlto dar nerimauja dėl savo indėlių likimo?

– Visi indėliai iki 100 tūkstančių eurų yra apdrausti indėlių draudimo fonde. Ar bereikia geresnės garantijos?

– Ir pabaigai – ką palinkėtumėte šilutiškiams šiais metais?

– Visiems – finansinio stabilumo ir gerų metų. O mūsų kredito unijos narius kovo 22 dieną 11 valandą pakviesime į ataskaitinį susirinkimą. Jo metu išgirsite tikslius duomenis apie savo bankelio veiklą, o pabaigoje galėsite pasigėrėti jums dovanojamu Edmundo Kučinsko koncertu.