Šilutės kultūros ir pramogų centre – moderni įranga

Atsinaujinusios, estetiškai patrauklios, su modernia ir šiuolaikiška įranga Šilutės kultūros ir pramogų centro didžioji ir Kamerinio dramos teatro salės jau greitai pasitiks darbuotojus, kolektyvus ir žiūrovus.

Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ 2018 m. buvo pasirašyta projekto „Šilutės kultūros ir pramogų centro modernizavimas, siekiant didinti kultūrinių paslaugų prieinamumą“ finansavimo sutartis tarp viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros ir Šilutės rajono savivaldybės administracijos.

Projekto tikslas – pagerinti kultūros paslaugų teikimo sąlygas Šilutės rajono savivaldybėje.

Iš projekto lėšų buvo įsigyta įranga, būtina norint teikti kokybiškas kultūros ir pramogų paslaugas. Abiejose salėse sumontuota nauja įgarsinimo, vaizdo bei apšvietimo įranga, keltuvai, įvairūs kėlimo mechanizmai. Šilutės kultūros ir pramogų centro didžiojoje salėje pastatytos 405 žiūrovų kėdės, o Kamerinio dramos teatro salėje – kėdės ir teleskopinė tribūna (86 vnt.). Abiejų salių scenas papuošė naujos užuolaidos. Didžiojoje salėje įrengta vaizdo projekcinė sistema. Taip pat iš projekto lėšų Kamerinio dramos teatro salėje pastatyta mobilioji scenos pakyla, įsigyta rūko mašina.

Įsigyta nauja moderni įranga leis teikti ne tik kokybiškas profesionalaus teatro ir scenos, įvairių kultūrinių renginių paslaugas Šilutės rajono savivaldybės gyventojams ir svečiams, bet ir, kaip tikimasi, padės pritraukti daugiau įvairių atlikėjų ir kolektyvų.

Įrangai įsigyti buvo skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Savivaldybės biudžeto lėšos. Įgyvendinto projekto  vertė 1 181 164,30 Eur.

Administracijos direktorius Virgilijus POZINGIS