Šilutės ligoninė metus baigė su 261 tūkst. Eur deficitu, bet toliau ieško sprendimų

 ligonineŠilutės savivaldybės tarybos komitetuose jau aptartos 2017 metų Šilutės ligoninės metinė finansinė ir veiklos ataskaitos bei 2018 metų veiklos užduotys ir normatyvai.

Pasak įstaigos vadovo Dariaus Steponkaus, situacija antrinio lygio gydymo įstaigos finansavime, kaip visuomet buvo, yra įtempta. Dėl nepakankamo gimdymų skaičiaus praėjusiais metais teko uždaryti Akušerijos – ginekologijos skyrių, tad dabar Šilutės gimdyvės arčiausiai šią paslaugą gali gauti Klaipėdos ar Tauragės ligoninėse.

Pasak D.Steponkaus, ligoninės administracija nesėdi sudėjusi rankų: toliau ieškoma racionalių sprendimų, kad su turimomis lėšomis būtų galima išsaugoti kolektyvą ir teikti kokybiškas gydymo paslaugas.

 

Lėšų deficitas verčia optimizuoti veiklą

Finansinės veiklos ataskaitoje pateikti duomenys, kad Šilutės ligoninė pernai iš pagrindinės veiklos turėjo 5 775 272 Eur pajamų.  Pagrindinės veiklos sąnaudos – 6 034 067 Eur, iš to skaičiaus: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 4 500 147 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 192 192 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 207 905 Eur, komandiruočių – 5 796 Eur, transporto – 25 673 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 13 279 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 138 957 Eur, nuvertėjimo ir nurašytų sumų – 1 535 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 656 302 Eur, nuomos – 3 599 Eur, kitų paslaugų – 220 750 Eur, kitos sąnaudos – 67 932 Eur.

Pagrindinės veiklos per 2017 metus deficitas – 258 795 Eur.

Savivaldybės gydytoja Kristina Surplė, pristačiusi Šilutės ligoninės finansinį rezultatą – 258 795 Eur deficitą teigė, kad jis savivaldybei nebuvo netikėtas. Jos teigimu, vyr. gydytojas Darius Steponkus jau praėjusių metų pabaigoje pateikė įstaigos optimizavimo planą, siekiant prisitaikyti prie Sveikatos ministerijos skiriamo finansavimo.

Teko atleisti 23 žmones

Ekonomikos ir finansų komiteto nariai domėjosi kokių priemonių imtasi, kad Šilutės ligoninė turėtų geresnį finansinės veiklos rezultatą. Pasak D.Steponkaus, jau praėjusiais metais teko imtis įstaigos restruktūrizacijos veiksmų, o tai reiškia ir paties nemaloniausio darbo – atleisti dalį darbuotojų. Kartu su likviduoto Akušerijos – ginekologijos skyriaus darbuotojais iš įstaigos buvo atleisti 23 darbuotojai. Jiems teko išmokėti bent dviejų mėnesių atlyginimų dydžio kompensacijas, o tam buvo išleista per 70 tūkst. Eur neplanuotų lėšų.

Valstiečių ir žaliųjų sąjungos politikas Povilas Tunaitis priekaištavo vyr. gydytojui, kad uždarant Akušerijos – ginekologijos skyrių remontui, jis viešai spaudoje žadėjęs, jog skyriaus veikla bus tęsiama.

D.Steponkus atsakė, kad jam asmeniškai labai skaudi ši tema, nes buvo daug daroma, kad išsaugoti tokią paslaugą rajono žmonėms. Jis šmaikščiai palygino, kad su Akušerijos – ginekologijos skyriaus uždarymu jis susitaikė taip pat nelengvai, kaip pacientas susitaiko su neišvengiama kojos amputacija. Statistikos duomenimis, rajone kasmet yra apie 350 gimdyvių. Ir šis skaičius neauga taip, kaip norėtųsi. Dalis gimdymų privaloma tvarka yra nukreipiami į aukštesnio lygio Klaipėdos universitetinę ligoninę, jei prognozuojami gimdymo sunkumai. Dalis gimdyvių pačios savarankiškai pasirenka kitą gimdymo įstaigą, todėl Šilutės ligoninė kasmet niekaip neįstengdavo pasiekti net minimalaus 200 gimdymų skaičiaus. Todėl jau kelerius metus iš eilės Akušerijos – ginekologijos skyrius įstaigai nešė apie 150 tūkst. Eur nuostolį.

D.Steponkus sakė, kad supranta, jog daugeliui rajono gimdyvių būtų patogiau gimdyti arčiau namų, todėl ir jam labai gaila, kad nepavyko išlaikyti šios paslaugos.

Tačiau ginekologinėmis ligomis sergančioms moterims nereikia niekur važiuoti, jos visą būtinąją pagalbą gauna mūsų ligoninėje.

Turi vilties dirbti be finansinio deficito

Minint priežastis dėl kurių Šilutės ligoninė patyrė finansinį deficitą, paminėta ir jau ne vienerius metus pasikartojanti Sveikatos ministerijos Teritorinių ligonių kasų politika nuolat mažinti atliktų paslaugų įkainius. Pasak Šilutės ligoninės vyr. finansininkės Astos Lebeckienės, per  praėjusius metus dėl tokios priežasties įstaiga prarado apie 100 tūkst. Eur.

Be to, praėjusiais metais LR Vyriausybės sprendimais, didintas minimalaus atlyginimo tarifas, tačiau įstaigos paslaugų įkainiai nebuvo padidinti.
Vyr. gydytojas D.Steponkus sakė, kad turi vilties, jog šiuo metu įstaigoje įgyvendinami pertvarkymai bei Vyriausybės su Sveikatos ministerija vykdomi įsipareigojimai ateityje leis įstaigai veikti be finansinio deficito.

Išgyvena kartų kaitą

Politikams, besidomintiems gydytojų kolektyvo papildymu D.Steponkus sakė, kad praėjusiais metais Šilutės ligoninei pavyko įdarbinti 9 jaunus gydytojus. Jis gyrė aukštą jaunų medikų kvalifikaciją ir pažymėjo, kad šiuo metu Šilutės ligoninėje vyksta medikų kartų kaita. Vadovas džiaugiasi, kad ateinantys gydytojai turi aukštesnę kvalifikaciją nei tie, kuriuos palydi į užtarnautą poilsį, jie puikiai naudojasi naujausiomis technologijomis. Pastaruoju metu įstaigoje daugėja paklausių specialybių medikų: chirurgų, radiologų, vidaus ligų gydytojų.

Jaunų gydytojų atlyginimai, pasak D.Steponkaus, siekia apie 1500 Eur, neatskaičius mokesčių. Tačiau yra norinčių padirbėti papildomu krūviu, turėti daugiau budėjimų, ir tuomet atlyginimas jaunam gydytojui gali siekti ir apie 2000 Eur.

Savivaldybės Tarybai yra pateiktas Šilutės ligoninės administracijos prašymas leisti Atlyginimų fondui panaudoti 81 proc. įstaigos gaunamų pajamų. Viešosios įstaigos Šilutės ligoninės stebėtojų taryba balandžio 6 d. posėdyje svarstė įstaigos 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei įstaigos veiklos ataskaitą ir pritarė joms.